Problémy channelingu...

Doporučuji! O zákon přitažlivosti a o tom, jak být nepodmíněně šťastný

Problémy channelingu...

Příspěvekod flpbb » ned 12. srp 2012 12:23:04

Channeling – pravdivá sdělení?
Lidé už od nepaměti touží po spojení s vyšší moudrostí a věří, že získají informace, které jim pomohou pochopit skutečný účel své existence. Pomocí různých technik se snaží obdržet sdělení ve formě vnitřního hlasu nebo obrazových vizí. Tzv. Channelingová mystika nabízí radikální duchovní cestu. Údajně je schopna podstatně zlepšit úroveň duchovního vývoje, neboť je založena na časté osobní zkušenosti s božskými transcendentálními zážitky.

Praktikuje se buďto jako autochanneling nebo jako channeling prostřednictvím média a využívá telepatické komunikace s jakýmikoli vyššími duchovními silami, duchy či božskými zdroji. S cílem získat informace je vstupováno záměrně do tranzu či lehkého zasnění. Snahou je navázat kontakt s tzv. průvodcem a pokládat mu otázky. Informace tak mohou přicházet v podobě myšlenek, vnitřního hlasu, vizí či automatického psaní.

Jeho zastánci jsou přesvědčeni, že navazují telepatické spojení s bytostmi z vyšších duchovních dimenzí odkud získávají obvykle fascinující, ale často i rozporuplné informace. Často tak bývá přijímáno poselství od duchovních průvodců, mimozemšťanů, andělů, mistrů a neznámých bytostí, aniž by k těmto informacím bylo přistupováno kriticky. Obvyklou chybou je, že zdroj těchto informací není považován za důležitý, ale za důležité bývá pokladáno to co je sdělováno.

Jako argument ve prospěch channelingu bývá obvykle uváděno, že obdržené informace mají určitou hodnotu minimálně pro jeho příjemce, neboť by jinak nebyly předávány, a přitom je opomíjeno, že i naše ego je schopno nám zinscenovat takovýto přenos jen proto, aby si upevnilo svou pozici. Ověření pravosti zdroje je často prováděno položením otázky, na kterou neznáme odpověď, a proto se předpokládá, že ji nemůžeme ovlivnit. Přitom je opomíjen fakt, že ona odpověď se může nacházet v našem podvědomí, aniž bychom si to uvědomovali.

K chanellingu se uchylují nejčastěji mladí duchovně nezkušení lidé, neboť se jim zdá, že na své duchovní cestě nedosahují žádných zřetelných výsledků. Bezhlavě se vrhají do kontaktů s neznámými entitami a jsou uspokojováni přemírou fascinujících informací, které obdrží ve svém spojení. Brzy se začnou považovat za vyjímečné a neuvědomují si, jak v nich sílí egoismus, když líčí své duchovní zážitky o vstupu do „božských dimenzí“.

Ve své zaslepenosti jsou přesvědčeni, že dostávají informace, které potřebují pro svůj duchovní růst. Ve svých mentálních kontaktech získávají duchovní průvodce a domnívají se, že pokud se jim bude dařit, získají další a vyšší. Někteří z nich jsou v trvalém kontaktu s desítkami takovýchto učitelů. Takto žijí ve své zaslepenosti a myslí si, že byli k tomuto poslání vybráni božskými silami.

Někteří si vytvářejí vlastní mentální představy o své duchovní zkušenosti nebo osvícení, což může vést k naplnění ve své obrazotvornosti a falešné představě o své duchovní velikosti. Veškeré takto přijaté informace bychom proto měli přijímat s nejvyšší opatrností. Musíme se mít na pozoru před těmi, jejichž výplody podvědomí jsou často zaměňovány za seriózní nebo prorocká sdělení. Často jde jen o informace získané spiritistickým kontaktem, a ty jsou většinou nepravdivé a zavádějící.

Tento proces bývá s trochou nadsázky přirovnáván k intuici, ale nejblíže má určitě k mediumitě. Snadno lze podlehnout iluzi, že hlas ega je hlasem Nadjá. Ve většině případů je channeling vyvoláván záměrně s cílem získat určité informace, na rozdíl od pravé intuice, kde ke zdělení dochází náhle, aniž bychom ji očekávali nebo vyžadovali. Skutečná intuice přicházející z našeho vyššího Já nás přivádí blíže ke skutečnému životu bez ega.

Filozofie vždy usilovala o probuzení a rozvíjení intuice pomocí meditace, ale nikdy nebylo jejím záměrem usilovat o získání intuice z jiného (nižšího)zdroje než z Nadjá. Nejvyšší poznávací schopností mudrců je insight, což je přímý vhled do podstaty Nadjá a svrchované skutečnosti vesmíru. Filozofický insight je na rozdíl od mystického velice přesný, jasný a oproštěn od všech emocí.

Přenášení myšlenek či celých zdělení z jedné mysli do druhé je možné pouze proto, že za vším je jedna společná Mysl a všechny bytosti jsou ukotveny v univerzálním vědomí. Tato Univerzální mysl umožňuje, aby individuální mysli byly mezi sebou propojeny, neboť jsou všechny součástí tohoto celku. Existují nejen individuální mysli, ale také kolektivní a všeobsáhlá podvědomá mysl - Kosmické vědomí.

Protože požadované informace přicházejí často ze smíšených nebo nejistých zdrojů, nemusí být pro nás přínosem, neboť může snadno dojít k záměně vyššího zdroje za nižší. To, co je při channelingu pokládáno za komunikující bytost, je většinou projevem části podvědomé mysli. Síla podvědomé sugesce snadno pronikne do těchto poselství a taktéž potlačená přání nebo vzpomínky je mohou ovlivnit. Těžko bychom dnes hledali někoho s myslí dokonale pročistěnou zbavenou vlivu egoismu a s dokonale rozvinutou intuicí.

Mnoho spojení vzniká na základě touhy spojit se s duší zemřelého a tato touha už sama o sobě je problémem, protože ovlivňuje přijaté informace stejně jako naše představy, návyky a tendence. Rozvíjet mediumitu za účelem vyvolání psychických jevů či informací je vždy rizikem, neboť se vystavujeme vlivům neznámých a často i zlovolných duchů. Spritistická mediumita je velice nebezpečná i tím, že otevíráme svou mysl přímému vlivu jiné mysli.

Ať už člověk vstupuje do tranzu či stavu zasnění, vždy to je rizikem, protože jeho mysl může být ovlivněna jinými bytostmi. Takzvané astrální cestování není tím, za co je považováno, neboť se jedná o pouhé vize a představy na úrovni snu zprostředkované individuální myslí. Zatímco mysticismus s rozvinutou intuicí je plodem duchovního vývoje, tak mediumita je většinou umožněna vlivem a nadvládou někoho jiného.

Nebezpečí často opakovaného, vědomně vyvolávaného spojení je především ve zvýšené senzitivitě mysli, což může vést k silnému zahlcení informacemi, které příjemce není schopen pojmout. Často se takto ocitá na pokraji zoufalství, které může vyvrcholit mentální poruchou a v některém případě i sebevraždou, neboť člověk ztratí kontakt s vnějším světem.

Nebezpečné nástrahy mediumity a nepříliš vyvinuté intuice mohou silně ovlivnit mysl každého člověka. Každý průměrně senzitivní člověk s nedokonale ovládnutou myslí může prohlašovat, že jeho sdělení je přímo od boha, aniž by si uvědomil, že mohou být ovlivněna jeho představami, pocity a skrytými tužbami. Je mnohdy těžké rozlišovat mezi pseudointuicí a intuicí pravou. Většina těchto velkolepých zdělení je ve skutečnosti jen výplodem jejich mysli a odpovídá jejich sklonům a představám s daným omezením.

Ve snu jsme svědky toho, jak naše mysl vytváří podobu různých osob, které k nám promlouvají. Stejně tak je možné, aby ze skryté úrovně našeho podvědomí k nám pronikaly hlasy naplňující naše očekávání a odpovídající dané úrovni. V mysli je mnoho latentních sil a při jejich postupném odhalování se mohou objevit některé tendence vyvinuté v minulých vtěleních.

Psychické zkušenosti přitahují velmi mnoho lidí, neboť odhalují nevídané skryté síly, které jsou uloženy v latentním stavu v lidské duši. Neměli bychom po těchto silách toužit a pokud se objeví, tak je brát jako vedlejší produkt duchovní cesty, neboť vyšší vědomí a mentální klid je mnohem důležitější zkušeností. Taktéž není třeba připisovat příliš velkou důležitost vizím či hlasům, neboť stačí si je uvědomit a považovat za vedlejší produkty mysli. Psychické zkušenosti nemusíme zavrhovat, ale ani se jimi příliš zabývat. Důležitější je naučit se vyciťovat přítomnost, která je za nimi.

Každý, kdo si za svůj cíl zvolí nejvyšší dosažení, by se měl mediumitě vyhnout pokud chce zabránit tomu, aby mu v cestě překážela nebo ho z ní odvedla. Hledající by neměl usilovat o stavy, ve kterých ztrácí kontrolu nad svým vědomím, ale naopak by měl pomocí meditace vědomí prohlubovat a rozšiřovat. Jediné, čím bychom se měli nechat ovládat je naše vyšší jáství nebo žijící duchovní mistr.

Tak jak procházíme duchovním vývojem, naše mysl je stále citlivější, vnímavější a má tendenci neodmítat nic z toho co je jí předkládáno. To může být nebezpečné, neboť jsme zaplaveni často zbytečnými a mnohdy i negativními informacemi. Ve svém vlastním zájmu bychom měli být otevřeni pouze přílivu Nadjá a nejvyšší pravdě.

Obecně platí, že čím více je člověk duchovně pokročilejší, tím méně vyhledává psychické zkušenosti, neboť nejvyšší duchovní zkušenost je ukotvena v tichu, prosta všech emocí a obrazů. Cílem skutečného Hledajícího je rozvíjet a prohlubovat intuici do té míry, aby mohly čisté a ničím nezkreslené podněty přicházet přímo z Nadjá.
Uživatelský avatar
flpbb
 
Příspěvky: 439
Registrován: sob 20. srp 2011 20:28:31
Poděkoval: 3
Poděkováno: 40-krát v 30 příspěvcích

Re: Problémy channelingu...

Příspěvekod jamajsky.drap » čtv 30. srp 2012 15:58:11

Má někdo z přítomných čtenářů osobní zkušenosti s channelingem ?

Jinak myslím, že spojení s průvodcem je užitečná a přínosná záležitost, jenom jak varuje článek osobnost by měla být co nejvíce čistá, aby nedocházelo ke zkresleným nebo mylným informacím.
Uživatelský avatar
jamajsky.drap
 
Příspěvky: 205
Registrován: pon 16. lis 2009 14:16:35
Poděkoval: 149
Poděkováno: 114-krát v 68 příspěvcích

Re: Problémy channelingu...

