Adyashanti: Jaké je to žít probuzený život?

Adyashanti: Jaké je to žít probuzený život?

Příspěvekod malpan » pát 28. říj 2011 16:12:08

Zatímco se svět a každý kolem tebe snaží vyřešit své problémy, ty se problémy nezabýváš. Zatímco se všichni kolem tebe snaží na něco přijít, snaží se něčeho dosáhnout, dostat se někam, snaží se být hodni něčeho, ty se o to nesnažíš. Zatímco si všichni myslí, že uvědomění sebe sama je ohromná, vznešená, svatozáří zahalená věc, ty si to nemyslíš. Zatímco všichni utíkají ze své současné situace, ty nikam neutíkáš. Zatímco má každý nějaký problém s někým druhým, většinou se všemi, počínaje sami se sebou, ty jej nemáš. Zatímco každý si je jist tím, že štěstí přijde, když něco bude jinak než je to teď, ty to tak nevnímáš. Zatímco každý se snaží dosáhnout onoho dokonalého stavu a držet se ho, ty se ničeho držet nesnažíš.

Když všichni kolem tebe mají hromadu názorů a přesvědčení o všem možném, ty je nemáš. Každý je na cestě někam, ty ses nedostal nikam. Každý se snaží vystoupat na horu; ty prodáváš pohorky a cepíny na úpatí v naději, že když dosáhnou vrcholu a vrátí se zpět, tak snad budou příliš unaveni na to, aby to zkoušeli znovu. Zatímco každý hledá pravdu a onen tajemný klíč k probuzení v další knize, u dalšího učitele a gurua, ty toto nehledáš. Nemáš klíč, protože neexistuje zámek, do kterého bys ho vložil.

Když žiješ probuzeně to, co jsi a víš, že jsi tím, čím jsi vždy byl, tak jsi vlastně velmi jednoduchý. V podstatě jen tak sedíš a divíš se, kvůli čemu je všude takový povyk.

Když lidé kolem tebe posedávají a říkají, “Doufám, že se mi to také stane,“ tak si vzpomeneš, že jsi to také tak dělal. Vzpomeneš si, že jsi na to nenašel žádné řešení. Vzpomeneš si, že jen myšlenka samotná, že je vůbec nějaký problém, toto vše vytvořila.

Když jsi to, co jsi, když žiješ probuzeně, není nikdo komu odpustit, protože v tobě není ani špetka záště, ať se děje cokoli.

Pravda tvého bytí netouží po štěstí; vlastně je jí to úplně jedno. Netouží po lásce, ne protože jsi plný lásky, ale jen protože je jí to prostě jedno. Je velmi jednoduchá. Nestojí o to být poznána, držena v úctě, či pochopena. Když žiješ, co jsi probuzeně, již pro tebe neexistuje žádný ideál. Vystoupil si z celého cyklu utrpení, stávání se; nemáš zájem.

Shledáš, že jsi ve zvláštním světě. Shledáš se tam… kde jsi. Ne kde jsem já, ale kde jsi ty. Kde skutečně jsi. Kde skutečně jsme. Je to zvláštní místo (obzvláště na počátku), být zde a necítit se ničím hnaný– potěšením či trápením, pomáháním či ubližováním, milováním či nenávistí. Jediná věc, která tebou pohne (a nemám teď v úmysl být příliš poetický) je ta stejná síla, která hýbe listem na stromě. Jednoduše jen proto, že tudy vane vítr. Takže vždy víš, co dělat: Vítr vane tudy, a tudy tedy půjdu. Už se na nic neptáš. Nesnažíš se přijít na to, proč vítr vane zrovna tudy, protože víš, že to prostě nevíš. A víš, že nemůžeš vědět proč. Ještě nikdy a nikde neexistoval list, který by věděl, proč vítr vane tudy, právě teď. Tento vítr mění směr tvého života, moment za momentem, jednoduše, protože takovéto jsou cesty života. A když žiješ ve svém procitnutém Já, tak nemáš žádný problém se směrem, kterým se život ubírá, protože život jsi ty.

A víš, že tento vítr tam vždycky byl, od samého počátku, a že tu nebyl jen pro výjimečné lidi. Pokud sis ho někdy v životě nevšimnul, tak víš, že to je proto, že jsi nenaslouchal. Nebo proto, že sis myslel, že na něco musíš přijít předtím, než budeš schopný slyšet. Nebo sis myslel, že je třeba dojít k nějakému závěru předtím, než můžeš poslouchat hluboce, bez záměrů, bez naděje pro lepší budoucnost.

