Léčivé kameny

Léčivé kameny

Příspěvekod Darges » pát 08. kvě 2009 10:04:42

ZZ1.jpg
ZZ1.jpg (11.01 KiB) Zobrazeno 40630 krát

Léčivý vliv kamenů
Terapie drahými kameny je stará jako lidstvo samo. Staré civilizace léčili mimo jiné i léčivými kameny. Terapie se prováděla nejrůznějšími způsoby. Kameny se používali ve formě prášku, užívaly se jako léky či tablety, nebo se ponořili do vody, která se pila nebo se v ní koupalo. Přikládaly se na rány, aby zastavily krvácení. Nejjemnější terapií bylo využívání vibrace těchto kamení přikládáním na čakry. Základem působení těchto kamenů je rozhodně to, že vy sami věříte. Přírodní vědy a mnoho dalších už dávno dokázaly, že téměř všechny věci tohoto světa na sebe vzájemně působí, protože vše je v podstatě vibrace. To, co vidíme, slyšíme, můžeme nějak vnímat, i to, co se našim fyzickým smyslům jeví jako pevné látka, jsou v podstatě vibrace o různých frekvencích. Vibrující těleso tak může působit na jiné, které je k tomu vhodné svou stavbou, a tak se jejich vliv spojí... vibrace se dostávají do vzájemné "rezonance". Vliv kamenů se zakládá na fenoménu rezonance (to se netýká jen drahých a léčivých kamenů, ale i hornin, podzemních pramenů a vůbec všeho, co nás obklopuje). Každý kámen vibruje svým zvláštním způsobem. což lze vysvětlit přítomností prvků, z nichž se skládá. Tato vibrace odpovídá různým obrazům nemocí tělesné nebo duševně-duchovní povahy.

Kameny žijí
Věřte nebo nevěřte - kameny jsou, stejně jako lidé, zvířata a rostliny, živoucími bytostmi. Jsou ovšem nepohyblivé, "neměnné". Alespoň nám, lidem, se tak zdají. Při pozornějším pohledu zjistíme, že se, jako všechno v přírodě, rodí, žijí a v proměně umírají, aby se znovu zrodily v jiné formě.
Dnes víme, že život kamenů se projevuje i navenek. Je našimi smysly sice nezachytitelný, „neviditelný“, ale projevuje se jako každá životní forma – vibracemi.
Že kameny žijí, že pulzují životem, vnímáme tedy jen vnitřními pocity, nicméně natolik konkrétně, že pociťujeme jejich silnou ozdravující energii.
Poznámka:
Nepsaným pravidlem při používání drahých kamenů je osobitost. Na kámen, který nosíte, byste neměli nechat sahat a působit jiného člověka, protože, jak již bylo řečeno, kamínky mají schopnost vstřebávat energie z okolí a předávat je svému nositeli a ovlivňovat ho.
Výběr kamene
Pro začátek je dobré si uvědomit, že život se neustále mění a spolu s ním se mění i naše psychika a potřeby. Kámen, který vám dnes padne do oka, může po určitém období pro vás ztratit svůj význam. Každý s takto vybraných kamínků může sehrát příznivou roli v určité etapě vašeho života a poté ho opustit. Při výběru osobního kamene však lze předpokládat delší, někdy až životní spojení a tudíž nemá smysl při jeho výběru spěchat.
A jak vybírat ? Ani zde neexistuje přesný návod. Nicméně i v tomto případě je nejvhodnější vybírat kámen podle intuice. Zapomeňte tedy na výběr dle různých horoskopů a příruček a raději se nalaďte sami na sebe.
Zklidněte se, zhluboka dýchejte, ponořte se do svého nitra a nejprve uchopte kámen, který vám je na první pohled sympatický. Takto si můžete vybrat a dát stranou hned několik kamenů.
Poté zavřete oči a vnímejte vybrané kameny podle tepla. Kámen, který se ve vaší dlani zahřeje nebo dokonce začne pulzovat, či brnět, je pro vás vhodný. Drahé kameny, které naopak zůstanou chladné, zatím nepoužívejte. Jejich kmitočet je od vašeho odlišný, nicméně jejich chvíle může v budoucnu přijít. Výběr krystalů a drahých kamenů lze dobře provést i pomocí kyvadla.
http://www.light-design.cz/kameny/vybirani-kamene/

Vhodnost minerálu přetestujeme pomocí kyvadla, mentálně, když ho držíme v dlani, svalovým testem nebo intuicí. Je možné také použít automatickou kresbu. Zaměřujeme se hlavně na to, zda-li jsou kameny vhodné pro určitou čakru, na dané energetické bloky a jestli kámen pomáhá nastolit soulad čaker a aury.
Pokud si nejsme jisti, jaký kámen použít, jako jednoduchou pomůcku využijeme toto pravidlo: čím průsvitnější a průhlednější minerál, tím má vyšší energii, vyšší harmonii, je vhodný na vyšší čakry, jemnější energie a je možno ho užívat ve všech čakrách.
Neprůhledné a neprůsvitné minerály jsou vhodné pro nižší čakry, přízemnější energie, energie bližších k vibraci hmoty.
Dříve se používaly směsi z drcených minerálů do jídla, vody, léků i do ran. Dnes máme i jemnější metody a dokážeme přijímat energii z krystalů a minerálů mentálně do našeho aurického těla, které ji přijímá rychleji, jemněji a na více hladinách, než tělo fyzické, které navíc reaguje mnohem rychleji na léčbu.

Barvy kamenů
Světlo je univerzální a nekonečné a představuje nevyčerpatelný zdroj síly. Působí na nás ve vlnách různé frekvence a přijímáno přes smysly, čakry, sensitivní nervová vlákna a energetické kanály je přenášeno dále orgánům.
Podstatou každé barvy je čirý duch a tím kosmická moc a nádhera.
Všem čakrám jsou přiděleny barvy v odstínech duhy, které jsou přiřazeny jednotlivým energetickým centrům. Barvy stále a nerušeně vyzařují do našeho podvědomí. To dokazuje jejich léčivé působení na tělo, duši i ducha.

Červené kameny: stupňují vitalitu, temperament, sex, odvahu. Červená barva těchto nerostů v nás podněcuje pohyb, životní sílu a radost.
Oranžové kameny: podporují veselost, uvolněnost, klid, vyrovnanost a osvobozují nás od pocitu přehnané odpovědnosti.
Žluté kameny: ovlivňují mentální vědomí a nervy. Žlutá odstraňuje strach a obavy ze seznamování a svou hřejivou vibrací nám dodává životní radost a vyrovnanost.
Zelené kameny: podporují zdraví, nadbytek, vyváženost. Zelená zprostředkovává klid, spojuje s přírodou a pomáhá překonávat změny. Je barvou nových začátků, víry a naděje.
Růžové kameny: v nás probouzejí lásku, něhu, lehkost, sebeúctu a pocit vlastní ceny.
Světle modré kameny: podporují spirituální bdělost a spojují nás s neohraničenou svobodou a dobrodružstvím.
Tmavě modré kameny: vyzařují ochranu, ticho a sílu. Probouzí v nás pocit stálosti, věčnosti a respektu.
Fialové kameny: oživují duši a podporují naši transformaci, duchovní prožitek.
Bílé kameny: očišťují fyzické, emocionální, mentální a éterické tělo. Bílé odstíny těchto nerostů v sobě symbolizují spokojenost, upřímnost, neměnnost, čistotu a uvědomělost.
Černé kameny: „temné světlo“ těchto nerostů pokládá na naši auru ochraňující stín, pomáhá nám ke koncentraci, podporuje v nás ctižádostivost a přesnost.
http://www.light-design.cz/kameny/barvy-a-drahe-kameny/
Kopie - Křišťál 4.jpg
Kopie - Křišťál 4.jpg (36.79 KiB) Zobrazeno 40641 krát

Čištění a nabíjení kamenů

Hloubková očista
Tuto očistu je vždy nutno vykonat bezprostředně poté, co byl kámen zakoupen, či jinak získán a rovněž po každém léčitelském použití nebo jiném silném zatížení.
Solí: Jednoduchou a bezpečnou možností, jak očistit kámen, je položit ho na více hodin (12 až 24 hod) do nádoby s vodou, která se ještě postaví do větší nádoby s nejlépe mořskou solí. Sůl má schopnost rozpouštět informace a odstraňovat napětí, které kámen přijal. Někteří doporučují čistit kameny přímo v solném roztoku nebo je na nějaký čas zahrabat do krystalických zrnek mořské soli. Přímý kontakt se solí však některé kameny může poškodit a tak je přeci jen lepší metoda dvou nádob.
Očista pomocí hlubokých vibrací Matky Země: kámen na několik dní ale i týdnů zakopeme pod zem. Takto očištěný ho poté na energeticky silném poutním místě vložíme na několik minut pod tekoucí vodu pramene. Následující upřímná a pokorná myšlenka - modlitba už dílo očisty jen dokončí. Takto očištěný kámen je vždy vhodné podle druhu nabít buď na světle, slunci nebo pod noční oblohou. Po takto důkladné očistě je možno kameny i mentálně programovat.
Průběžná očista
Po každém použití či každodenním nošení kámen nebo šperk krátce opláchneme pod proudem vlažné vody, nebo jej přes noc ponecháme v misce s vodou. Takto ošetřenému kameni poskytneme alespoň kratičký odpočinek k nabytí dalších sil. Kromě nabíjení na denním světle, slunci nebo za noční oblohy (vždy dle povahy kamene) je pro kámen velmi příjemným odpočinkem vložíme-li ho na několik hodin do květináče zdravé rostlinky.
Programování a nabíjení

Kameny a minerály programujeme vizualizací nebo modlitbou. Oboje je spojeno s naším vnitřním Já a záleží jen na naší představě, k čemu všemu je naprogramujeme. Nabíjení může probíhat slunečními paprsky, mentálně nebo vizuálně.
Nejdříve je potřeba kameny očistit. Nejenom mechanicky, ale i energeticky. Očištěním kamene očistíme nejen prostor a samotný kámen, ale především sami sebe.
Všechny kameny se nečistí a nenabíjí stejně, ale různě podle jejich složení a struktury.
Kamenům bychom měli co nejčastěji dopřát vše, co vyžadujeme a potřebujeme sami: slunce, vodu, vzduch, pozornost a lásku.


Čistění (způsoby)
Jelikož nejenom kameny působí na člověka, nýbrž i člověk na kameny, které nosí, měl by je pravidelně čistit. Je složité přesně určit, za jaký čas je třeba kámen očistit, neboť to záleží na intenzitě „společných zážitků“ i na druhu kamene.
V podstatě to člověk „cítí“, a každopádně by měl poslechnout svůj vnitřní hlas, pokud ho vnímá. Vnějšími příznaky jsou např. čmouhy, zakalení, změna barvy a praskliny. Pokud možno bychom neměli vůbec dopustit, aby ke zmíněným změnám došlo, neboť taková poškození bývají nenapravitelná.

Můžete je čistit těmito způsoby:
VODOU: v dlaních opláchneme pod tekoucí vodou. Tekoucí voda odplavuje nahromaděné energie a pročisťuje. (pramenitou, mořskou nebo minerální, nejvhodnější je voda tekoucí, ne stojatá či zakalená). Používáme podle druhu kamene a aplikujeme po dobu od několika vteřin po několik dní. Po každém použití či každodenním nošení kámen nebo šperk krátce opláchneme pod proudem vlažné vody.
Takto se očišťují kameny, které jsme od někoho dostali. Je to taková první velká očista:
Do misky nalijeme vodu, nejlépe pramenitou, mořskou nebo i minerální. Kámen do ní ponoříme a necháme jej několik dní čistit, s tím, že vodu pravidelně vyměňujeme. Po této hlavní očistě ho ještě v dlaních opláchneme pod tekoucí vodou.

Běžná očista:
Jestliže kámen nějak nepříjemně pálí nebo s ním není něco v pořádku, tak ho opláchneme pod tekoucí vodou a necháme ho odpočinout. Jinak jako průběžné čištění ho můžeme na noc dávat do misky s vodou k níž můžeme přidat i nabitý křišťálek.

SLUNCEM: dobíjíme a čistíme podle citlivosti kamene. S nabíjením na přímém slunci buďte opatrní. Kámen pak může ztrácet barvu nebo se na něm dokonce mohou objevit i prasklinky.

V NOCI: ametyst, růženín, brazilský krystal, charoit, krystal dentritenu, mléčný křemen, smaragd, malachit, chryzokol, chryzopras, chalkozit, granát, diaspor, heliotrop, jaspis, kunzit, labradorit, luvolit, mezolit, vltavín (moldavit), měsíční kámen (Selenit), nefrit, obsidián, opál, oranžový kalcit, fyzolit, rodochrozit, rubín, sanidin, sepidolit, sodalit, topaz, nevím však zda také Lapis lazuli a Magnezit.
http://www.light-design.cz/kameny/zakla ... ed-kamenu/

ZEMÍ: Tak jako člověk, se i kámen někdy zcela vyčerpá a je potřeba jeho síly obnovit. Doporučuje se kámen vybít alespoň 24 hodin ve vlažné vodě a potom zakopat pod zem a nechat ho odpočívat. Zakopeme na čistém místě do pěkné půdy a necháme čistit podle individuálního druhu kamene. Takto očištěný ho vložíme na několik minut pod tekoucí vodu

SOLÍ: položíme na misku se solí nebo je do ní úplně zahrabeme. Po vytažení opláchneme a opět necháme nabít na slunci.

MINERÁLY: běžně se používá skleněná miska naplněná čistými krystaly (křišťál, ametyst, citrín, hematit apod.) na kterou kámen položíme a necháme několik dní čisti. Podle typu kamene volíme individuálně délku čištění a vhodný čistící druh minerálu. Ne všechny minerály se navzájem snáší. Miska hematitu má všeobecně čistící vlastnosti pro většinu minerálů. Hematit jako takový je samočisticí.

VIZUELNĚ: a) Uvolníme se, zklidníme své myšlenky a představujeme si, že kámen, který držíme v ruce obaluje bílé čisté světlo lásky, která vyčistí negativní energii z kamene a posílí jeho pozitivní vibrace.
b) Uvolníme se, zklidníme své myšlenky a citové rozpoložení a představujeme si, že kámen, který držíme v dlani očišťuje čisté bílé Boží světlo. Během této doby se na kámen soustředíme s přáním, aby se z něj, s Boží pomocí, negativní energie odpoutala. Vizuální očista spojená s prostou, upřímnou modlitbou má vždy velkou sílu.

BYLINKAMI: kámen zabalíme do vonných čerstvých bylin, které nám pocitově dělají dobře a necháme na slunci byliny zaschnout kolem kamene. Takto vyčištěné minerály mají zvlášť silné léčivé účinky.

MODLITBOU: modlitba je projevem vašeho vnitřního já a neměla by být ničím omezována.

ZVUKEM: zvoňte nad kamenem zvonkem, činely, tibetskou miskou. Vysoké vibrace a vysoké tóny zvyšují vibraci kamene a znemožňují zde tedy udržení nižších vibrací.

VYKUŘOVÁNÍM: užijeme vonné tyčinky, zapálené byliny, kadidlo, vonné dřevo apod.


Něco ke čtení:
Co je pravdy na léčivých účincích kamenů?
Drahokamy nejsou pouze ozdobou, talismanem. Pomáhají člověku překonávat různé druhy onemocnění. Pro většinu lidí je kámen jen mrtvá hmota. Nic víc. Ale je i mnoho těch, kteří soudí, že kameny mají potenciální schopnost vydávat obrovskou energii. „Spousta léčitelů, ale i lékařů -hlavně v zahraničí - využívá drahokamy u mnoha obtíží svých pacientů jako doplňující terapii. Člověk, který chce využít kamenů ke své léčbě se musí nejprve naučit s nimi komunikovat. Staré indické spisy tvrdí, že velmi záleží na našem vztahu ke kamenům a na tom, jak s nimi zacházíme. Také uvádí, že když je někdo sobecký a nepřátelský k okolnímu světu, tak s ním nerosty odmítají komunikovat a on potom není schopen registrovat ani sebe hrubší sílu nebo energii. Cítí-li kámen, že energie člověka je příjemná, přátelská, otevře se a začne komunikovat – hřeje v rukou. Podle staroindické filozofie má všechno, co roste, duši, individuální život. Tedy i kameny. Říká se, že kameny mají rády, když je člověk hladí.“

Jak využít léčivé síly kamenů
Chce-li člověk vyzkoušet tuto metodu, je potřeba, aby svůj kámen nosil na kůži či řetízku přímo na těle. Tím je dán nepřetržitý kontakt kamene s člověkem a jeho vliv je stálý. „Doporučuje se alespoň jedenkrát denně si s tímto přívěškem jemně hrát. To znamená zahřát jej v prstech, otírat si ho o kůži i obličej. Při bolestech, psychických potížích se tento způsob komunikace člověka s kamenem má provádět častěji. Člověk nemusí mít strach z „předávkování“, organismus si vezme z kamene tolik energie, kolik potřebuje. Velmi důležité je, aby každý kámen patřil pouze jedné osobě, poněvadž jeho účinky se ztrácejí, když slouží více lidem.“

Přitom ale můžeme používat více nerostů najednou, dle jejich schopností a vlastností. Jejich účinek se navzájem nenaruší. Přírodní léčba pomocí kamenů vychází ze staré indické medicíny. Její výhodou je, že nemá žádné vedlejší účinky a je tedy vhodná pro každého. „Zdůrazňuji, že se jedná pouze o doplňkovou léčbu. Zmírňuje následky nemocí a pomáhá nastolit psychickou rovnováhu. Zkusme nyní poodhalit roušku tajemství a dozvědět se, co v sobě jednotlivé kameny skrývají.“

Minerály a lidské jemnohmotné tělo
Minerály se používají při léčbě jemnohmotných těl a čaker. Každý nalezený minerál se rozděluje podle tvrdosti, chemického složení a krystalické struktury, ale pro léčbu je zapotřebí něco víc. Jsou to jeho harmonické vlastnosti a intenzita zabarvení. Čím je jemnější zbarvení, tím jsou jemnější energie vyzařování a při vyšší sytosti jsou naopak energie hrubší zasahující více do hmoty. Každá barva má 7 základních aspektů: oživuje, povzbuzuje, léčí, objasňuje, inspiruje, informuje a naplňuje. Každý z aspektů má 7 barevných odstínů, které odpovídají barvě duhy i čakrám a postupují v tomto pořadí- červená, oranžová, žlutá, zelená, světle modrá, tmavě modrá, fialová. Čakry jsou energetická centra v těle.
Minerály v našem životě
Každý minerál má jiné vlnění a vibrační rozsah a proto má také jiné léčebné a harmonizační účinky. Vše je propojeno se vším a tedy i kameny jsou nedílnou součástí vývoje člověka. Ať je již vnímáme jako dekoraci či šperk nebo materiál vhodný pro stavbu domu, chrámu či kostela, tak i pro zábavu a potřeby technického světa. Uvědomujete si, že bez minerálů by nefungovala televize, mobil ani auto? Vše, kam se dnes podíváte a na co z technického hlediska pomyslíte obsahuje minerály v různých podobách. Od mikročipů v počítači až po paměťové karty do bankomatu. Bereme to jako samozřejmou věc. Bez minerálů by trpělo i naše zdraví a ani jídlo by nám nechutnalo.
Něco k historii minerálů
Léčení kameny a minerály se datuje do období starého Egypta, antiky i středověku. Jsou dochovány fragmenty léčby drahými kameny i u indiánských kmenů. Kameny mají nejen léčivou, ale i magickou moc. Májové vkládali mrtvým do úst oblázek jadeitu. Ve starém Egyptě a Mezopotámii to byl tyrkys a amazonit, který byl ceněn více, než zlato. Tyto kameny se doprovázeli i k poslední cestu faraónů na onen svět a proto se nacházely v jejich hrobkách. Celá křesťanská historie je i historií drahých kamenů. Biskupové mají prsteny s velkým ametystem, symbolizující duchovní čistotu. Kardinálové naopak se safírem, kamenem víry, čistoty srdce a moudrosti. Alchymisté věřili, že kámen má tělo, duši, maso i krev, oheň i vodu a vše je propojeno v jednotě a harmonii.
Kameny i minerály mají svůj rytmus života. Tak jako jiné živé bytosti-zrod, život i smrt. Pouze z našeho pohledu se nám zdá, že se nemění. My jsme však oproti kamenu pouze "jepice", které mžiknutím oka přestanou existovat.
Dnes víme, že kameny žijí svým rytmem života, ale pouze nezachytitelným našimi běžnými smysly. Citliví lidé, vnímající vibrace, velmi dobře vycítí jejich silnou energii. Pomalu se učíme to, co jsme již dávno znali a uměli, tj. spolupráce s přírodou a přírodními zákony.
Jaký je tvůj život závisí jen na tobě.
Uživatelský avatar
Darges
 
Příspěvky: 168
Registrován: ned 03. kvě 2009 9:24:39
Bydliště: Chomutovsko
Poděkoval: 25
Poděkováno: 42-krát v 32 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli Darges za tento příspěvek:
Petr

Hematit

Příspěvekod Darges » pát 08. kvě 2009 10:20:45

Hematit
Hematit 1.jpg
Hematit 1.jpg (22.87 KiB) Zobrazeno 40613 krát

Ochrana před negativními duchovními vlivy, vnitřní klid, životadárná energie, vitalita, vůle, odvaha, rozhodnost, vyrovnanost, podpora tvorby červených krvinek a krevního oběhu, srdce, plíce, játra, slezina. Psychické výkyvy a poruchy, stres, nejistota, beznaděj, tělesná vyčerpanost, nedostatečná funkce ledvin, menstruační poruchy a bolesti, zástava krvácení, otoky a sraženiny.
Je blahodárným kamenem na srdce, krev, tvorbu krve a krevní oběh dodávajícím železo do krve. Posiluje plíce a tvorbu červených krvinek. Podporuje životní sílu, v nemoci nám pomáhá najít skryté zásoby a rychleji uzdravit tělo. Pomáhá i v době vyčerpání a to jak psychického tak tělesného
O jeho pomoc můžeme poprosit při: onemocnění kloubů, páteře, bolestech žaludku a žlučníku, některých ženských onemocněních,
pří problémech s prostatou
Chrání ženský princip u žen, které jsou vystavené špatným vlivům. Též dům a domov.
Nabíjí se měsíční energií a také na nepřímém slunci.
Lidové názvy: krevní kámen, krevel, sopečný plivanec
Planeta: Saturn
Element: oheň
Síly: léčení, uzemňování, věštění.
Je to zvláštní, těžký, tvrdý a stříbřitě šedý kámen. V dávných dobách se hovořilo o hematitu jako o krevelu. Je to krásný a okouzlující kámen. Má zvláštní vlastnost "léčit" sám sebe.
Magické užití: Hematit je velice účinný při takzvaném vytahování nemoci z těla. Jako všechny ostatní kameny se vizualizuje držený v ruce a pak pokládá na kůži přímo nad postiženou oblast. Můžeme si také z malých kamínků vyrobit náhrdelník a nosit jej jako prevenci před nemocemi. Nejznámější léčivý účinek je zastavování krvácení. Když jej přitlačíte ke krvácející ráně, po chvíli můžete pozorovat, jak krvácení ustává. Podržený pod nosem jej "uzamyká", tzn. zastavuje tok krve a zabraňuje tak krvácení z nosu. Nosí se také k léčbě horeček a jako všeobecný zdravotní talisman.
Jaký je tvůj život závisí jen na tobě.
Uživatelský avatar
Darges
 
Příspěvky: 168
Registrován: ned 03. kvě 2009 9:24:39
Bydliště: Chomutovsko
Poděkoval: 25
Poděkováno: 42-krát v 32 příspěvcích

Onyx

Příspěvekod Darges » pát 08. kvě 2009 10:22:33

Onyx
onyx.jpg
onyx.jpg (18.1 KiB) Zobrazeno 40610 krát
(Černý achát, často protkaný bílými proužky)
Odvádí z těla negativní energii, ale neabsorbuje ji do sebe. Kvůli neschopnosti absorbovat energii se nedoporučuje ho užívat dlouhodobě.
Je to ochranný kámen, brání a ochraňuje před negativitou vědomě namířenou proti vám, v konfliktech všeho druhu, chrání život, dodává sílu, pomáhá v těžkých a nesrozumitelných obdobích, při mimořádném fyzickém i citovém vypětí, spojuje s jednotou vesmíru, zaměřuje naši energii jedním směrem, přináší ráznost a vytrvalost, dovoluje stát se pány svého osudu, poskytuje poučení z minulosti, zvyšuje sebedůvěru a sebekontrolu, léčí stará traumata ovlivňující současný život, snižuje strach a obavy.
Vlastnosti: Onyx dodává sílu. Zajišťuje oporu v obtížných situacích, nebo v období citového a tělesného stresu. Dokáže vaši energii zaměřit jedním směrem a sladit ji s působením vyšších sil. Zajišťuje kontakt s vyššími průvodci a nabízí spojení s jednotou vesmíru. Dokáže vás přesunout po proudu času, abyste pohlédli na svou budoucnost, a díky své moci ovlivnit lidské síly a schopnosti vám dopomůže, abyste se stali pány svého osudu. Kámen přináší ráznost, vytrvalost a životní sílu. Usnadňuje přijímat poučení z minulosti, zvyšuje sebedůvěru a pomáhá vyrovnat se s podmínkami ve vašem okolí. Je to mlčenlivý kámen, a poslouží jako nejdůvěrnější rádce. Říká se, že v sobě udržuje vzpomínky na vše, co jeho nositel prožil. Je to užitečný pomocník při cestách do minulých životů, stejně jako při léčení starých traumat, hojí starou lítost a smutek. Zvyšuje sebekontrolu, snižuje obavy a strach, pomáhá docházet k uvážlivým rozhodnutím. Pomáhá vstřebávat kosmické energie, jež jsou třeba k léčení, a udržuje v těle rovnováhu jin a jang. Blahodárně působí na zuby, kosti, kostní dřeň, nohy a léčí krevní poruchy. Noste ho na levé straně těla. Dle tradice nošený na krku mírní sexuální touhu a podporuje cudnost. (Onyx se používá ke snižování sexuálních impulsů. Toto je ale docela nebezpečné. Sex je přirozenou součástí života a jeho násilné potlačování může vést k různým onemocněním a dokonce i agresi a snížení respektu ke všem formám života.)
Pozdě starověký mýtus vypráví o onyxu, že vznikl z nehtu Venušina, který jí svým šípem odstřelil Amor, a který spadl z nebes do řeky Gangy. Proto bývá onyx označován za kámen přinášející štěstí, zvláště v lásce. Ještě ve středověku se věřilo, že onyx je účinným afrodisiakem. Onyx je zasvěcen Saturnu , a u kabalistů archanděla Verchiela.
Tajemný kámen, který nás vede k tomu, že jen bolestí a soužením vede přímá cesta k věčné pravdě, duchovní moudrosti a osvobození se. Vede nás k vážnosti, sebekontrole a cílevědomosti. Podporuje vnitřní koncentraci a pokoru. Boří blokády a očišťuje.

--- Použití: ---
Léčebné působení: kolena, nohy, chodidla, angina pectoris, žaludeční vředy, slezina, žaludeční vředy, poruchy rovnováhy, posiluje imunitu, zlepšuje zrak a sluch.
Působí proti smutku, podporuje sebevědomí, mírní deprese, dodává odvahu, odstraňuje strach z temna a neznáma, podporuje soustředění a pokoru, sebekontrolu.
Čakra: zejména tam, kde se nalézají blokády.
Zvláštnost: Onyx působí proti zármutku a podporuje uzemnění v psychické rovině. Jedná se o velice silný kámen, který podporuje zdravé osobnostní sebevědomí.
Čištění a nabíjení: Čistí se pod tekoucí vodou, co nejčastěji. Stejně tak i nabíjení se provádí co nejčastěji a co nejdéle (i několik dní) na přímém slunci.
Element: oheň
Přidružený kámen: diamant
Síly: ochrana, obranná magie, redukce sexuálních tužeb
Magická/rituální tradice: V dávných dobách se onyx považoval za projev v kameni uvězněného démona. Tento démon se v noci probouzí a šíří teror a noční můry na všechny osoby v dosahu jeho vlivu.
Magické užití: Ve skutečnosti je to ochranný kámen. Používá se pro ochranu, stejně jako obranu před negativitou vědomě řízenou proti vaší osobě.
Poznámka:
Jedno malé varování - nepřijímejte nikdy jako dárek či pozornost Onyx. Darovaný přináší smůlu a neštěstí, své kladné vlastnosti projeví jen nositeli, který si ho pořídí sám.
Jaký je tvůj život závisí jen na tobě.
Uživatelský avatar
Darges
 
Příspěvky: 168
Registrován: ned 03. kvě 2009 9:24:39
Bydliště: Chomutovsko
Poděkoval: 25
Poděkováno: 42-krát v 32 příspěvcích

Granát

Příspěvekod Darges » pát 08. kvě 2009 10:28:22

Granát
Granát 3.jpg
Granát 3.jpg (25.21 KiB) Zobrazeno 40604 krát
Význam: Z latinského názvu granatus – zrno.
Použití: Dodává životní energii, podněcuje k činnosti, obecné i sexuální aktivitě, podporuje nadšení, vytrvalost, představivost, vůli a sebedůvěru, zmírňuje deprese.
Napomáhá k regeneraci organismu a buněk, podporuje tvorbu červených krvinek. Povzbuzuje vitalitu, reguluje krevní tlak a oběh, posiluje srdce, zastavuje krvácení. Upravuje příčiny hormonálních a sexuálních poruch, působí jako sexuální stimulant a pomáhá léčit impotenci způsobenou psychickými problémy.
Léčí revma, nervovou soustavu, kloubní a svalové problémy, záněty, posiluje funkci jater a ledvin.
Dodává životní sílu, sílu vůle, sebedůvěru a úspěch. Otevírá pohled do utajovaného, až k jasnovidnosti. Povzbuzuje sexualitu a pomáhá ji přetransformovat na vyšší sílu. Na tělesné úrovni pomáhá při onemocnění pohlavních orgánů a posiluje krevní oběh.
http://tajemno.najdise.cz/kamen/granat

Pomáhá při nemocech srdce, krve a kožních chorobách.
Červený granát nám pomáhá překonávat v sobě zábrany, které nám brání uskutečňovat svá předsevzetí. Posiluje naši vytrvalost dovést je ke zdárnému konci, jednou započaté nevzdávat.Posiluje a aktivuje celý náš organismus, povzbuzují činnost srdce, reguluje krevní tlak a oběh, podporuje tvorbu červených krvinek. http://www.lecivekameny.cz/shop2/cesky- ... p-612.html

Granát - je kamenem se silnou schopností dodávat energii. Přináší podle potřeby klid nebo touhu. Varuje před blížícím se nebezpečím, od pradávna využíván jako amulet. Povzbuzuje lásku a oddanost. Napravuje citovou disharmonii. Upevňuje vztahy. Pomáhá v životních krizích, hlavně v situacích , kdy člověk neví kudy kam. Dodává odvahu a naději. Dodává sebedůvěru, podněcuje aktivitu a posiluje pud sebezáchovy.
http://www.nefertitis.cz/granat-tromlovany-ls/

Je kámen vše-svazujícího ohně, vášně, ale i čistoty srdce. Daruje životní energii, podněcuje nás k činnosti jakéhokoli druhu, probouzí v nás aktivitu nejen sexuální, ale i obecnou, a podporuje naše nadšení a vytrvalost, dovést vytyčená předsevzetí ke zdárnému cíli. Posiluje naši vůli, sebedůvěru a v krizových situacích zmírňuje depresi. Podporuje naši představivost a otevírá náš vnitřní pohled ke skrytému a utajenému. Ve středověku byl nošen jako talisman proti zranitelnosti a nehodám. Obecně je však znám jako kámen lásky.
Granát 4.jpg
Granát 4.jpg (101.72 KiB) Zobrazeno 40607 krát

V rovině fyzické dodává našemu organismu sílu k regeneraci, k obnově buněk, podporuje tvorbu červených krvinek a upravuje krevní tlak.Červené granáty se používají jako náhražka rubínu. Zastavuje krvácení, povzbuzuje vitalitu a působí jako sexuální stimulátor. Upravuje hormonální a sexuální poruchy a podporuje fantazii. Léčí srdce, krevní oběh, mozek, játra. Je vhodný pro děti a je přiřazován k planetě Slunci. Podporuje fantazii, nadšení a vytrvalost, posiluje vůli, sebedůvěru, zvyšuje vitalitu a zmírňuje depresi. Pomáhá při revmatických potížích, bolestech kloubů, při chudokrevnosti. Je harmonizujícím kamenem. Výborně pomáhá na deprese a pomáhá krotit ego. Odbourává iluze.
http://zivotni-energie.cz/lecive-kameny ... .html#id12
Jaký je tvůj život závisí jen na tobě.
Uživatelský avatar
Darges
 
Příspěvky: 168
Registrován: ned 03. kvě 2009 9:24:39
Bydliště: Chomutovsko
Poděkoval: 25
Poděkováno: 42-krát v 32 příspěvcích

Jaspis

Příspěvekod Darges » pát 08. kvě 2009 10:41:52

Jaspis
Jaspis 1.jpg
Jaspis 1.jpg (71.41 KiB) Zobrazeno 40604 krát
Jaspis krvavý.jpg
Jaspis krvavý.jpg (60.59 KiB) Zobrazeno 40597 krát
Podle starých pramenů bývá často označován za "Matku všech kamenů". Neustále vyzařuje oživující očistnou a ochrannou energii. Učí nás nezištnosti a skromnosti, daruje nám soucit, trpělivost a posiluje naši dobrou vůli. Červený druh jaspisu posiluje a oživuje tělo. Zelený působí blahodárným, uklidňujícím způsobem. Vyrovnává vztah těla a duše a zlepšuje především naše spojení s přírodou a se Zemí. Při nedostatku železa nebo chudokrevnosti se doporučuje nosit celý náhrdelník z červených jaspisů. Podporuje chuť k jídlu. Spolu s karneolem byl červený jaspis ve starém Egyptě nazýván krví Isidinou. Často z něho býval zhotovován zvláštní symbol, tzv. vulva Isidis, původní mystický symbol znovuzrození. Byl nošen, jako talisman chránící před černou magií. Kladně ovlivňuje léčbu ledvin a močového měchýře, pomáhá při léčení ledvinového písku a kamenů, v oblasti gynekologie je účinný při nemocích vaječníků a vejcovodů, při překonávání nevolnosti v průběhu těhotenství a u porodu.

Vlastnosti kamenu a jeho použití - červeně zbarvené kameny jsou nejčastější Jaspisy. Jsou to stimulátory energie, podporují naši vůli, odvahu a odhodlání. Podporují nezištnou lásku a touhu dělat dobro. Jsou to kameny srdce a pánve. Podporují správnou funkci krevního oběhu, aktivují činnost trávicího traktu a slinivky břišní. V pánevní čakře podporují sexuální pud a napomáhají při problémech s prostatou. Jaspis červený čistíme jako ostatní jaspisy pod proudem vody nebo v misce s vodou společně s křišťálem a nabíjíme na slunci.

Síla kamenu: souzvuk a rovnováha mezi duchovním a duševním stavem mysli, intuice, inspirace, kreativita, zdravá jistota v rozhodování, vyrovnanost, pevnost v názorech, nervový vegetativní systém, podpora trávení a látkové výměny, pomoc při kostních, kloubních a kožních problémech
http://www.e-kameny.cz/jaspis-cerveny-xl-p-2514.html

Použití: Podporuje toleranci a trpělivost, zbavuje nerozhodnosti, podporuje nezištnost, skromnost, soucit a posiluje dobrou vůli, zjasňuje mysl, potlačuje deprese

Podporuje chuť k jídlu, je velkým pomocníkem při léčbě poruch příjmu potravy, jako jsou nechutenství, mentální anorexie či bulimie. Staví krvácení, pomáhá při léčbě ženských onemocnění, zejména vejcovodů a vaječníků, pomáhá při překonávání nevolností v těhotenství i při porodu. Léčí ledviny a močový měchýř, potíže aorty a celého krevního oběhu, srdeční choroby, mozek, onemocnění sluchového ústrojí, nepravidelnosti menstruačního cyklu i neplodnost. Je nápomocen i při léčbě leukémie a zhoubných nádorů a působí jako jejich prevence. Aktivuje funkci jater, žlučníku, sleziny i slinivky, je schopen odstraňovat radioaktivitu z těla.
http://tajemno.najdise.cz/kamen/jaspis

Jaspis podporuje v organismu vitální, životadárnou energii, vůli, odvahu, vytrvalost a trpělivost. Posiluje krevní oběh, játra, slinivku břišní a stavbu krve.
Vhodný při potížích s otěhotněním, potencí a všemi nevyváženostmi týkající se sexuálního života. V podobě hmatky přináší harmonii do rodinného života.
Doporučujeme masáže podbřišku. Vhodný též nosit ve formě přívěsku.
Použití: při nestálosti, prchlivosti, zbabělosti, žaludečních a zažívacích potížích, bolestivé menstruaci a hemeroidech.
http://www.dusekamenu.cz/inshop/lecive- ... 14%5D.html

Podle starých pramenů bývá často označován za "Matku všech kamenů". Neustále vyzařuje oživující očistnou a ochrannou energii. Učí nás nezištnosti a skromnosti, daruje nám soucit, trpělivost a posiluje naši dobrou vůli. Červený druh jaspisu posiluje a oživuje tělo.
Zelený působí blahodárným, uklidňujícím způsobem. Vyrovnává vztah těla a duše a zlepšuje především naše spojení s přírodou a se Zemí. Při nedostatku železa nebo chudokrevnosti se doporučuje nosit celý náhrdelník z červených jaspisů. Podporuje chuť k jídlu , chrání před těžkými sny, užívá se při zastavení nejrůznějších krvácení a léčbě ženských chorob. Spolu s karneolem byl červený jaspis ve starém Egyptě nazýván krví Isidinou. Často z něho býval zhotovován zvláštní symbol, tzv. vulva Isidis, původní mystický symbol znovuzrození. Byl nošen jako talisman chránící před černou magií. Kladně ovlivňuje léčbu ledvin a močového měchýře, pomáhá při léčení ledvinového písku a kamenů, v oblasti gynekologické je účinný při nemocích vaječníků a vejcovodů, při překonávání nevolnosti v průběhu těhotenství a u porodu.
jaspis  hnědý.jpg
jaspis hnědý.jpg (77.49 KiB) Zobrazeno 40594 krát
Jaspis flamengo.jpg
Jaspis flamengo.jpg (65.7 KiB) Zobrazeno 40591 krát

Vyniká pestrostí barev. Dodává tělu energii a pomáhá při vnějším a vnitřním vnímání. Pomáhá při léčení leukémie, zhoubných nádorů a jako prevence proti nim. Červený jaspis zlepšuje čich, tmavý chrání před zlobou a nenávistí. Podporuje chuť k jídlu, chrání před těžkými sny, užívá se při zastavení nejrůznějších krvácení a léčbě ženských chorob. Kámen dlouhověkosti. Je v mnoha barevných odstínech, které se hodí na jednotlivé čakry. O jeho pomoc můžeme poprosit při nevolnosti, chudokrevnosti (zmírňuje nedostatek železa v krvi, zvláště ve spojení s hematitem), depresích, nechutenství, ekzémech; zjasňuje mysl a pochopení. Posiluje játra a srdce.
Je kamenem, který je vhodný na solar plexus, ochraňuje před negativní energií, zmírňuje neštěstí a přispívá k poznání příčin a následků karmy, provází do minulých životů a uvolňuje vzpomínky, má rád vítr a vzduch, průvan. Nabíjí se měsíční energií a také na nepřímém slunci (podle barvy).

Protože mu byla ve starověku připisována magická a léčitelská síla, byl používán jako ochrana před závratěmi, zvyšoval chuť k jídlu, léčil ženské choroby a ochraňoval před strašidly a zklamáním v lásce.

V léčitelství jej používáme při léčbě ledvin a močového měchýře, omezování krvácení a tvorbu hemeroidů, zlepšuje funkci žaludku, střev a jater, údajně pomáhá léčit i dnu.

Odpovídá první základní kořenové čakře, protože je schopen upozorňovat na negace a strachy, které mají sídlo v této čakře. Meditace a držení tohoto kamene (zejména Heliotropu) očišťuje a posiluje fyzický potenciál
Jaký je tvůj život závisí jen na tobě.
Uživatelský avatar
Darges
 
Příspěvky: 168
Registrován: ned 03. kvě 2009 9:24:39
Bydliště: Chomutovsko
Poděkoval: 25
Poděkováno: 42-krát v 32 příspěvcích

Rubín

Příspěvekod Darges » pát 08. kvě 2009 10:51:30

Rubín
Je považován za kámen života
Rubín 4.jpg
Rubín 4.jpg (38.2 KiB) Zobrazeno 40582 krát

Vzorec: Al2 O3
Použití: Působí proti náladovosti, podporuje intuici a sebevyjádření, posiluje některé negativní vlastnosti jako je egoismus, přirozená divokost, nemilosrdnost. Dodává dobrou náladu.
Léčí virózy, střevní chřipky, bolesti hlavy, používá se při léčbě chudokrevnosti, menstruačních potíží, při horečkách, dně. Reguluje lymfatický systém, podporuje imunitu, posiluje zrak.
Používá se také při leukémii a onemocněních kostní dřeně, při nervových potížích.
Rubín 6    surový.jpg
Rubín 6 surový.jpg (25.76 KiB) Zobrazeno 40581 krát

Měl ochraňovat tělo před morem a duši před ďáblem. Je dárcem životní energie, síly a láskyplných emocí. Inspiruje nás v lásce k pravdě a moudrosti. Na úrovni duševní podporuje intuici. Pomáhá nám překonávat překážky a zůstat na cestě za svým posláním.
Na úrovni fyzické nás posiluje ve všech různých slabostech, příznivě působí na srdce a krevní oběh. Vhodný při chudokrevnosti, menstruačních potížích. Harmonizuje produkci hormonů nadledvinek a brzlíku. Velmi účinný při horečnatých stavech, infekcích, zvláště střevního traktu. Posiluje imunitní systém, zmírňuje koliky a spasmy.
Při působení přímo na 1.čakru: Životodárná teplá a kreativní energie vedoucí k očištění a proměně. Vytváří harmonické spojení mezi tělesnou a duševní láskou, mezi sexualitou a duchovnem.
Je to kámen bohatství i ochrany. Vytváří štít proti všem druhům útoků. Představuje sílu a energii. Uvádí do rovnováhy činnost srdeční čakry. Podněcuje touhu po životě a sexuální aktivitu. Zahání strach, smutek a negativní myšlení. Zajišťuje klidný spánek bez nočních můr. Zlepšuje motivaci, směruje k realistickým cílům, vybízí nás vydat se za svým štěstím, zastavuje zlost a negativní energie a přeměňuje je v pravý opak. Dodává odvahu, navozuje pozitivní stav mysli a pomáhá tvrději čelit útokům během hádek a názorových střetů.
http://www.nefertitis.cz/info/rubin/

Vlastnosti kamenu a jeho použití:
vášnivě červený Rubín vnáší do našeho života živočišnost, lásku, ale díky svým namodralým odstínům také spojení s duchovnem, moudrost, a zároveň tyto dva rozdílné stavy harmonizuje. V čakře čela podporuje intuici a lepší sebevyjadřování, v čakře srdce posiluje krevní oběh, pomáhá proti nízkému tlaku a chudokrevnosti, v základní čakře (spodní podbřišek) působí proti velkému úbytku krve při menstruaci a oživuje pohlavní orgány. Rubín dále podporuje lymfatický systém, správnou funkci žláz, reguluje hladinu hormonů v těle a účinně působí při léčbě horečnatých a zánětlivých onemocnění. Po každém použití Rubín pečlivě vyčistěte a to nejlépe v misce s vodou přes noc a nabíjejte min. 2 hodiny na přímém slunci, na denním světle min. 4 hodiny. Rubín se velice dobře snáší s ostatními kameny a dokonce jejich vliv posiluje.
Rubín 7.jpg
Rubín 7.jpg (26.88 KiB) Zobrazeno 40577 krát


Síla kamenu: oheň srdce a očisty, kámen životodárné energie, láskyplných emocí a intuice, podpora srdce a krevního oběhu, funkce jater, regulace cukru, slezina, lymfatický systém, hormony, nadledvinky, imunitní systém, zrakové ústrojí
(http://www.naturshop.cz/rubin-krystal-m ... -2648.html)
Jaký je tvůj život závisí jen na tobě.
Uživatelský avatar
Darges
 
Příspěvky: 168
Registrován: ned 03. kvě 2009 9:24:39
Bydliště: Chomutovsko
Poděkoval: 25
Poděkováno: 42-krát v 32 příspěvcích

RUBÍN VE FUCHSITU

Příspěvekod Darges » pát 08. kvě 2009 10:56:52

RUBÍN VE FUCHSITU

Kámen ochrany a sebeurčení. Pomáhá nám zvládnout problémy vlastní silou, být uvolněný. Odbourává napětí a stres.
Vhodný při léčbě zánětů, revmatu, onemocnění kůže, ochrnutí, srdečních potížích.

Rubín ve fuchsitu - objeven na trhu až v roce 2004, pochází z jižní Indie a je tvořen rubínovými zrny v zelené hornině fuchsitu. Je to kámen ochrany, zbavuje napětí a stresu, odstraňuje pocity prohry a pokoření, dává sílu zvládnout sám své problémy, dává pocit uvolněnosti, rozvíjí intuici, dodává sebedůvěru a nadhled. Vhodný na kožní problémy, alergie, záněty, detoxikaci, anémii.
Rubín ve fuchsitu.jpg
Rubín ve fuchsitu.jpg (47.31 KiB) Zobrazeno 40580 krát
Rubín ve fuchsitu 2.jpg
Rubín ve fuchsitu 2.jpg (53.57 KiB) Zobrazeno 40580 krát


RUBÍN V ZOISITU (anyolit)

- Rubín v zoisitu - původ Tanzanie, podněcuje činnost korunní čakry, pomáhá při léčení duše v minulých životech, navozuje změněné stavy vědomí, rozvíjí individualitu, přičemž zachovává sepětí s okolím.
- Zesiluje biomagnetické pole kolem těla.
Jaký je tvůj život závisí jen na tobě.
Uživatelský avatar
Darges
 
Příspěvky: 168
Registrován: ned 03. kvě 2009 9:24:39
Bydliště: Chomutovsko
Poděkoval: 25
Poděkováno: 42-krát v 32 příspěvcích

Karneol

Příspěvekod Darges » pát 08. kvě 2009 11:02:23

Karneol
kámen krve
Karneol 1.jpg
Karneol 1.jpg (71.33 KiB) Zobrazeno 40574 krát
Karneol 2.jpg
Karneol 2.jpg (61.08 KiB) Zobrazeno 40574 krát

Karneol symbolizuje teplou a živoucí energii Země. Jeho elektromagnetické vlastnosti posilují náš pocit vyrovnanosti a přírodní sounáležitost. Takto jsou v duchovní rovině naše myšlenky prohřáty ohledem, pochopením a spoluúčastí k našemu okolí. Učí nás každý přítomný okamžik plně prožít a pomocí vitality a koncepce splnit naše poslání na Zemi. Nechává volně proudit naši vitalitu, probouzí naše tvůrčí schopnosti. Povzbudivá a zároveň uklidňující síla karneolu působí blahodárně při nedostatku motivace. Byl odedávna pokládán za kámen krve, zastavuje krvácení, snižuje horečku, tiší rozbouřenou krev, odstraňuje trému. Ve starém Egyptě byl karneol, podobně jako jaspis, nazýván krví Isidinou. Je také prastarým magickým prostředkem Mongolů. Sibiřští šamanové jej používají k vědomému vymíšťování do astrálu.
Karneol je stabilizující kámen s vysokou energií. Dodává odvahu, klid, trpělivost a harmonii, pozitivní pohled na život. Motivuje k úspěchu. Tiší vztek, žárlivost a závist, rozptyluje deprese a negativný myšlenky. Dodává výřečnost a posiluje sebedůvěru. Navozuje klidný spánek, zahání noční můry. Povzbuzuje sexuální aktivitu a odstraňuje závislosti všeho druhu.
Léčebné využití: předchází kožním nemocem, zastavuje krvácení z nosu a pomáhá při všech nemocech spojených s krví, dodává sílu a vitalitu, zvyšuje plodnost, léčí frigiditu a impotenci, artritidu, revmatismus, kosti, šlachy, neurózy a deprese. Na úrovni fyzické pomáhá při křečových žilách
Probouzí v nás tvořivost a kreativitu, schopnost získané vědomosti přeměnit na skutečnost, aktivně cítit, jednat a žít.
Karneol je neprůhledná odrůda chalcedonu. Nejkvalitnější odrůdy se těží v Indii. Název tohoto kamene je odvozen z latinského slova carneus, což v překladu znamená masový. „Mužům dodává jejich sílu, vzbuzuje lásku a sympatie. V minulosti se hojně používal při milostné magii. Dále pomáhá při očních potížích, neurózách, depresích a zažívání. Podporuje funkci střev, ledvin a sleziny. Je to kámen harmonie a meditace. Je vhodný pro spojení se zemí a zakořenění se v těle. Legenda praví, že karneol k ženě přitahuje srdce ctitelů.“
Jaký je tvůj život závisí jen na tobě.
Uživatelský avatar
Darges
 
Příspěvky: 168
Registrován: ned 03. kvě 2009 9:24:39
Bydliště: Chomutovsko
Poděkoval: 25
Poděkováno: 42-krát v 32 příspěvcích

Topaz

Příspěvekod Darges » pát 08. kvě 2009 11:05:43

Topaz
Topaz zlatý Imperial - krystaly3.jpg
Topaz zlatý Imperial - krystaly3.jpg (73.31 KiB) Zobrazeno 40576 krát

Topaz - je ochranný kámen proti všem druhům negativity. Mírní strach, vztek a depresi. Zabraňuje náměsíčnosti a nočním můrám. Přináší radost a hojnost, upevňuje zdraví, zaměřuje energii tam, kde je to třeba, uklidňuje, dobíjí, motivuje, přináší pravdu a odpuštění, též přízeň osudu zajišťující úspěšné dosažení stanovených cílů. Je kamenem lásky, majiteli pomůže být otevřený a dosáhnout vnitřní moudrosti, vhodný pro umělce.
Zlatý topaz – zvyšuje charisma a víru ve vlastní schopnosti, léčí játra, močový měchýř a endokrinní žlázy.
Jaký je tvůj život závisí jen na tobě.
Uživatelský avatar
Darges
 
Příspěvky: 168
Registrován: ned 03. kvě 2009 9:24:39
Bydliště: Chomutovsko
Poděkoval: 25
Poděkováno: 42-krát v 32 příspěvcích

Tygří oko

Příspěvekod Darges » pát 08. kvě 2009 11:08:55

Tygří oko
tygří oko 1.jpg
tygří oko 1.jpg (75.22 KiB) Zobrazeno 40572 krát

Je to žlutohnědý chalcedon s vláknitou příměsí hydroxidu železa. Posiluje schopnost soustředit se, podporuje zdraví a mysl, pedagogické schopnosti. Chrání před trápením, nesmyslnou žárlivostí, konkurenty a ješitností. Svého majitele činí odvážným, sebevědomým, a proto se hodí do začátků nových projektů v životě. Hřeje naše tělo a pomáhá rychleji překonat nachlazení. V tomto případě pokládáme kámen na třetí čakru. Vzdáleněji mírní také astma, za tímto účelem se nosí na hrudi. Podporuje nazírání do vlastního nitra. Pod jeho vlivem si uvědomíme omezenost hmotného světa. Ukazuje, že život je v neustálém pohybu. Vyzývá nás k tomu, abychom šli stále dále, abychom se nebáli pohledět hlouběji, dokud ve svém nitru nenajdeme ten zlatý poklad, naplňující nás teplem, štěstím a pocitem bezpečnosti. Jeho centrem je solar plexus, ale současně ovlivňuje posílení zraku, neboť toto oslabení bývá často zaviněno emotivními blokádami, které se zde tvoří.
Učí nás otevřenosti a aktivnímu pohledu na svět, vůli po seberealizaci. Posiluje naši vůli a koncentraci, zahání černé myšlenky a pocity beznaděje. Učí nás rozvaze a samostatnému rozhodování.
Na úrovni fyzické je vhodný při všech těžkých chorobách jako schizofrenie, paranoia, neovladatelné jednání. Vhodný na mírnění astmatu, reguluje látkovou výměnu, podporuje funkci jater, vhodný při hepatitidě. Vhodný pro znamení Panny.
Jaký je tvůj život závisí jen na tobě.
Uživatelský avatar
Darges
 
Příspěvky: 168
Registrován: ned 03. kvě 2009 9:24:39
Bydliště: Chomutovsko
Poděkoval: 25
Poděkováno: 42-krát v 32 příspěvcích

Citrín

Příspěvekod Darges » pát 08. kvě 2009 11:13:52

Citrín
Citrín 4.jpg
Citrín 4.jpg (50.26 KiB) Zobrazeno 40568 krát

Rozvíjí intelektuální tvůrčí schopnosti a pomáhá tak nalézt řešení při začátcích nových projektů. Starším lidem dodává energii. Léčí záněty slepého střeva, podporuje imunitní systém organismu, chrání před negativními účinky záření. Středověk přisuzoval citrínu schopnost učinit svého majitele roztomilým a oblíbeným. Chránil na cestách. Povzbuzuje tvořivost a schopnost komunikace, eliminuje snahy po sebepoškozování. Dovádí člověka k harmonizaci astrálního, mentálního, spirituálního a emočního světa v něm. Je doporučován při chorobách srdce a oběhového systému, ledvin, jater a svalů.
Symbolizuje nejen moudrost a vnitřní klid, ale dává i pocit zdraví, tepla a svěžesti. Průzračné zlatité tóny mají značnou schopnost oživovat světelnou energii v nás uloženou a tak podpořit jasnost našeho myšlení a kreativitu. Aktivuje přenos bioelektrických impulsů skrze nervy a tak podporuje a ovlivňuje látkovou výměnu. Jeho silný účinek na poruchy zažívacího ústrojí, cukrovku a na očištění střevního traktu od balastu a jedovatých látek, ovlivňující i čistotu pleti.
Citrín 5.jpg
Citrín 5.jpg (46.72 KiB) Zobrazeno 40564 krát

Použití: Používá se při depresích, únavě a nervozitě, fóbiích, pomáhá překonávat mentální blokády, podporuje využití intuice a tvůrčí vyjádření.
Oživuje látkovou výměnu, velmi dobře působí při zažívacích potížích, podporuje činnost žláz, čistí střevní trakt a podporuje vylučování jedů z těla, využitelný je i při nadýmání a křečích žaludku, vyrovnává tvorbu inzulínu při cukrovce a léčí ledviny.
Jaký je tvůj život závisí jen na tobě.
Uživatelský avatar
Darges
 
Příspěvky: 168
Registrován: ned 03. kvě 2009 9:24:39
Bydliště: Chomutovsko
Poděkoval: 25
Poděkováno: 42-krát v 32 příspěvcích

Růženín

Příspěvekod Darges » pát 08. kvě 2009 11:18:46

Růženín
Růženín 1.jpg
Růženín 1.jpg (52.33 KiB) Zobrazeno 40565 krát

Svou růžovou barvou v nás probouzí cit něžnosti, mírnosti, přátelství a nesobecké lásky. Pomáhá nesmělým projevit skrývané pocity a otevře srdci a smyslům vše, co krásného nás obklopuje. Probouzí v nás citlivost a vnímavost pro umění, oživí v nás fantazii, inspiraci a duševní tvořivost. Učí nás trpělivosti při řešení problémů. Svými měkkými vibracemi obklopuje duši. Jeho vyzařování je jako něžný dotek, pod nímž se naše srdce uvolní, získá opět důvěru a pozvolna se otevře. Rány srdce, které vznikly tvrdostí, hrubostí, odmítnutím nebo nevšímavostí našich bližních v průběhu našeho života, se pod jeho ochranou zacelí. Učí také odpouštět - nám samotným i ostatním. Jako "kámen umělců" oživuje fantazii a tvůrčí myšlení. Moderní prameny zdůrazňují pozitivní účinek u chorob ledvin, srdce, jater, plic a genitálií, též u důležitých center vegetativního nervového systému. Výborný vliv má na poruchy plodnosti mužů. Příznivě ovlivňuje stavy úzkosti a neurotické potíže.
Růženín 4.jpg
Růženín 4.jpg (37.79 KiB) Zobrazeno 40559 krát


Kámen bezpodmínečné lásky. Těžiště jeho vlivu je v centru srdce, kde čistí, uklidňuje a posiluje vše, co souvisí s činností srdce a psychosomatickými poruchami, které mají příčinu v poraněných a posléze potlačených emocích.
O jeho pomoc můžeme poprosit při:
- pocitu osamělosti, bezcennosti
- potlačených citových vzpomínkách, nahromaděných srdečních traumatech
- je vhodný pro ty, kteří se neumí radovat ze života nebo jim chybí láska. Jeho měkká energie je vhodná i pro děti, chybí-li jim láska při výchově
Je kamenem, který rozproudí čakru srdce a uvolňuje city. Propojuje trojúhelník spodních a vrchních čaker pres solar plexus, kterým se síla Země propojuje s fyzickým tělem. Reguluje srdeční rytmus a pomáhá při nespavosti, zejména je-li příčinou zjitřené citové rozpoložení. Pomáhá při léčení nemocí pohlavních orgánů a neplodnosti. Vydatnou pomocí je i při krevních onemocněních. V místnosti pohlcuje elektrický smog.
Posiluje tvůrčí sílu, tvůrčí potenciál, inspiraci, intuici a navázání vztahu k vyššímu vlastnímu "Já", přátelské a partnerské vztahy.
Bílý křemen posiluje imunitu. Nabíjí se měsíční energií.
Modrý křemen posiluje krční čakru. Nabíjí se měsíční energií.
U kamenů pro léčení provádíme očistu po každém použití. U kamenů do bytových prostor 1x za týden, nabíjíme ho mimo dosah přímého slunečního světla nejlépe u krystalu křišťálu nebo ametystu.
Jaký je tvůj život závisí jen na tobě.
Uživatelský avatar
Darges
 
Příspěvky: 168
Registrován: ned 03. kvě 2009 9:24:39
Bydliště: Chomutovsko
Poděkoval: 25
Poděkováno: 42-krát v 32 příspěvcích

Olivín

Příspěvekod Darges » pát 08. kvě 2009 11:32:38

Olivín
Olivín.jpg
Olivín.jpg (17 KiB) Zobrazeno 40554 krát


Zářící ve své drahokamové podobě měkkým zlatozeleným svitem, je již od dávných dob ctěn a používán. Stejně jako chrysopras - kámen podobného charakteru - nás přivádí svým mírným vlněním do spojení s rostlinným světem. Jeho zář nás obdarovává teplem, životností, radostnou náladou a jako všechny zelené kameny i on uklidňuje, očišťuje a vyvažuje celkový stav organismu. Jeho největší předností je však dar vnášet zář a žár do citového chladu člověka. Podporuje i rozvoj našich mentálních možností a vnáší rovnováhu a klid do naší mysli. Tento kámen slunce, inspiruje a očisty prosvětluje svou jemnou průzračností občasné stavy melancholie, posiluje citově zranitelné lidi a dodává jim sílu překonávat pocity nejistoty. Jeho vliv je v psychické oblasti široký. Na jedné straně nás od sebelítosti odrazuje, zatímco na druhé straně brzdí domýšlivost a vypínavost. V centru hrdla zprostředkovává vztah mezi srdcem a rozumem, pomáhá nalézt společná slova vyvěrající z moudrosti srdce. Fyzicky olivín podporuje zažívání, funkci sleziny, pomáhá při zácpě a při zánětu střev. V minulosti se ordinoval proti frigiditě, dně, revmatismu, zánětu kloubů, cévních onemocnění a také při některých psychických poruchách.
Je ctěn jako kámen ochraňující nás před zlými duchovními silami. Pomáhá nám překonávat pocity odcizení. Svou jemnou zelenou barvou nás spojuje s rostlinným světem, kde můžeme nalézt blahodárnou úlevu. Obdarovává nás teplem, životností, radostnou náladou a svěží energií. Očišťuje a vyvažuje celý náš organismus. Podporuje rozvoj našich mentálních schopností, vnáší rovnováhu a klid do naší mysli.
Na úrovni fyzické podporuje látkovou výměnu, zažívání, funkci jater. Pomáhá při zácpě, zánětu střev a infekčních nemocech.
http://www.volny.cz/lecivekameny/kameny/kam_oli.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Peridot
Peridot (druh Olivínu).jpg
Peridot (druh Olivínu).jpg (14.29 KiB) Zobrazeno 40550 krát

druh olivínu
Lidové názvy: chryzolit, peridoto

Planeta: Venuše
Element: země
Přidružený kov: zlato
Síly: ochrana, zdraví, bohatství, spánek

Magické užití: Pro zvýšení svých magických schopností je často vsazován do zlata a tím se z něj stává výborný, avšak drahý, ochranný amulet, který chrání před očarování, noční úzkostí, přeludy a před všeobecně obávaným zlým okem (závistí nebo nevědomým psychickým útokem).
Používá se k všeobecnému léčení. Podporuje léčbu při kousnutí hmyzem a pomáhá pří onemocnění jater.
Uklidňuje nervovou soustavu, podporuje klidný spánek, rozptyluje negativní emoce a zmírňuje deprese.
Svou zelenou barvou je také předurčen k využití v kouzlech pro přivábení bohatství.
Má stejné magické vlastnosti jako olivín.
http://www.atarot.estranky.cz/
Jaký je tvůj život závisí jen na tobě.
Uživatelský avatar
Darges
 
Příspěvky: 168
Registrován: ned 03. kvě 2009 9:24:39
Bydliště: Chomutovsko
Poděkoval: 25
Poděkováno: 42-krát v 32 příspěvcích

Malachit

Příspěvekod Darges » pát 08. kvě 2009 11:41:10

Malachit
Malachit 1.jpg
Malachit 1.jpg (16.35 KiB) Zobrazeno 40548 krát

Pomáhá při partnerských neshodách a problémech, podporuje klid, emocionální vyrovnanost, dodává energii, trpělivost, podporuje kreativitu a přizpůsobivost, harmonizuje rozumovou a citovou stránku, odbourává ostych.
Mírní bolesti při zánětech, napomáhá při dlouhodobé rekonvalescenci po těžkých nemocech, posiluje imunitu, podporuje funkci žaludku a sleziny, příznivě působí na srdce.
Léčí oslabený zrak, astma, pomáhá při menstruačních a porodních bolestech, omezuje ukládání tuku v těle a odstraňuje z něj škodliviny.
http://tajemno.najdise.cz/kamen/malachit
Tento kámen nás učí trpělivosti, naučit se přijímat i negativní stránky života, nepřízeň osudu, neúspěch, neboť i to má v životě svůj smysl. Podporuje koordinaci obou mozkových hemisfér, a tím uvádí do harmonie rozum a cit. Probouzí v nás lásku ke všemu živému, a tím i sounáležitost s přírodou. Neutralizuje citové problémy, probouzí v duši mír a harmonii.
Na úrovni fyzické příznivě ovlivňuje činnost srdce, pomáhá nastartovat sebeuzdravující procesy v organismu. Mírní bolesti, podporuje funkci žaludku, slinivky břišní a sleziny. Vhodný při oslabení zraku, astmatických potížích, kolikách, otravách, revmatismu, menstruačních a porodních bolestech.
http://www.volny.cz/lecivekameny/kameny/kam_mal.htm
Malachit 3.jpg
Malachit 3.jpg (14.27 KiB) Zobrazeno 40542 krát

Vlastnosti: Malachit je kámen obdařený velkou mocí, ale současně patří mezi krystaly, s kterými je třeba nakládat s velikou opatrností. Měl by se používat jen pod dohledem zkušeného léčitele. Je jedovatý a mělo by se pracovat jen s jeho vyleštěnou formou! Nikdy nevdechujte jeho prach! Jako elixír jej lze užívat pouze zevně nebo nepřímou metodou (kámen vložte do sklenky s vodou, a teprve tu postavte do další sklenice s vodou, kterou pak použijete)! Malachit zesiluje pozitivní i negativní energie. Duchovní energii uzemňuje do půdy. Někteří lidé věří, že se malachit teprve vyvíjí, a že se později stane jedním z nejvýznamnějších léčivých kamenů nového milénia. Ale již dnes je důležitým ochranným kamenem; snadno odebírá negativní energie a znečišťující látky, které odebírá z atmosféry nebo lidského těla. Před použitím i po něm by se měl dobře vyčistit na slunci nebo položený na kusu křemene. Na malachit nepoužívejte sůl; poškodila by jeho povrch! Malachit vstřebává radioaktivitu, plutonium a záření všeho druhu, proto by jej měli používat všichni, kteří jsou vystaveni riziku záření a radioaktivity. Spojuje ho pevné pouto s přírodou a jejími silami. Čistí a nalaďuje čakry, a pomáhá naladit se na duchovního průvodce. Položen na třetí oko pomáhá vyvolávání duchovních vizí; položen na srdce přináší rovnováhu a harmonii, otevírá srdce a podporuje nepodmíněnou lásku. Používá se na věštění místo křišťálovou koule a nebo pro vstup do jiných světů, vnějších i vnitřních. Cesta jeho stočenými vzory uvolňuje mysl a vyvolává proud podvědomích představ; pomáhá při příjímání vzkazů z budoucnosti. V duševní rovině je malachit kamenem proměny. Pod jeho vlivem lze prožít intenzivnější život, neboť je tento kámen spojen s dobrodružstvím, změnami a rizikem. Také nelítostně ukazuje, co blokuje náš duchovní růst. Vytahuje hluboko ukryté pocity a psychosomatické problémy, přetrhává nežádoucí pouta a překonané způsoby jednání. Učí jak přebírat zodpovědnost za své činy, myšlenky a pocity. Uvolňuje zábrany a povzbuzuje k projevu emocí. Tento kámen zvyšuje schopnost vcítit se do jiných lidí a ukazuje jak byste se cítili na jejich místě. Malachit je užitečný při překonávání psychosexuálních problémech, zejména způsobených traumaty v minulém životě. Pomáhá při procesu zrození. Potlačuje duševní problémy a duševní choroby; zmírňuje dyslexii. Pomáhá vstřebávat a zpracovávat informace. Malachit se užívá při zkoumání vlastního nitra, podněcuje snění a vyvolává živé vzpomínky. Je to mimořádně všestranný léčitelský kámen. Zvlášť účinný je při potlačování křečí, zejména menstruačních, neboť rezonuje s ženskými pohlavními orgány a léčí pohlavní nerovnováhu. Usnadňuje porod, a říká se mu 'kámen porodní báby'. Snižuje krevní tlak, léčí astma, artritidu, epilepsii, zlomeniny, otoky kloubů, patologické výrůstky, nevolnost při cestování, závratě, nádory, zrakový nerv, slinivku, slezinu a štítnou žlázu. Uvádí do souladu DNA a buněčnou strukturu, zlepšuje imunitní systém, odbourává jedovaté látky v játrech, snižuje okyselování tkání. Nošen kolem pasu pomáhá při cukrovce. Nosí se na levé ruce, pokládá se na třetí oko, nebo na místo které má léčit. Položen na solarplexus pohlcuje negativní emoce. Pokud vám malachit vyvolá bušení srdce, kámen odložte a přiložte na hruď růženín nebo rodonit.
http://www.pozitivni-energie.cz/kameny.html
Světle a tmavě zelené pruhy tvoří v malachitu nekonečné bohatství a pohyblivých obrazů a vzorů. Je ukázkou toho, jak se světlo a stín vzájemně doplňují a činí náš život dokonalejším a dynamickým. Vynáší na světlo, které jsme zapudili do říše stínů našeho podvědomí, které stojí v cestě našemu vývoji a které brzdí naši pohyblivost a vitalitu. Učí nás smířit se stinnými stránkami naší osobnosti, rozpoznat jejich smysl pro náš růst a s láskou je měnit ve světlo. Tímto způsobem poskytuje obnova přeměnu a probouzí chuť k životu a jeho bohatosti. Již od středověku se používal k léčbě krvácivých příhod a stavů slabosti. Byl symbolem spirituálního člověka. V rovině tělesné příznivě působí na regenerační a hojivé pochody a stimuluje imunitu. Odstraňuje z těla škodlivé energie, způsobující nemoci, proto je možné ho pokládat na všechna bolestivá a nemocná místa. http://www.relaxia.cz/krystal_jednotlive.htm
Jaký je tvůj život závisí jen na tobě.
Uživatelský avatar
Darges
 
Příspěvky: 168
Registrován: ned 03. kvě 2009 9:24:39
Bydliště: Chomutovsko
Poděkoval: 25
Poděkováno: 42-krát v 32 příspěvcích

Avanturín

Příspěvekod Darges » pát 08. kvě 2009 11:46:03

Avanturín
těsné spojení s přírodou
Avanturin 3.jpg
Avanturin 3.jpg (4.01 KiB) Zobrazeno 40543 krát

Podporuje duševní zdraví, sebehodnocení, navozuje klid, rovnováhu a rozkládá negativní emoce.

Posiluje a regeneruje srdce, působí příznivě na pokožku, léčí ekzémy a akné, vypadávání vlasů, lupy. Zmírňuje bolesti hlavy a migrény, podporuje látkovou výměnu, snižuje hladinu cholesterolu v krvi, léčí záněty tlumí nadměrnou chuť k jídlu, takže je vhodný při dietách, pomáhá při léčbě plicních neduhů, psychosomatických potíží, při poruchách spánku.
Je to jeden z kamenů s nejuniverzálnějším použitím.
Avanturin 4.jpg
Avanturin 4.jpg (33.64 KiB) Zobrazeno 40537 krát

V neklidných a napjatých dobách nám navrací klid a ztracenou naději. Pomáhá nám zapomenout na starosti všedního dne, pustit veškeré problémy z hlavy a uvolnit se. Je kamenem klidného spánku.
Na tělesné úrovni velmi dobře působí při nemocech srdce, tlaku a přetížení. Též je velmi vhodný při kožních onemocněních, alergiích, poruchách imunitního systému. Podporuje látkovou výměnu, snižuje hladinu cholesterolu v krvi, a tím předchází vzniku arteriosklerózy a srdečního infarktu. Léčí zánětlivá onemocnění a mírní bolesti.

Patří k nejvšestrannějším a nejúčinnějším kamenům. Navazuje těsné spojení s přírodou a její energií, pomáhá nám vstřebat její harmonii, probudit naši duši a otevřít ji této prosté kráse. Ovlivňuje zejména centrum srdce, kde zklidňuje nadměrné emoce a dává tak našemu organismu pocit rovnováhy a uspokojení. Rozsévá tichou radost a klid. Stejně tak pomáhá i při kožních nemocích, které jsou ovlivněny nervozitou a nevyrovnaným duševním stavem.
Můžeme jej prakticky použít pro všechny poruchy jejichž původ je nejen duševní a citový, ale i fyzický. Udržuje v rovnováze naše pocity stejně jako náš vnitřní a vnější klid. Tibeťané jej užívali při léčbě krátkozrakosti.
Jaký je tvůj život závisí jen na tobě.
Uživatelský avatar
Darges
 
Příspěvky: 168
Registrován: ned 03. kvě 2009 9:24:39
Bydliště: Chomutovsko
Poděkoval: 25
Poděkováno: 42-krát v 32 příspěvcích

Nefrit

Příspěvekod Darges » pát 08. kvě 2009 12:00:25

Nefrit
Nefrit 3.jpg
Nefrit 3.jpg (73.76 KiB) Zobrazeno 40535 krát

Použití: Tlumí přepětí, zabraňuje agresivitě, tiší žal a smutek, pomáhá nositeli nevzdávat se a nepropadat beznaději, podporuje umění rychlého rozhodování a bystrého úsudku, toleranci.
Léčí záněty a nedostatečnou funkci ledvin, pomáhá vyplavování písku z močového ústrojí. stimuluje funkci srdce, čistí organismus od zplodin a jedů, podporuje funkci střev.
Voda z něj pomáhá proti zácpě a nadýmání, odvodňování organismu.
http://tajemno.najdise.cz/kamen/nefrit
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nefrit / Jadeit
nefrit-jadeit.jpg
nefrit-jadeit.jpg (40.91 KiB) Zobrazeno 40535 krát

Užití: prosperita, peníze, ochrana, láska, dlouhověkost, moudrost, léčení

Léčebné využití: pomáhá tělu léčit se, přičemž působí na nefyzické problémy, jež nemoc způsobily, léčí ledviny, močový měchýř, srdce, žaludek, kyčle, slezinu, detoxikuje, obnovuje buněčný a kosterní systém, zvyšuje plodnost, pomáhá při porodu
Vlastnosti: receptivní kámen, přiřazen planetě Venuši a elementu vody.
Je starodávným, posvátným kamenem Dálného východu, jenž přitahuje lásku, má sílu prodlužovat život, přitahuje peníze, dodává prosperující energii při obchodních jednáních, pozvedává moudrost ducha, chrání před neštěstími a nehodami, pomáhá předcházet nemocem a zdravotním obtížím. Je symbolem čistoty a vyrovnanosti, přináší do života harmonii, štěstí a přátelství. Uvolňuje emoce a podrážděnost, uklidňuje mysl. Jako kámen snů, položen na čele, přináší sny nahlížející do hloubky našeho nitra.

Zelený jadeit – uklidňuje nervový systém, harmonizuje nefungující vztahy, pomáhá realizovat touhy a vášně, má nejblíže k centru srdce.
Žlutý jadeit - přináší radost, štěstí, energii, povzbuzení. Zlepšuje funkci trávicího a vylučovacího systému.
Barvy: bílý, zelený, fialový, oranžový, růžový, hnědý, žlutý, červený, modrý, černý
http://www.nefertitis.cz/info/jadeit-nefrit/
Jaký je tvůj život závisí jen na tobě.
Uživatelský avatar
Darges
 
Příspěvky: 168
Registrován: ned 03. kvě 2009 9:24:39
Bydliště: Chomutovsko
Poděkoval: 25
Poděkováno: 42-krát v 32 příspěvcích

Jadeit

Příspěvekod Darges » pát 08. kvě 2009 12:03:54

Jadeit
Jadeit 1.jpg
Jadeit 1.jpg (20.47 KiB) Zobrazeno 40537 krát

Použití: Podporuje schopnost empatie, odstraňuje neklid, neúnavnost, uklidňuje, usnadňuje mezilidskou komunikaci.
Posiluje nervový a imunitní systém, funkci srdce, krevní oběh, pomáhá při problémech s otěhotněním, usnadňuje porod, tiší migrény a bolesti, snižuje teploty.
Léčí infekce, všechny typy žloutenky, chřipku a křečové žíly.

Je kamenem lásky ve všech formách a rovinách. Přináší nám mír a harmonii, radost z prostých věcí. Podporuje láskyplné emoce, chápavost a ohleduplnost.
Podporuje meditaci, rozjímání a ponoření do sebe. Mírní duševní neklid, roztěkané myšlenky, zbavuje nás předsudků.
Na úrovni fyzické posiluje nervový a imunitní systém, funkci srdce, sleziny, jater a ledvin. Zmírňuje průběh chřipkových onemocnění.

Voda se používá k léčbě močových kamenů, žaludečních problémů a mírných otrav, pásových oparů i oparů rtů.
Jaký je tvůj život závisí jen na tobě.
Uživatelský avatar
Darges
 
Příspěvky: 168
Registrován: ned 03. kvě 2009 9:24:39
Bydliště: Chomutovsko
Poděkoval: 25
Poděkováno: 42-krát v 32 příspěvcích

Tyrkys

Příspěvekod Darges » pát 08. kvě 2009 12:07:16

Tyrkys
Tyrkys-srdce.jpg
Tyrkys-srdce.jpg (40.43 KiB) Zobrazeno 40532 krát

Účinky: čistota citu, mysli a jednání, obranný systém, pomoc při zánětlivých onemocněních krku, průdušek, plic, dále dásní, paradentóza a bolest zubů, srdeční obtíže, regulace funkce žláz, černá magie, vlivy prostředí, negativní pocity a vjemy, jedy a nečistoty, revmatické problémy, dna, nadměrné pocení, křeče, neovladatelné pohyby, nenasytný hlad, bulimie, poruchy řeči.
Tyrkys 2.jpg
Tyrkys 2.jpg (9.39 KiB) Zobrazeno 40539 krát

Tyrkys sjednocuje inspiraci a vyšší ideály, které k nám pronikají z oblasti duchovní, s prapůvodní živou silou naší planety. Tak nám daruje zároveň moudrost Nebe i Země. Pomáhá nám vyjádřit duševní poznatky, myšlenky a intuice formované naší duší a obojí pak spojit v každodenním životě. Našim slovům propůjčuje velkou sílu. Zabraňuje vstup záporných vlivů a škodlivých vibrací do naší aury a může je dokonce absorbovat. Již ve starém Egyptě milovali tyrkys. Často se z něj zhotovovaly amulety a rituální předměty. Má přirozenou schopnost přitahovat z vesmíru kladné, posilující energie a učinit naši duši přístupnou kráse. Podle starých pramenů bývá tyrkys označován za ochránce ctnosti a také se oněm říká, že zaručuje spolehlivost a přátelství. V rukou duševně čistých lidí zesiluje intuici, vyrovnanost, úspěch, štěstí a klid v rodině. Dnes nachází použití hlavně při bolestech krku a plic. Také komunikační problémy, jako například koktání, lze tímto kamenem vylepšit. Osvědčil se také při zlých snech.

Ochránce a strážce před neštěstím, chudobou, nepřirozenou a předčasnou smrtí, nežádoucími vlivy prostředí, předává schopnost zrušit negativní pocity a vjemy. pomáhá při léčbě srdečních, plicních, krčních a očních nemocí, onemocnění dýchacích cest, bolestech hlavy, zánětech sliznice, při anorexii. Napomáhá cirkulaci, posiluje srdce a plíce, dodává energii nervové soustavě.

Je nutné ho chránit před vodou, teplem a sluncem. Ochraňuje před jedy, toxiny, nehodami, uhrančivým pohledem, negativní energií, ale jen je-li darován z lásky. Přináší úspěch, štěstí a dostatek. Léčí oční potíže, bolesti hlavy, zánět kloubů, a nemoci získané od zvířat. Pročišťuje čakry, ovlivňuje krční čakru. (dle stránek http://www.duchovno.mysteria.cz/kameny.html
Jaký je tvůj život závisí jen na tobě.
Uživatelský avatar
Darges
 
Příspěvky: 168
Registrován: ned 03. kvě 2009 9:24:39
Bydliště: Chomutovsko
Poděkoval: 25
Poděkováno: 42-krát v 32 příspěvcích

Akvamarín

Příspěvekod Darges » pát 08. kvě 2009 12:11:02

Akvamarín
hledání čistého srdce (AQUAMARINE)
Akvamarín 2.jpg
Akvamarín 2.jpg (20.58 KiB) Zobrazeno 40535 krát
Vlastnosti: receptivní kámen, přiřazen planetě Měsíc a elementu vody.Akvamarín je kamenem klidu, radosti a štěstí především ve vztazích. Symbolizuje odvahu, potlačuje stres a uklidňuje mysl, zbavuje strachů. Dokáže zlomit staré sebeobranné naprogramování, zbystřuje intelekt a vnímavost, čistí zablokovanou komunikaci a zlepšuje sebevyjádření.
Akvamarín 3.jpg
Akvamarín 3.jpg (15.82 KiB) Zobrazeno 40527 krát

Skvělý kámen pro meditaci .
Je kámen mystiků a hledání čistého srdce. Pomáhá nám zachovávat čistotu mysli a nevinnost, jeho záře vnáší světlo a jasno do každého skrytého koutu našeho nitra, daruje nám tak vnitřní svobodu. Je vhodný k meditaci. Byl odedávna kamenem štěstí a dobré pohody.
Užití: odvaha, klid, očištění, stres, strach
Je kamenem dávných mořských bohyní, kamenem klidu, radosti a štěstí především ve vztazích. Symbolizuje odvahu, potlačuje stres a uklidňuje mysl, zbavuje strachů. Dokáže zlomit staré sebeobranné naprogramování a pomáhá převzít odpovědnost za svůj vlastní osud. Zbystřuje intelekt a vnímavost, čistí zablokovanou komunikaci a zlepšuje sebevyjádření. Skvělý kámen pro meditaci, vytváří ochranný štít aury, uvádí do rovnováhy čakry, čistí krční čakru.

Léčebné využití: zajišťuje dobré zdraví, mírní bolesti zubů, léčí žaludek, jícen, čelisti, bolesti v krku, sennou rýmu, funguje proti krátkozrakosti i dalekozrakosti. V centru hrdla má očistnou vlastnost odstraňovat navrstvené blokády tvořené nečistými myšlenkami, podporuje léčbu dýchacích cest, sliznice a plic, zmírňuje kašel, astmatické stavy a průběh černého kašle a záškrtu. Uvádí do rovnováhy hypofýzu a štítnou žlázu, působí dobře i na svalovou hmotu. Zajišťuje dobré zdraví, mírní bolesti zubů, léčí oči, žaludek, jícen, čelisti, bolesti v krku, sennou rýmu, uvádí do rovnováhy štítnou žlázu, působí na svalovou hmotu.
Jaký je tvůj život závisí jen na tobě.
Uživatelský avatar
Darges
 
Příspěvky: 168
Registrován: ned 03. kvě 2009 9:24:39
Bydliště: Chomutovsko
Poděkoval: 25
Poděkováno: 42-krát v 32 příspěvcích

Chryzokol

Příspěvekod Darges » pát 08. kvě 2009 13:15:11

Chryzokol
Svatý kámen
Chryzokol 2.jpg
Chryzokol 2.jpg (20.58 KiB) Zobrazeno 40522 krát

Užití: láska, moudrost, klid, meditace, léčení
Léčebné využití: léčí potíže zažívacího traktu, vředy, problémy kostí, artritidu, svalové křeče, spáleniny, hojí infekce krku a mandlí, posiluje štítnou žlázu a metabolismus, potlačuje menstruační křeče, zbavuje plíce, játra, střeva a ledviny toxických látek.
Vlastnosti: receptivní kámen, přiřazen planetě Venuši a elementu vody.
Je kamenem klidu, tiší emoce, poskytuje sílu rozvážnosti, pozvedává moudrost, přitahuje lásku a upevňuje vztahy, hojí bolesti srdce a na úrovni srdeční čakry zvyšuje schopnost milovat, má očistný vliv, vyhání veškeré negativní energie. Z čakry solar plexu odstraňuje negativní emoce (např. pocit viny), pomáhá při meditacích, zlepšuje komunikaci, ale také rozpozná, kdy je lepší mlčet. Přeměňuje destruktivní citové naprogramování v pravý opak.
http://www.nefertitis.cz/info/chryzokol/

Použití: Udržuje duševní rovnováhu, podporuje skromnost, odstraňuje přehnané touhy po majetku.
Tiší bolesti a křeče, upravuje krevní tlak.
Léčí žaludeční vředy a infekce, je i dobrou prevencí před jejich propuknutím.
http://tajemno.najdise.cz/kamen/chryzokol/
Chryzokol 6.jpg
Chryzokol 6.jpg (65.55 KiB) Zobrazeno 40534 krát

Je nazýván svatým kamenem - měl udržovat rovnováhu mezi nižšími a vyššími těly. Symbolizuje lásku a harmonii. Podporuje v nás potřebu zdravě žít v lásce, v souladu s přírodními zákony, ztotožnit se s Matkou přírodou. Pomáhá nám soustředit se, zklidnit nepokojné srdce a roztěkané myšlenky, ochránit duševní mír. Učí nás čistotě mysli, trpělivosti, toleranci a nadhledu v krizových situacích.
Na úrovni fyzické zmírňuje bolesti krku, uvolňuje napětí šíje, usměrňuje funkci štítné žlázy, zabraňuje tvorbě žaludečních vředů, zmírňuje křeče a poruchy zažívacího traktu. Vyrovnává krevní tlak, tiší neklidné srdce. Vhodný k léčbě popálenin.
http://www.volny.cz/lecivekameny/kameny/kam_chk.htm
Jaký je tvůj život závisí jen na tobě.
Uživatelský avatar
Darges
 
Příspěvky: 168
Registrován: ned 03. kvě 2009 9:24:39
Bydliště: Chomutovsko
Poděkoval: 25
Poděkováno: 42-krát v 32 příspěvcích

Další

Zpět na Články

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 8 návštevníků

cron