Příspěvekod Zero » čtv 30. srp 2012 18:21:56

jamajsky.drap píše:Má někdo z přítomných čtenářů osobní zkušenosti s channelingem ?

Jinak myslím, že spojení s průvodcem je užitečná a přínosná záležitost, jenom jak varuje článek osobnost by měla být co nejvíce čistá, aby nedocházelo ke zkresleným nebo mylným informacím.

I při spojení s čistou vysokou bytostí může dojít při interperetaci ke zkreslení - osobností toho, kdo přijímá. Člověk může správně vyjádřit jen to, co dokáže sám pochopit. To, co jeho pochopení přesahuje, může snadno reprodukovat chybně, v jiném významu, protože nepochopil smysl toho, co přijímá.
Uživatelský avatar
Zero
 
Příspěvky: 51
Registrován: pon 05. pro 2011 22:35:42
Poděkoval: 24
Poděkováno: 4-krát v 4 příspěvcích

Re: Problémy channelingu...

Příspěvekod Jana » pát 31. srp 2012 10:26:17

Řekla bych, že spojení s tím, co nás převyšuje, je intimní záležitost, nikoliv pouťová atrakce.

Ale může se stát, že něco z toho není určeno jen přímo nám, ale objevují se tady i obecně platné informace a pak je skvělé, že něco takového vyjde na veřejnost, jako třeba tady.
Jana
 
Příspěvky: 1493
Registrován: pon 26. led 2009 20:46:53
Poděkoval: 978
Poděkováno: 351-krát v 226 příspěvcích

Re: Problémy channelingu...

Příspěvekod Monika » pát 31. srp 2012 10:27:13

Zero píše:
Člověk může správně vyjádřit jen to, co dokáže sám pochopit. To, co jeho pochopení přesahuje, může snadno reprodukovat chybně, v jiném významu, protože nepochopil smysl toho, co přijímá.


jj, to je úskalí channeligu ...

je to podobné, jako při překládání duchovních textů :donknow:
Uživatelský avatar
Monika
 
Příspěvky: 1134
Registrován: čtv 05. lis 2009 22:14:16
Poděkoval: 553
Poděkováno: 368-krát v 288 příspěvcích

Re: Problémy channelingu...

Příspěvekod flpbb » sob 01. zář 2012 3:27:10

Osobně si myslím, že channeling je fikce, sorry.
Chanel 5 mi ale voní...
Obrázek
Bohužel se jím voní jen podrazačky...
Uživatelský avatar
flpbb
 
Příspěvky: 439
Registrován: sob 20. srp 2011 20:28:31
Poděkoval: 3
Poděkováno: 40-krát v 30 příspěvcích

Re: Problémy channelingu...

Příspěvekod Monika » pon 03. zář 2012 10:49:16

Osobně si myslím, že channeling je fikce, sorry.
------------------------------------------------------------

mysl to skutečně přesahuje

"Vítr se proháněl
Boží dlaň hladí klasy
A v jeho šumění
Jsem uslyšela hlasy
Smály se …

Johanko … to není pšenice
To jsem já - Archanděl
To jsme my světice
Michael, Markéta, Kateřina

Pan farář řekl mi, že to se dětem stává
A pak se vyptával, jestli mne bolí hlava
Už on mi nevěřil, já ano, ze všech sil

Táta mne hrozně zbil
A bratr se mi smál
Maminka plakala a pláče pořád dál

Tři roky ke mně mluvily ty svaté hlasy
A já se vznášela do nadpozemské krásy ..."

Johanka z Arku jedna z historických postav channelingu :donknow:
Uživatelský avatar
Monika
 
Příspěvky: 1134
Registrován: čtv 05. lis 2009 22:14:16
Poděkoval: 553
Poděkováno: 368-krát v 288 příspěvcích

Re: Problémy channelingu...

Příspěvekod Motýlek » pon 03. zář 2012 19:59:23

Moniko,
a co Hicksových Abraham, Robertsové Seth nebo třeba Bashar?
přijímám sebe sama
Uživatelský avatar
Motýlek
 
Příspěvky: 320
Registrován: ned 19. zář 2010 17:19:06
Poděkoval: 121
Poděkováno: 92-krát v 63 příspěvcích

Re: Problémy channelingu...

Příspěvekod jamajsky.drap » pon 03. zář 2012 20:54:47

flpbb píše:Osobně si myslím, že channeling je fikce, sorry.


Je zajímavý, že jsi sem vložil článek, který channeling nebere jako fikci. Pouze ho považuje za nevhodnou metodu na "duchovní cestě" :)

Nemám s channelingem přímou zkušenost, pouze jsem četl některá díla a musím říct, že většinou měla velmi dobrou kvalitu. Asi jednička bych řekl "Sethovy promluvy". Někde jsem četl, že u řady významných myslitelů (Edison, asi Goethe(uz si to nepamatuju) ) přicházely geniální nápady ve formě vizí ve změněném stavu vědomí. Takže také takový channeling.

Já to beru tak, že všechno je stejně jen taková hra. Univerzální mysl si hraje sama se sebou. Takže i ten channeling existuje/neexistuje. Všechno je fikce. :) Důležité je, co to komu dá. Např. mně nejvíce život změnily ayahuascové obřady v Peru. Leckdos může říct, že jsem bral drogy (halucinogeny) za přítomnosti nějakých pomatených divochů. Ale život před a život po, se prostě nedá srovnat, myšleno v pozitivním směru. Takže neodsuzoval bych nic, pokud to někomu přinese něco dobrého. Jak řekl Ježíš: "Strom poznáte po ovoci."


Člověk by se měl ráno probudit a říct si tuhle větu: " Všechno je možné ! "

:)
Uživatelský avatar
jamajsky.drap
 
Příspěvky: 205
Registrován: pon 16. lis 2009 14:16:35
Poděkoval: 149
Poděkováno: 114-krát v 68 příspěvcích

Re: Problémy channelingu...

Příspěvekod flpbb » úte 04. zář 2012 1:46:36

Tak děcka,
řeknu vám, jak jsem to VLASTNĚ myslel. Můj úvodní článek je samozřejmě čistý Brunton - pro ty, kdo ho neznají.
Šlo mi o to, není-li chnneling jen představa? Prostě jestli ti to nediktuje tvoje vyšší Já? A nikoliv nějaké jiné bytosti /astrální, éterické, zemřelé/ - anebo Bůh ATD., za které se může tvoje podstata vydávat, protože kdyby to tak nedělala, těžko byste uvěřili. Normální člověk by si totiž řekl: Ale vždyť to mluvím přece jen já...
Toto téma jsem sem vložil záměrně, protože sám potřebuju pomoct. Zabývám se jistou tvorbou a někdy mám pocit, že to za mě dělá moje duše. Je to channeling? Pokud ano, napojil se na ní Bůh, pokud ne, napojila se ona na něj? Takto to beru tedy já, ale samozřejmě nevím, jsem jen člověk...
Uživatelský avatar
flpbb
 
Příspěvky: 439
Registrován: sob 20. srp 2011 20:28:31
Poděkoval: 3
Poděkováno: 40-krát v 30 příspěvcích

Re: Problémy channelingu...

Příspěvekod Monika » úte 04. zář 2012 9:13:10

Motýlek píše:Moniko,
a co Hicksových Abraham, Robertsové Seth nebo třeba Bashar?


jasně, ty tu ale máme, nač je zvlášť zmiňovat, šáhla jsem tedy do historie :)ono je asi dobrý, než se začne channeling posuzovat, podívat se oč vlastně gou ?

channel - kanál

channeling - kanalizace ve smyslu vytvoření spojení

kde je spojení, je vysílač, kanál a přijímač (lze splynout v jedno, otázka se pak objeví zároveň s odpovědí - přímý vhled)

channeling můžeme nahlédnout jako vnější či vnitřní, jednosměrný, oboustranný

vnější napojování se na různé entity, vnitřní na "zdroj moudrosti" co máme všichni v sobě, na podvědomí atd.

pokud není rozvinutá intuice a jasnost v rozlišování, tak dochází ke zkreslení skrze osobní filtry, jak už tu bylo poukázáno a stane se, že to co považujeme za intuiční sdělení či za sdělení vyšších entit, jím vůbec není, či je značně pokřivené ...

všichni v podstatě neustále channelingujeme, aniž si to možná jsme schopní uvědomovat, a to v rámci vzájemného působení,
podle toho jak jsme schopní být otevření jsme více průchozí a uvolněnější, vibračně více kmitající a poznáváme, že jsme více a více nástrojem samotného Univerza, které se skrze nás vyjadřuje a stírá to hranice mezi vnějším, vnitřním, já a to ostatní, takže je to přesně tak, jak tu zmínil dráp, že všechno je jenom hra vědomí, které hraje samo se sebou :)
Uživatelský avatar
Monika
 
Příspěvky: 1134
Registrován: čtv 05. lis 2009 22:14:16
Poděkoval: 553
Poděkováno: 368-krát v 288 příspěvcích

Re: Problémy channelingu...

Příspěvekod Ladislav » úte 04. zář 2012 9:49:01

Ahoj Všem..., nedávno jsem dočetl "Zkušenosti z Akášou" a "Věda a Akášické pole: Integrální teorie všeho" od Ervina Lászla a bylo to velmi náročné (prokousat se kvant-termíny :aha: ) ale i inspirující z hledika pohledu na bytí. Četl jsem channelingové přepisy různých lidí (entit ??? :donknow: ) od Setha po Hanu Horeckou (velmi zajímavé :redface: - na její internetové stránce). Za sebe k tomu mám jen jeden poznatek. Pokud se pokoušíš své vlastní poznání, zkušenost, vhled...atd., převést do slov (psaný text je zřejmě nejobtížnější, ale nejčastější) tak a) 100 % tomu může rozumět jen autor nebo spíše "příjemce"(a to si někdy říkám kdo ví jestli... :D a b) "reinterpretace" čtenářem je někde na 20-ti % porozumění. Ve všem totiž nacházím jeden a ten samý filtr - a to "lidský" filtr. Ono to asi jinak nejde...ale pak je otázkou, je-li podobná vnitřní zkušenost "přenositelná". Já říkám že NE :no: . A proto si nějaký ten channeling rád přečtu ale u toho také vždy zůstane... :ahoj3:
Uživatelský avatar
Ladislav
 
Příspěvky: 180
Registrován: čtv 06. kvě 2010 9:57:30
Bydliště: Ústí nad Labem
Poděkoval: 136
Poděkováno: 86-krát v 54 příspěvcích

Re: Problémy channelingu...