Mnoho z vás ví, o čem mluvím.

Pravda nikdy nevysvětluje, proč se v danou chvíli ubírá oním směrem. A i když se zeptáš, tak ti neposkytne žádnou informaci. Bylo by to stejné, jako kdyby se list ptal větru,“Proč zrovna teď foukáš tudy?“ Taková otázka nedává větru žádný smysl.

Již se nedohaduješ o tom, kudy by se pravda měla ubírat. Již neargumentuješ. Již se na to nesnažíš přijít. Panna Maria na to nepřišla. Budha na to nepřišel. Ramana Maháriši na to nepřišel. Nikdo z nich na to nepřišel. Oni se tím prostě stali. Jednoduché. Obyčejné – tak jako je list obyčejný.

Když žiješ ve svém procitnutém bytí, probuzeným životem, moc na kterékoli úrovni pro tebe není důležitá. Není zajímavá. Moc a touha mít vládu nad druhou lidskou bytostí není zajímavá. Intelektuální moc není zajímavá. Moc sebeovládání není zajímavá. Moc, kterou ti lidé chtějí dát, není pro tebe zajímavá – ne proto, že by neměla být; prostě není. Co bys s ní chtěl dělat? Víš, že není nic, co bys s ní chtěl dělat.

Uvědomíš si, v pravdě svého bytí, že jsi úplnost sama, ale nemáš vůbec jakýkoli zájem dělat něco s tímto uvědoměním, nemáš zájem toto uvědomění nějak využívat.

Nakonec si uvědomíš, že skutečně nechceš nikoho měnit, ne proto, že bys neměl chtít nikoho měnit, prostě nechceš. Možná nestojíš o to, být nablízku každému, ale když tu jsou, tak je nechceš měnit.

Nic z toho není ideálem – to je konec všech ideálů. Nic z toho není svatost; to je konec svatosti. Je to počátek celosti. Nic z toho je k dosažení, protože je to nedosažitelné. Je to jednoduše to, co je v pravdě tvého bytí. Je to prostě to, co je. Nemůžeš dosáhnout toho, co přirozeně je. A nikdo na světě ti nemůže říct kdy a proč, nebo do jaké míry necháš jít nepravdu; necháš to být v tu chvíli, kdy to necháš být, když už nic jiného nefunguje.

Když žiješ probuzený život, v probuzeném bytí, které jsi, tak jsi sám, a konečně se cítíš dobře sám. Jsi sám, ale vůbec ne osamělý, protože ten jediný, který tě měl potkat tam, kde jsi – ten jediný, který tě vůbec mohl potkat tam, kde jsi na sto procent – jsi ty. Nikdo jiný by tě nikdy nemohl plně potkat tam, kde jsi – možná na devadesát procent, možná devadesát pět. Nikdo se s tebou nemůže plně setkat, jen ty. A když se nakonec potkáš, tak nepotřebuješ, aby to někdo udělal za tebe. Pak jsi sám, víc sám, než jsi kdy vůbec mohl být schopen si představit. A kupodivu – vskutku neočekávaně – jsi víc propojen, intimnější, splynutý se vším. Víc. A nikdy by sis ani nepomyslel, že ty dvě věci by vůbec kdy mohly být spolu: naprostá samota a naprostá jednota. Nikdy bys nehádal, že to takto skončí. Ale je to tak, vždy to tak bylo.

A nakonec, když žiješ probuzený život, tím, co skutečně jsi, tak už si nikdy nevytvoříš představu toho jaké to je. Dokonce, i když se to děje, tak si nevytvoříš představu, protože budeš vědět, že jsou to všechno jen pouhé představy, prach. Víš, že jaké to je dnes, není stejné, jaké to bylo včera.
Uživatelský avatar
malpan
 
Příspěvky: 61
Registrován: ned 11. zář 2011 17:05:12
Poděkoval: 18
Poděkováno: 30-krát v 18 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli malpan za tento příspěvek:
Sluníčko

Re: Adyashanti: Jaké je to žít probuzený život?

Příspěvekod Radek » sob 17. pro 2011 11:39:23

Z jaké jeho knížky je ten úryvek? Moc se mi to líbí.

Přidám pár řádků z knížky " The end of your world" kterou teď od Adyashanti právě čtu:

You need to be willing to question everything, to stop and ask yourself. "Do I really know what I think I know, or have I just taken on the beliefs and opinions of others? What do I actually know, and what do I want to believe or imagine? What do I know for certain?" This one question, "What do I know for certain" is tremendously powerful. When you look deeply into this question, it actually destroys your world. It destroys your whole sense of self, and it's meant to. You come to see, that everything you think you know about your self, everything you think you know about the world, is based on assumptions, beliefs and opinions--things you believe because you were taught or told that they were true.

Je potřeba být připraven klást si otázky, zastavit se a položit si otázku. "Opravdu vím to co si myslím že vím nebo jsem jenom převzal názory a přesvědčení jiných? Co doopravdy vím a čemu chci věřit a nebo si představit? Co vím určitě?" Tahle jedna otázka, "Co vím určitě" je neuvěřitelně mocná. Když se na ní podíváte podrobně, vlastně zničí váš svět. Zničí celé vnímání sama sebe a je k tomu určena. Uvědomíte si, že všechno co si myslíte, že víte o sobě nebo o světě ve kterém žijete je založeno na předpokladech, přesvědčeních a názorech--věcech kterým věříte, protože jste byli naučeni, že jsou opravdové.


____________________________________________________________________________________________________

Part of awakening, if it is true and authentic, is the gift of freedom to the whole world, Upon awakening, you are given this freedom. True freedom isn't simply "I'm free". True freedom is "Everything is free". This means all people have the freedom to be who they are--whether they are awake of not awake, deluded or not deluded. Freedom is the realization that everything and everybody gets to be exactly as they are. Unless we've come to that point, unless we've seen that this is how reality sees things, then we're actually withholding freedom from the world.

Součástí probuzení, pokud je opravdové, je dar svobody celému světu. Při probuzení je vám dána tahle svoboda. Opravdová svoboda není jen "Já jsem svobodný". Opravdová svoboda je "Všichni jsou svobodní". To znamená všichni lidé mají svobodu být tím kým jsou, nezáleží na tom, zda jsou probuzení nebo ne, žijí v iluzi nebo ne. Svoboda znamená uvědomění, že všechno a všichni jsou právě takoví jací mají být. Pokud jsme si tohle neuvědomili, pokud si neuvědomujeme, že tohle je opravodová realita, vlastně bráníme světu být opravdu svobodný.
Uživatelský avatar
Radek
 
Příspěvky: 76
Registrován: ned 01. srp 2010 10:06:05
Poděkoval: 58
Poděkováno: 28-krát v 20 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli Radek za tento příspěvek:
Sluníčko

Re: Adyashanti: Jaké je to žít probuzený život?

Příspěvekod vostalpetr » úte 27. pro 2011 9:10:05

Pěkný, díky...


Svoboda znamená uvědomění, že všechno a všichni jsou právě takoví jací mají být


Proto mě vždycky vcelku udivuje,
že když toto někdo realizuje,
že vyrazí na dráhu duchovního mistra,
tak jako Adyashanti...

Ne že by to nemohl dělat,
ale proboha proč by to měl dělat ?
Uživatelský avatar
vostalpetr
 
Příspěvky: 4326
Registrován: úte 20. led 2009 13:57:12
Poděkoval: 95
Poděkováno: 597-krát v 443 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli vostalpetr za tento příspěvek:
Sluníčko

Re: Adyashanti: Jaké je to žít probuzený život?

Příspěvekod Lída » úte 27. pro 2011 11:21:04

Kdo člověk vyráží občas na cesty nebo do diskuse, :D může to vidět jako vyrážení na dráhu duchovního Mistra.

Já to vidím jako obyčejnou pomoc druhému. Je to podle mě přirozené, i obyčejní lidi, kteří cítí s ostatními, si vzájemně pomáhají.

Trvale probuzený vnímá současně, že nic neexistuje, a současně že všechno existující je uvnitř Vědomí, Bytí Zdroje, jako tvar Vědomí, které je vším. Všechno utrpení vnímá sice jako iluzorní a zcela nereálné, ale nezapomněl, jak reálné pro něho předtím bylo, a jasně vidí, jak reálné je pro ty, kteří ještě v iluzi mnohosti žijí. Tomu se říká empatie, soucítění. A tak žije na rozhraní dvou světů současně. Probuzený se přikloní buď k "nic neexistuje" a po opuštění těla se už víckrát nezrodí, nebo se přikloní k druhé možnosti a stane se tím, koho nazýváme Boddhisattvou. Může se dokonce rozhodnout, že se bude rodit znovu a znovu tak dlouho, "dokud poslední stéblo trávy nedosáhne buddhovství." V tom se Boddhisattvové liší od Buddhů.

Eduard Tomáš mi na sklonku života řekl, že obě možnosti se po probuzení vnímají jako rovnocenné a že pořád ještě se nerozhodl. Že se uvidí... při odchodu z těla.
Poznamenal "Mezi náma řečeno... :netusim: zrození v lidském těle je dost... :| otrava".
Uživatelský avatar
Lída
 
Příspěvky: 704
Registrován: ned 26. říj 2008 10:23:26
Poděkoval: 158
Poděkováno: 470-krát v 279 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli Lída za tento příspěvek:
Sluníčko

Re: Adyashanti: Jaké je to žít probuzený život?

Příspěvekod vostalpetr » úte 27. pro 2011 12:40:24

To já smrt beru vcelku odpovědně,
nic nenechávám na poslední chvíli,

takže už jsem se rozhodnul, že tady budu, protože tady nemohu nebýt...

Necítím potřebu brát odsud roha,
nebot jsem tady doma stejně dobře jako tam,
a stejně tak necítím potřbu zachranovat stébla trávy...
Uživatelský avatar
vostalpetr
 
Příspěvky: 4326
Registrován: úte 20. led 2009 13:57:12
Poděkoval: 95
Poděkováno: 597-krát v 443 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli vostalpetr za tento příspěvek:
Motýlek

Re: Adyashanti: Jaké je to žít probuzený život?

Příspěvekod Lída » úte 27. pro 2011 12:49:39

vostalpetr píše:To já smrt beru vcelku odpovědně,
nic nenechávám na poslední chvíli,
takže už jsem se rozhodnul...

Není nad to odpovědně plánovat budoucnost, to nás učili už za komunistů :P
Uživatelský avatar
Lída
 
Příspěvky: 704
Registrován: ned 26. říj 2008 10:23:26
Poděkoval: 158
Poděkováno: 470-krát v 279 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli Lída za tento příspěvek:
Sluníčko

Re: Adyashanti: Jaké je to žít probuzený život?

Příspěvekod vostalpetr » úte 27. pro 2011 15:14:30

Jakápak budoucnost ?

Já jsem si takhle naplánoval přítomnost na věčné časy a nikdy jinak...

(no trošku se mně v tom mém myšlení odráží to komunistické myšlení, nebot to má být se sovětským svazem na věčný časy, ale už jsem se vcelku zbavil naděje poroučet větru a dešti, ale stejně tak jsem nepodlehl pseudoduchovnosti: kam vítr, tam plášt)


http://www.poradnazdarma.cz/viewtopic.php?f=102&t=215
Uživatelský avatar
vostalpetr
 
Příspěvky: 4326
Registrován: úte 20. led 2009 13:57:12
Poděkoval: 95
Poděkováno: 597-krát v 443 příspěvcích

Re: Adyashanti: Jaké je to žít probuzený život?

Příspěvekod flpbb » stř 28. pro 2011 7:10:21

Kromě Vostálíkovy poradny, kde je 167 přísvěků, reaguju na toto:
Součástí probuzení, pokud je opravdové, je dar svobody celému světu. Při probuzení je vám dána tahle svoboda. Opravdová svoboda není jen "Já jsem svobodný". Opravdová svoboda je "Všichni jsou svobodní". To znamená všichni lidé mají svobodu být tím kým jsou, nezáleží na tom, zda jsou probuzení nebo ne, žijí v iluzi nebo ne. Svoboda znamená uvědomění, že všechno a všichni jsou právě takoví jací mají být. Pokud jsme si tohle neuvědomili, pokud si neuvědomujeme, že tohle je opravodová realita, vlastně bráníme světu být opravdu svobodný.


NESOUHLASÍM
Uživatelský avatar
flpbb
 
Příspěvky: 439
Registrován: sob 20. srp 2011 20:28:31
Poděkoval: 3
Poděkováno: 40-krát v 30 příspěvcích

Re: Adyashanti: Jaké je to žít probuzený život?

Příspěvekod vostalpetr » stř 28. pro 2011 8:04:23

NESOUHLASÍM


to já zase nesouhlasím s tvým nesouhlasem,
nějak jsi zapomněl napsat proč nesouhlasíš


VIDÍŠ TEN ROZDÍL V TOM CO PÍŠEŠ TY A CO PÍŠU JÁ ?
JÁ TI TO ZDŮVODNÍM, PROČ S TEBOU NESOUHLASÍM,
TY NA TO OVŠEM KAŠLEŠ...

TAK PROČ TO VŮBEC PÍŠEŠ, MÁM SNAD V TOM NAJÍT NĚJAKOU INSPIRACI ?
NEBO JE TO PRO MĚ NĚJAK HODNOTNÁ INFORMACE, ŽE NESOUHLASÍŠ ?Kromě Vostálíkovy poradny, kde je 167 přísvěků, reaguju na toto:


To chceš jako porovnávat stav ega se stavem realizace ?
Psal jsem snad někdy, že jsem realizovanej ?
Uživatelský avatar
vostalpetr
 
Příspěvky: 4326
Registrován: úte 20. led 2009 13:57:12
Poděkoval: 95
Poděkováno: 597-krát v 443 příspěvcích

Re: Adyashanti: Jaké je to žít probuzený život?

Příspěvekod flpbb » stř 28. pro 2011 8:28:02

…všichni lidé mají svobodu být tím kým jsou, nezáleží na tom, zda jsou probuzení nebo ne, žijí v iluzi nebo…

Konkrétně s tímto nesouhlasím, protože jako neosvícený nemám svobodu, sice jí podle výše uvedeného výroku mít mám. Anebo je to myšleno, že jako teoreticky? Dále: jak může tvrdit autor, že někdo žije v iluzi? Co když já znám tu pravdu a on ne? Jak on ví, že právě on v té iluzi nežije?
… vlastně bráníme světu být opravdu svobodný.

Nejsem-li tedy osvíceným, bráním světu být svobodným? Dvě námitky:
1/ Jak můžu já světu bránit mě vést k svobodě, pravdě, osvícení, když mě sám evolucí tam vede? Homo sapiens mu tedy již bránil?
2/ Svět má podle kvantové fyziky, respektive vytváří si ho každý sám.
Možná se ale mýlím, pak se omlouvám...
Nenapadej mě Vostálíku, že jsem napsal o 167 příspěvkách na tvým foru. Ty sám jich zde máš víc…
Uživatelský avatar
flpbb
 
Příspěvky: 439
Registrován: sob 20. srp 2011 20:28:31
Poděkoval: 3
Poděkováno: 40-krát v 30 příspěvcích

Re: Adyashanti: Jaké je to žít probuzený život?

Příspěvekod flpbb » stř 28. pro 2011 8:32:10

To chceš jako porovnávat stav ega se stavem realizace ?
Psal jsem snad někdy, že jsem realizovanej ?

To je ovšem dobrá poznámka...
Uživatelský avatar
flpbb
 
Příspěvky: 439
Registrován: sob 20. srp 2011 20:28:31
Poděkoval: 3
Poděkováno: 40-krát v 30 příspěvcích

Re: Adyashanti: Jaké je to žít probuzený život?

Příspěvekod vostalpetr » stř 28. pro 2011 12:23:44

Nenapadej mě Vostálíku, že jsem napsal o 167 příspěvkách na tvým foru. Ty sám jich zde máš víc…Jo já myslel že píšeš o mě a že já jich mám 167, a že to porovnáš se stavem realizace :D
Tak víc říkáš jich mám ?
No víc je z hlediska ega asi líp...


…všichni lidé mají svobodu být tím kým jsou, nezáleží na tom, zda jsou probuzení nebo ne, žijí v iluzi nebo…


Konkrétně s tímto nesouhlasím, protože jako neosvícený nemám svobodu, sice jí podle výše uvedeného výroku mít mám. Anebo je to myšleno, že jako teoreticky? Dále: jak může tvrdit autor, že někdo žije v iluzi? Co když já znám tu pravdu a on ne? Jak on ví, že právě on v té iluzi nežije?No tohle lze vysvětlit pomocí příměru čili podobenství,
které víceméně odpovídá Skutečnosti (bůh a svět)

Představ si situaci, kterou velmi dobře znáš:
ležíš v posteli a zdá se ti sen,
ty jsi snovou postavou v tom snu a zcela jsi zapomněl na fakt, že ležíš v posteli a zdá se ti sen,
a v tom snu se ti zdá třeba nějaká válka, kolem tebe umíraj lidi, naříkaj zranění a proti tobě jede tank a ty máš jen jeden náboj v kapslíkovce apd

A TED SE PROBUDