Stránka 8 z 8

Re: Tohle je docela dobré

PříspěvekNapsal: sob 06. říj 2018 12:18:56
od Trini
honzam píše:
Eva Nada píše:Odtržení od reality?
Spíše odtržení od kultu náboženství, následování cesty vymývání mozků, bez vlastní zkušenosti zažití, žití Pravdy. A díky Bohu za to, že tak udělal a díky Bohu za to, že tak "udělá" každý, kterému je Pravda nadevše.
Usalašení v roli osobního konatelství je velmi lákavé, ale bohužel je to zase jen slepá cesta...

Ano, ten arminův citát je vymývání mozků. Termín "žití Pravdy" je také pro vymývání mozků ideální. Použít se dá jednoduše tak, že život jiných lidí označíš za slepou cestu, která k "Pravdě" nevede.

Ten, kdo negoval náboženství, kulturu, morálku a všechny ostatní společenské hodnoty, vidí, že člověk, který je stále vězněm přizpůsobení se společnosti, je člověkem utrpení.

Ten, kdo negoval všechno, co jiní lidé vytvořili, musí být hodně zatrpklý a xenofobní.honzam píše:https://en.wikipedia.org/wiki/Jiddu_Krishnamurti

Ex-girlfriend Helen Nearing, who had known Krishnamurti in the 1920s, said that Krishnamurti's attitudes were conditioned by privilege, because he had been supported, even pampered, by devoted followers from the time of his "discovery" by the theosophists. She also said that he was at such an "elevated" level that he was incapable of forming "normal personal relationships".

... nebyl schopný vytvářet "normální osobní vztahy".


Ale prý dával nevyžádané rady svému jmenovci U. G. Krišnamurtimu k jeho problematickému manželství. ;)


https://en.wikipedia.org/wiki/U._G._Krishnamurti

U. G. Krishnamurti

In 1939, at age 21, Krishnamurti met with renowned spiritual teacher Ramana Maharshi. Krishnamurti related that he asked Ramana, "This thing called moksha, can you give it to me?" – to which Ramana Maharshi purportedly replied, "I can give it, but can you take it?". :lol: This answer completely altered Krishnamurti's perceptions of the "spiritual path" and its practitioners, and he never again sought the counsel of "those religious people". Later, Krishnamurti would say that Maharshi's answer – which he perceived as "arrogant" – put him "back on track".... ;)

...About this time, Jiddu Krishnamurti was in London and the two Krishnamurtis renewed their acquaintance. Jiddu tried to advise U. G. Krishnamurti on his recent marital troubles,[7] but U.G. didn't want his help. Jiddu eventually persuaded him to attend a few talks he was giving in London, which U.G. did, but found himself bored listening to him.
Můžeš napsat, co tady říká? Mluvenému slovu skoro vůbec nerozumím, jen trochu psanému. :roll:

:)

Re: Tohle je docela dobré

PříspěvekNapsal: sob 06. říj 2018 12:26:00
od Trini
;)
U. G. Krishnamurti

http://nicnavzdy.blogspot.com/2013/11/u ... ast-1.html

Tajemství Osvícení:

Iracionální názory muže zvaného U.G. - část 1.
Tohle je nejspíše ta nejupřímnější kniha prosta všech nesmyslů, která kdy byla napsána o pravdě, po které tolik "duchovních hledajících" pátrá - většina guruů ji nazývá "osvícení", U.G. Krishnamurti jí říká "přirozený stav". U.G. v tomto výběru sepsaných konverzací trvá na tom, že takzvané osvícení je čistě biologickým úkazem, že pouze tehdy, když jsme naprosto oproštění od kultury, nepřirozených návyků, úvah o bohu a od intelektu, teprve tehdy může tělo svojí vlastní "mimořádnou inteligencí" osvobodit lidskou bytost, aby mohla být v přirozeném stavu. U.G. tímto způsobem žil od chvíle, kdy se mu přihodilo to, co nazýval "kalamitou" na jeho 49. narozeniny ve Švýcarsku. Od té doby se stal široce známým v Evropě i v Indii jako jeden z lidí s přehledem hovořících o tomto tématu. Rozhovory s U.G. jsou neformální a probíhaly kdekoli, kde se zrovna nacházel. Nemá žádný příbuzenský vztah s Jiddu Krishnamurtim, slavným duchovním vůdcem, jehož učení kdysi obdivoval, ale nyní je považuje za "zastaralé kecy". Je pravděpodobně tím nejkontroverznějším ze všech odborníků na toto téma, ať už mezi guruy či nikoli. Bývá nazýván "pobuřujícím", "nesnesitelným" i "prorokem anti-moudrosti".


Tajemství Osvícení je novým, unikátním, neocenitelným společníkem na cestě pro všechny, kteří ji kráčejí nebo přemýšlejí, že by se na ni vydali. Vypráví příběh muže, který zná "posvátný byznys" jako vlastní boty a odkrývá upřímným a transparentním způsobem, jak se stal svobodným nikoli díky, ale i přes to, že duchovními praktikami strávil celý život.
- Alice Furlaud

Na mé učení, chcete-li to tak nazývat, se nevztahuje žádné autorské právo. Můžete ho kopírovat, šířit, tlumočit, překrucovat, komolit a dělat cokoli dalšího chcete, dokonce ho můžete vydávat za své vlastní, bez nutnosti mého souhlasu nebo svolení od kohokoli jiného.
- U.G.

Tajemství Osvícení: Iracionální názory muže zvaného U.G.

Část první

(Sestaveno z rozhovorů v Indii a Švýcarsku mezi lety 1973 - 1976)

Lidé mě nazývají "osvíceným člověkem" - výrazem, který se mi protiví - protože aby popsali způsob, jakým funguji, nemohou najít žádná vhodná slova. Zároveň neustále zdůrazňuji, že nic takového, jako je osvícení, vlastně neexistuje. Říkám to z toho důvodu, že jsem se celý život toužil stát osvíceným člověkem, abych nakonec zjistil, že nic takového jako osvícení vlastně ani neexistuje, takže už se otázka, zda je nějaký člověk osvícený nebo nikoli, ani neobjevuje. Buddha půl století před naším letopočtem je mi stejně ukradený, jako jeho údajní současníci mezi námi. Je to banda vykořisťovatelů zneužívajících důvěřivosti lidí. Žádná vyšší moc mimo člověka neexistuje. Člověk stvořil Boha ze strachu. Problémem je tedy strach, nikoli Bůh.

Sám za sebe a pro sebe jsem objevil, že neexistuje žádné já, které lze objevit - to je uvědomění, o kterém mluvím. Přichází jako zničující rána. Zasáhne vás jako úder blesku. Všechno jste vsadili na jediného koně - seberealizaci - a nakonec si zčistajasna uvědomíte, že neexistuje žádné já, které byste si mohli uvědomit, žádné já, které lze objevit - a řeknete si: "Co jsem to ksakru celý život dělal?!" Zamává to s vámi.
_______________

Děly se mi všemožné věci - prošel jsem si tím, chápejte. Fyzická bolest byla nesnesitelná - proto vám říkám, že po tom ve skutečnosti netoužíte. Přál bych si, abych vám mohl poskytnout náhled, malou ochutnávku - potom byste od toho dali ruce pryč. Čeho se snažíte dosáhnout neexistuje; je to výmysl. S tímhle byste ale nechtěli mít vůbec nic společného.
_______________

UG: Víte, stále zdůrazňuji - nevím, jak tomu říkáte; nemám rád výrazy "osvícení", "svoboda", "moksha" ani "osvobození"; všechna tato slova jsou zatížena významy, implikacemi jim vlastními - zdůrazňuji, že toho nelze dosáhnout skrze žádné úsilí; prostě se to stane. Proč k tomu dojde u jednoho člověka a u druhého nikoli nemám nejmenší tušení.

Otázka: Takže vám se to přihodilo?

UG: Mně se to přihodilo.


O: Kdy se vám to přihodilo, pane?

UG: Když mi bylo 49 let.

Jenže jakékoli úsilí vynaložíte směrem k cíli, po kterém toužíte - snaha dobrat se nebo zjistit pravdu nebo povahu skutečnosti - vás vzdaluje od vašeho přirozeného stavu, ve kterém vždycky jste. Nejedná se o nic, co byste mohl získat, čeho můžete dosáhnout ani o nic, co můžete uskutečnit následkem vašeho úsilí - proto používám výrazu "akauzální". Nemá to žádnou příčinu, ale nějakým způsobem zkrátka dojde k ukončení hledání.


O: Vy si myslíte, pane, že to není důsledkem hledání? Ptám se, protože jsem zaslechl, že jste studoval psychologii a že jste se přátelil se zbožnými lidmi…

UG: Hledání totiž odvrací pozornost od vás samého, chápejte - je to opačný směr - nemá to vůbec žádnou spojitost.


O: Došlo k tomu i navzdory, nikoli díky hledání?

UG: Navzdory - ano, to je to slovo. Všechno, co děláte, znemožňuje tomu, co již existuje, aby se projevilo. Proto tomu říkám "váš přirozený stav." Vždycky v něm jste. Co překáží tomu, co je již přítomné, aby se projevilo svým vlastním způsobem, je hledání. Hledání je vždycky zaměřené špatným směrem, takže všechno, co považujete za velice významné, vše, co považujete za posvátné, je zamořením v tomto vědomí. Možná se vám (smích) slovo "zamoření" nebude líbit, ale vše, co považujete za posvátné, božské a hlubokomyslné je nákazou.

Takže tu není nic, co můžete udělat. Není to ve vašich rukách. Nerad používám slovo "milost", protože když použijete slovo "milost", kdo vám ji udělí? Nejste speciálně vybraným jedincem; zasloužíte si to, ale nevím proč.

Kdybych toho byl schopen, mohl bych někomu pomoci. Je to něco, co vám nemůžu dát, protože to již máte. Proč bych vám to měl dávat? Je směšné chtít po mně něco, co už máte.


O: Já to ale necítím, vy ano.

UG: Nejde o to cítit to, nejde o to vědět to; nikdy to nebudete vědět. Není absolutně žádný způsob, jak byste si toho vy sami mohli být vědomi; začne se to projevovat samo. Neexistuje žádné vědomé… nevím, jak to podat. Myšlenka, že bych se od kohokoli lišil, se v mém vědomí neobjevuje.


O: Bylo to tak vždycky, od chvíle, kdy jste si začal být vědom sám sebe?

UG: Ne, takto to nemohu říct. Něco jsem hledal - jako každý, kdo vyrůstá v náboženském prostředí - hledal jsem něco, usiloval o něco. Odpovědět na tuto otázku není snadné, protože budu muset probrat všechny okolnosti mého života. Možná to přijde, nemám tušení. (smích)

_______________

O: Jen pro zajímavost, stejně jako Nachiketu, i mě velmi zajímá, jak se tyto věci přihodily vám osobně, tedy do té míry, jež jste si jich vědom.

UG: Pochopte, že je to dlouhá historie; není to tak snadné.


O: I tak bychom to rádi slyšeli.

UG: Chápejte, že bych vám musel vyprávět o mém celém životě - to bude na dlouho. Můj životní příběh pokračuje do určitého bodu a poté končí - potom již životopis nepokračuje.

Dva životopisci, kteří mají zájem o sepsání mého životního příběhu mají dva rozdílné pohledy. Jeden říká, že sadhána (duchovní cvičení), kterou jsem praktikoval, vzdělání a celé to prostředí, v němž jsem vyrůstal - že to je příčinou, že k tomu došlo. Já tvrdím, že to bylo navzdory tomu (smích). Toho druhého životopisce žádné mé "navzdory" nezajímá, protože v tom není dostatek materiálu, aby mohl napsat dostatečně obsáhlou knihu (smích). Mají o tyhle věci zájem. Vydavatelé také. To je velice přirozené, protože působíte na poli, kde vždycky funguje vztah příčiny a následku - proto se snažíte zjistit, jaká byla příčina, jak k tomu došlo. Takže jsme tam, kde jsme začali, na startovní čáře: stále nás zajímá "jak".

Okolnosti mého života jsou bezcenné: nikomu nemohou posloužit jako vzor, protože vaše okolnosti jsou jedinečné. Každá událost vašeho života je svým způsobem něco unikátního. Vaše výchova, prostředí, v němž jste vyrůstali - to všechno je jiné. Každá událost vašeho života je odlišná.


O: Nesnažím se nalézt vzor, který by všichni ostatní mohli následovat - neptám se kvůli tomu. Vidíme hvězdy, Slunce, Měsíc - je to podobné; ne že bych se vás snažil napodobit. Můžu v tom třeba najít nějakou souvislost, kdo ví? Proto jsem řekl, že jsem jako Nachiketa: nechci odejít, aniž bych se od vás dozvěděl pravdu.

UG: Na zodpovězení vaší otázky potřebujete Yamu Dharmaraju.

O: Pokud vám to nevadí, vy buďte mým Yamou Dharmarajou.

UG: Nevadí mi to. Vy pomožte mně. Jak vidíte, jsem bezmocný, nemám tušení, kde začít. Kde skončit vím dobře (smích). Myslím, že budu muset vyprávět celý životní příběh.

O: Rádi si to poslechneme.

UG: Nepřichází to.


O: Musí přijít inspirace.

UG: Nejsem inspirován a jsem tím posledním, kdo by mohl inspirovat ostatní. Abych ukojil vaši zvědavost, budu vám o věcech muset vyprávět z druhé strany - budu vám muset vyprávět o špinavé stránce mého života.

KONEC 1. části

:)

Re: Tohle je docela dobré

PříspěvekNapsal: ned 07. říj 2018 11:04:22
od honzam
Trini píše:

Můžeš napsat, co tady říká? Mluvenému slovu skoro vůbec nerozumím, jen trochu psanému. :roll:

:)

Z toho co rozumím, tak o J. Krishnamurtim přímo mluví jen na začátku. Zmiňuje tam, že v domě 2. sv. války pobýval v USA a vytvářel asi nějaký svůj ideální jazyk. Od toho se dostávají k tomu, že na jazyku nezáleží a dále, že neexistuje žádný mluvčí, který mluví. Říká, že interpretace nebo překlad řeči ničí, co bylo sděleno a že nechce, by ho někdo interpretoval. Je tam i řeč o tom negování, ale kontext mi uniká. Nepřijde mi to cíleno na J. Krishnamurtiho. 4:20 mluví o tom, že když pozitivní cíle jako realizace nevyjdou, následuje negování. V polovině videa pan vysvětluje nedvojnost na příkladu stolu. Tvrdí, že aby stůl mohl existovat jako stůl, člověk se od skutečnosti musí oddělit a to samotné pojmenování stolu je "oko" (oddělený pozorovatel). Fungování a existence toho (stolu) není závislá na jeho pojmenování a slovu stůl. Také říká, že ta projevená pojmenovaná skutečnost doopravdy neexistuje, a že je to je vysvětlení odmítáno, protože je to tak jednoduché a tím nepřijatelné a intelekt k tomu není potřeba. Postřehl jsem tam i vtipnou manipulaci, kdy říká druhému, že ten druhý nepřijal to, co on říká, protože ho (jako mluvčího) ještě nepustil (stále, že žije s představou, že za těmi slovy a odpověďmi někdo skutečný je.)

Celkově mi to přijde jako takové pokojné filozofické klábosení v přátelské atmosféře.

Re: Tohle je docela dobré

PříspěvekNapsal: pon 08. říj 2018 19:36:58
od Trini
honzam píše:
Trini píše:

Můžeš napsat, co tady říká? Mluvenému slovu skoro vůbec nerozumím, jen trochu psanému. :roll:

:)

Z toho co rozumím, tak o J. Krishnamurtim přímo mluví jen na začátku. Zmiňuje tam, že v domě 2. sv. války pobýval v USA a vytvářel asi nějaký svůj ideální jazyk. Od toho se dostávají k tomu, že na jazyku nezáleží a dále, že neexistuje žádný mluvčí, který mluví. Říká, že interpretace nebo překlad řeči ničí, co bylo sděleno a že nechce, by ho někdo interpretoval. Je tam i řeč o tom negování, ale kontext mi uniká. Nepřijde mi to cíleno na J. Krishnamurtiho. 4:20 mluví o tom, že když pozitivní cíle jako realizace nevyjdou, následuje negování. V polovině videa pan vysvětluje nedvojnost na příkladu stolu. Tvrdí, že aby stůl mohl existovat jako stůl, člověk se od skutečnosti musí oddělit a to samotné pojmenování stolu je "oko" (oddělený pozorovatel). Fungování a existence toho (stolu) není závislá na jeho pojmenování a slovu stůl. Také říká, že ta projevená pojmenovaná skutečnost doopravdy neexistuje, a že je to je vysvětlení odmítáno, protože je to tak jednoduché a tím nepřijatelné a intelekt k tomu není potřeba. Postřehl jsem tam i vtipnou manipulaci, kdy říká druhému, že ten druhý nepřijal to, co on říká, protože ho (jako mluvčího) ještě nepustil (stále, že žije s představou, že za těmi slovy a odpověďmi někdo skutečný je.)

Celkově mi to přijde jako takové pokojné filozofické klábosení v přátelské atmosféře.Díky, Honzame.
:)

Re: Tohle je docela dobré

PříspěvekNapsal: pon 08. říj 2018 19:42:59
od Trini
;)

„Don't follow me, I'm lost.“ — U. G. Krishnamurti


https://beruhmte-zitate.de/autoren/u-g-krishnamurti/

:)