Příspěvekod Monika » úte 04. zář 2012 9:57:26

flpbb píše:Toto téma jsem sem vložil záměrně, protože sám potřebuju pomoct. Zabývám se jistou tvorbou a někdy mám pocit, že to za mě dělá moje duše. Je to channeling? Pokud ano, napojil se na ní Bůh, pokud ne, napojila se ona na něj? Takto to beru tedy já, ale samozřejmě nevím, jsem jen člověk...


duše a bůh a Srdce je to samý ... naprostá otevřenost, bezpodmínečné ANO, totální přijetí, ... takže po ovoci poznáš strom :)

takhle zpívá duše skrze člověka se jménem Exupery:

"Bůh mi poslal ženu, která velmi roztomile, prostě a se šveholivou krutostí lhala. A já se nad ní sklonil jako nad svěžím mořským větrem. A řekl jsem: "Proč lžeš?"

Dala se do pláče a všecka se topila v slzách. A já o těch slzách přemýšlel.

"Pláče," říkal jsem si, "neboť se nevěří jejímu lhaní.

Nevěřím totiž, že lidé hrají komedii. Nevidím v komedii smysl. Ovšem, ta žena chce být považována za jinou. Tohle drama mě však netrápí. Drama je to pro ni. neboť by tolik chtěla být tou druhou. A ženy, které ctnost jen předstírají, k ní mají často větší úctu než ty, jež žijí počestně a jsou tak ctnostné jako ošklivé. Kdežto ty první velice touží být počestné a milované, ale nedovedou se ovládnout, nebo je spíš ovládají druzí. A neustále se bouří.

A obrátil jsem se k Bohu se slovy: "Proč jsi ji nenaučil mluvit řečí, jíž se lze dohovořit?" Vždyť kdybych jí naslouchal, namísto lásky bych ji musel dát pověsit. A přitom v sobě má cosi dojemného, v temnotách vlastního srdce si do krve rozdírá křídla a bojí se mne jako ty mladé pouštní lišky, kterým jsem dával po kouscích maso a ony se chvěly, kousaly a maso mi vytrhly, aby si je odnesly do pelechu."

"Jsem čistá, pane," říkala mi, "ale oni to nevědí." Věděl jsem ovšem velmi dobře, jaký nepokoj v mém domě vyvolává. Ale přesto jsem v srdci cítil hřeb boží krutosti. "Pomoz jí plakat. Naplň ji slzami. Ať znavena sama sebou spočine. na mém rameni: není v ní dostatek únavy." Neboť ji v dokonalosti jejího stavu špatné poučili a já ji zatoužil osvobodit. Ta plačící žena není snad celým světem, ale je znamením světa. Cítí úzkost, že se neuskuteční. Že shoří a rozplyne se v dým. Že ji řeka cestou strhne a už ji nikdo nedokáže zachytit.

"Nejdřív mne vyslechni," pravil jsem jí. I tuto ženu je třeba přijmout.

Po lásce nemohu sáhnout, jako by byla kdesi v zásobě: je to především práce mého srdce. Lásku ti neposkytuje určitá tvář jako dar, stejně jako ta šťastná pohoda nebyla v krajině, nýbrž v tvém stoupání vzhůru. V tom, že jsi zmohl horu. Že jsi zakotvil v nebi.

Stejně je tomu s láskou. Že by ji člověk mohl potkat, je pouhá iluze, neboť lásce je třeba se učit. Klame se ten, kdo bloudí životem, aby se nechal dobývat, kdo zná jen citové vzrušení z krátkých vznětů a doufá, že potká onu velikou horečku, která ho zapálí pro celý život. Jeho srdce dosáhne jen chabého vítězství, neboť je duševně chudý a zmohl jen maličký pahorek.

Stejně tak nelze spočinout v lásce, pokud se den ze dne neproměňuje, jako je tomu v mateřství. Ty však chceš ve své gondole usednout a stát se zpěvem gondoliéra na celý život. A v tom se mýlíš. Neboť co není vzestupem či přechodem, to ztrácí význam. Pokud se zastavíš, najdeš jen nudu, neboť krajina už ti nebude mít co říci. A místo abys zavrhl sebe, zavrhneš ženu.

Sledoval jsem totiž opravdu pozorně lidské vztahy a dobře jsem rozpoznal nebezpečí rozumu: toho rozumu, který si myslí, že řeč uchopuje. A že v hádce existuje odpověď. To, co je ve mně, nemohu totiž naprosto tlumočit prostřednictvím řeči. Není slov, jež by to sdělila. Mohu to pouze označit, a sice do té míry, do jaké jsi to už pochopil jinými cestami než pomocí řeči.
Zázrakem lásky anebo proto, že jsi zrozen ze stejného boha a že se mi podobáš.

Nepleť si lásku s vlastnickým šílením; z něho pochází to nejhorší trápení. Neboť z lásky, na rozdíl od obecného mínění, trápení nepochází. Trápení plyne jen z pudu vlastnictví, který je opakem lásky.

A proto člověka, který doopravdy miluje, poznám podle toho, že nikdy nemůže být podveden.

Skutečná láska začíná tam, kde oplátkou nic nečekáš.

Přátelství poznám podle toho, že nikdy nemůže být zklamáno, a pravou lásku podle toho, že nikdy nemůže být podvedena.

Kdyby ti někdo řekl: "Tu ženu zavrhni, podvádí tě ...", trpělivě ho vyslechni, ale své chování neměň, neboť kdo má tu moc, aby tě podvedl?

A když ti někdo řekne: "Zavrhni ji, všechna tvá snaha je marná ...", trpělivě ho vyslechni, ale své chování neměň, neboť jsi jednou zvolil. Cos dostal, mohou ti snad ukrást, kdo by ti však mohl ukrást, cos dal?

A když ti někdo řekne: "Tady ti jsou dlužní. Tam ne. Tady si váží tvých rad, tam se jim smějí", zacpi si před takovým počtářstvím uši.

Odpověz všem takto: "Milovat mne, to v první řadě znamená se mnou spolupracovat"

Chci-li od tebe dosáhnout lásky, probudím v tobě člověka, který je pro mne. Nebudu ti říkat, jak se trápím, tím bych se ti leda zprotivil. Nebudu ti nic vyčítat: právem by tě to rozčililo. Nebudu ti snášet důvody, pro které mě máš milovat, neboť ty žádné důvody nemáš. Důvodem k lásce je láska. Ani se nebudu ukazovat takovým, jakým jsem byl, když jsem probouzel tvou touhu. Neboť už mne takového nechceš. Jinak bych tvou lásku probouzel dosud."
Naposledy upravil Monika dne úte 04. zář 2012 16:11:18, celkově upraveno 1
Uživatelský avatar
Monika
 
Příspěvky: 1134
Registrován: čtv 05. lis 2009 22:14:16
Poděkoval: 553
Poděkováno: 368-krát v 288 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli Monika za tento příspěvek:
dethealbe

Re: Problémy channelingu...

Příspěvekod dethealbe » úte 04. zář 2012 10:06:37

flpbb píše:Tak děcka,
Šlo mi o to, není-li chnneling jen představa?


A není všechno jen taková představa? Je nutné to myslí, potřebující všechno mít jasně specifikované, takto pitvat? A je to opravdu lidskou myslí plně pochopitelné ?..
Uživatelský avatar
dethealbe
 
Příspěvky: 20
Registrován: úte 19. čer 2012 11:26:47
Poděkoval: 1
Poděkováno: 0-krát v 0 příspěvku

Re: Problémy channelingu...

Příspěvekod Monika » úte 04. zář 2012 10:56:19

dethealbe píše:
flpbb píše:Tak děcka,
Šlo mi o to, není-li chnneling jen představa?


A není všechno jen taková představa? Je nutné to myslí, potřebující všechno mít jasně specifikované, takto pitvat? A je to opravdu lidskou myslí plně pochopitelné ?..


to "zkreslení" dělají právě komentáře osobní lidské mysli, která není schopná pochopit to co jí nekonečně přesahuje, ale ona se to neustále snaží pochopit a nějak zhodnotit, uchopit a zformovat, ale je to stejně marné, jako když by se namalovaný obraz snažil pochopit malíře co ho namaloval :)

pochopit nelze fenomén, neverbální zkušenost, ale lze to zažít a dát se tomu naprosto bezvýhrad ...

přesně to vyjádřil Exupery v Citadele:

"Není slov, jež by to sdělila. Mohu to pouze označit, a sice do té míry, do jaké jsi to už pochopil jinými cestami než pomocí řeči."

proto mohou být channelingová sdělení, zejména ta intuiční, "čistá" jen v té míře, ve které je vyprázdněný ten tzv. vnitřní kanál ...

tedy i nejčišťí zdroj tvé vlastní moudrosti (jak to nazývá Brunton Nad Já) nemusí být vůbec zaslechnut, nebo silně pokřiven, neb je překryt hlukem spousty iterpretací intelektu a ty jsou pak považovány za přímý intuiční náhled ...

jak pomocí slov, sdělit někomu co dýchá například skrze sochu bájného fauna, držící v ruce píšťalu, osvícenou svitem měsíce a zrcadlící se v pozadí řeky ... jak zprostředkovat tu zvláštní moc tichosti co promlouvá v srdci, která zastaví kroky i mysl kolem jdoucího, aby mohl cítit v sobě celý ten příběh, aby ho pronikly i ruce, které ji tvořily a které ji usadily právě do toho místa, kde začala žít svým vlastní životem :donknow:
Naposledy upravil Monika dne úte 04. zář 2012 16:49:50, celkově upraveno 2
Uživatelský avatar
Monika
 
Příspěvky: 1134
Registrován: čtv 05. lis 2009 22:14:16
Poděkoval: 553
Poděkováno: 368-krát v 288 příspěvcích

Re: Problémy channelingu...

Příspěvekod Monika » úte 04. zář 2012 12:11:02

Ladislav píše:
. Ve všem totiž nacházím jeden a ten samý filtr - a to "lidský" filtr. Ono to asi jinak nejde...ale pak je otázkou, je-li podobná vnitřní zkušenost "přenositelná". Já říkám že NE :no: . A proto si nějaký ten channeling rád přečtu ale u toho také vždy zůstane... :ahoj3:


jj ... ale jistý přímý přenos je možný ... může se stát, že něco z toho co prýští z přímé inspirace, například texty Exuperiho v tobě cosi otevře, zarezonuje to v tobě, podobně jako když někdo kdo miluje hudbu může probudit lásku v hudbě v někom kdo to dosud nepoznal ... dělá to "přítomnost", ne ten dotyčný, ten je jen zprostředkuje, zprostředkovává to právě ta opravdovost a čirost ducha ze kterého to tryská ...

hele mně se tohle třeba stalo s kamarádem co psal básně ... nikdy jsem nerozuměla poezii, ale jeho básně ve mně probudily cosi nejpojmenovatelného ...

pak i channelingová sdělení mohou být přímou inspirací, se mnou nejvíce rezonují promluvy Setha

například Citadela Exuperyho je písní duše, která má v sobě touhu probouzet to "cosi" u těch co trpí žízní po pramenu života ... klidně to taky můžeme brát jako channelingový sdělení, nikdy jí nedokončil, neustále upravoval, tak jak se prohluboval jeho přímý vhled, chtěl jí dokončit během válečné mise v Alžíru ... nepodařilo se mu to, zahynul během průzkumného letu někde nad J Francií, nikdo neví co se vlastně stalo, protože v té oblasti nedošlo k žádným bojovým střetům, takže vyšla až posmrtně v neupravené verzi a posléze i ve zkrácené

Obrázek

"...A dáváš-li, nikdy se nestarej, komu. Budou ti totiž říkat: "Ten člověk si to nezaslouží!" Jako by tu šlo o nějaké zboží, kterého je škoda. Dokonce i člověk, od něhož nemůžeš čekat, že by ti sám něco dal, i takový člověk ti může posloužit, když dáš ty jemu, neboť skrze něho tím posloužíš Bohu. Dobře to vědí takoví lidé, kteří neroní slzy nad vředy služebnictva, ale bude-li třeba ulevit od vředu tomu poslednímu ze sluhů, ochotné nasadí život a budou putovat bez oddechu třeba sto dnů skalami. A jsou nízcí a ponížili se před sluhou jen tehdy, pokud od něho žádají díky, neboť i kdyby si vyrval všechno maso z těla, nemůže tím zaplatit jediný tvůj pohled, je však pokladníkem, skrze něhož jsi odevzdal dar Bohu, a klanět se máš ty, že byl tak laskav a přijal ho...."

Citadelu si lze přečíst zde:http://www.odaha.com/antoine-de-saint-exupery/dilo/citadela
Naposledy upravil Monika dne úte 04. zář 2012 16:13:44, celkově upraveno 2
Uživatelský avatar
Monika
 
Příspěvky: 1134
Registrován: čtv 05. lis 2009 22:14:16
Poděkoval: 553
Poděkováno: 368-krát v 288 příspěvcích

Re: Problémy channelingu...

Příspěvekod Ladislav » úte 04. zář 2012 12:26:05

jasně - rozumím, stává se mi že něco dočtu, neumím to převyprávět, ale souzní to se mnou tak, že uvnitř vím, že to chápu..., ale to je ještě malinko jiná "chemie" a v neposlední řadě literární um (a osobnostní typ) autora :ahoj:
Uživatelský avatar
Ladislav
 
Příspěvky: 180
Registrován: čtv 06. kvě 2010 9:57:30
Bydliště: Ústí nad Labem
Poděkoval: 136
Poděkováno: 86-krát v 54 příspěvcích

Re: Problémy channelingu...

Příspěvekod Monika » úte 04. zář 2012 16:00:59

Ladislav píše:jasně - rozumím, stává se mi že něco dočtu, neumím to převyprávět, ale souzní to se mnou tak, že uvnitř vím, že to chápu..., ale to je ještě malinko jiná "chemie" a v neposlední řadě literární um (a osobnostní typ) autora :ahoj:


jj :ahoj2: je to skutečně něco nepostihnutelného ...

Tomáš Odaha http://www.odaha.com/antoine-de-saint-exupery napsal o Exuperym na svých stránkách toto:

"Jsou lidé, kteří píší pro psaní samotné. A jsou lidé, kteří mají co říci.

Antoine de Saint-Exupéry nikdy netoužil po tom stát se spisovatelem, spíše malířem, architektem nebo námořním důstojníkem, protože činy kladl výše než slova. Ostatně si můžeš vzít kteroukoliv větu z jeho díla a nenajdeš v ní nic jiného než skutečné prožitky a myšlenky. - "Nic nemá smysl, jestliže jsem do toho nevložil své tělo a svého ducha." - Tato věta z jednoho Exupéryho dopisu své matce vystihuje samotnou podstatu jeho díla: Exupéry nepsal, ale žil a cokoliv se nám z jeho pera dochovalo, je jen pokus vyrovnat se sám se sebou a svým životem."

možná proto to ke mně tak mluví ... nevím :donknow: mluví mi doslova z duše, ale věřím, že bude spousta lidí co je to vůbec neosloví, nebo to budou považovat za bláboly nebo nějakou sentimentalitu ... má hodně kritiků jeho tvorba

objevila jsem ho náhodou, jak jsem hledala ukázku z Malého prince do inspirativních pohádek :) a za těch pár dnů od pátečního úplňku ke mně to co píše v Citadele mluví a tak vidím, že nejsem jedinej blázen na světě co vnímá věci asi poněkud hmmm, jak to nazvat? asi zvláštně ... což je moje štěstí, protože jsem doslova upadla do hlubokých pochybností a teď to tu všechno čtu od někoho kdo skutečně prošel peklem a velkou bolestí a našel smír sám v sobě ...

" ... Přijímám tě takového, jaký jsi. Možná že trpíš chorobnou potřebou schovat do kapsy každou zlatou tretku, která ti padne do oka, ale přitom jsi básník. Přijmu tě tedy z lásky k poezii. A zlaté tretky si z lásky k nim zamknu.

Možná že zacházíš s tajemstvími, která ti někdo svěří, jako žena s diamantovou ozdobou. Jde na slavnost. A ten vzácný předmět vystavuje na odiv, aby jí dodal slávy a významu. Přitom jsi však možná tanečník. Přijmu tě tedy z úcty k tanci, ale tajemství si z úcty k nim nechám pro sebe. Ale možná, že jsi prostě můj přítel. Přijmu tě tedy z lásky k tobě a takového, jaký jsi. Jestliže kulháš, nebudu chtít, abys tančil. Jestliže nenávidíš toho či onoho člověka, nebudu ti je vnucovat za společníky. Jestliže potřebuješ najíst, obsloužím tě.

Abych tě poznal, nebudu tě nijak rozdělovat. Nejsi ani tento nebo jiný skutek, ani jejich souhrn. Nejsi ani toto nebo jiné slovo, ani jejich souhrn. Ani podle těch slov, ani podle těch skutků tě soudit nebudu. Ona slova a skutky budu naopak soudit podle tebe.

Zato si však od tebe budu žádat pozornosti. Nevím, co bych si počal s přítelem, který by mne neznal a jemuž bych se musel vysvětlovat. Přenést sama sebe v chabém větru slov, takovou moc nemám. Jsem hora. Horu lze nazírat. Ale na dvoukolák ji nenaložíš.

Mohu snad vysvětlit, co nepochopila už předtím láska? A mohu leckdy vůbec hovořit? Slova jsou někdy nevhodná.

Jak jsem to říkal o vojácích v poušti. V předvečer bitvy je tiše pozoruji. Spočívá na nich celá říše. Zemřou pro říši. A smrt jim bude touto směnou zaplacena. Znám tedy jejich pravou horoucnost Co by mi mohl říci vítr slov? Že si stěžují na trní, že nenávidí svého desátníka, že dostávají málo jídla, že je ta oběť hořká? ... Je dobře, když tak hovoří. Nemám důvěru ve vojáka, který je příliš lyrický. Touží-li zemřít pro svého desátníka, bude patrně tak zaujat přednášením své básně, že nezemře vůbec. Nemám důvěru v housenku, která si myslí, že miluje křídla. Taková housenka se nikdy nezakuklí a sama pro sebe nezemře.

K takovému větru slov jsem hluchý a ve vojákovi vidím to, čím je, a ne to, co říká. A tenhle voják přikryje v bitvě svého desátníka vlastní hrudí.

Přítel je pro mne určité hledisko. Potřebuji slyšet řeč, pronášenou právě tam odtud, odkud on hovoří, neboť v tom je pro mne přítel jedinečná říše a nevyčerpatelná zásoba. I když mlčí, dokáže mne naplnit. Hledím pak jeho očima a vidím svět jinak. Stejně tak žádám i na něm, aby znal především místo, z něhož hovořím já. Jen tak mne může slyšet. Neboť slova jsou vždycky svárlivá."
Uživatelský avatar
Monika
 
Příspěvky: 1134
Registrován: čtv 05. lis 2009 22:14:16
Poděkoval: 553
Poděkováno: 368-krát v 288 příspěvcích

Re: Problémy channelingu...

Příspěvekod Monika » úte 04. zář 2012 16:59:48

je to fakt zvláštní synchronicita, dostat se k něčemu co tak přesně dokáže vyjádřit stavy, kterými člověk prochází ... je to posledních pár týdnů, co na mne dolehla nesmírná únava a tíže z toho, když vidím například, jak je odhazována růže, kterou obarvil slavík svojí krví do ruda, aby ji mohl dát milenec své vyvolené, aby s ním šla tančit ... (teda samozřejmě, obrazně řečeno 8-) )

a pak v sobotu dopoledne čtu v Citadele

"Zatoužil jsem po smrti.

"Daruj mi pokoj chlévů," pravil jsem Bohu, "uspořádaných věcí a svezených sklizní. Dovol mi, abych se uskutečnil a konečně byl. Mé srdce je unaveno žalem. Jsem příliš starý, abych začínal znovu od nových větví. Ztratil jsem jednoho po druhém přátele i nepřátele a na mé cestě se rozlilo světlo smutného prázdna.

Poodešel jsem, opět se vrátil a hleděl: spatřil jsem lidi, shluklé okolo zlatého telete, ne ze ziskuchtivosti, nýbrž z hlouposti. A děti, které se dnes rodí, jsou mi cizejší než nevěřící barbaři. Nesu břemeno zbytečných pokladů, podobných hudbě, která nebude již nikdy pochopena.

Začal jsem dílo jako dřevorubec se svou sekyrou v lese a píseň stromů mne opájela. Má-li být člověk práv světu, musí se takto uzavřít do nějaké věže.

Už dlouho se však dívám na lidi příliš zblízka a jsem unaven.

Zjev se mi, Pane.

Všechno je tak těžké, když člověk ztratí Boha."
Uživatelský avatar
Monika
 
Příspěvky: 1134
Registrován: čtv 05. lis 2009 22:14:16
Poděkoval: 553
Poděkováno: 368-krát v 288 příspěvcích

Re: Problémy channelingu...

Příspěvekod Petr » úte 04. zář 2012 21:41:11

Zdravim :).
Osobne si myslim, ze channeling nema zadny problemy. Lidi maji problemy :). Treba i s nim.
Channeling neni fikce.. problem je fikce ;)
Uživatelský avatar
Petr
Administrátor
 
Příspěvky: 2838
Registrován: čtv 08. kvě 2008 21:17:44
Bydliště: Brno / Praha
Poděkoval: 588
Poděkováno: 1280-krát v 715 příspěvcích

Další

Zpět na Abraham-Hicks - Abrahamovo učení

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků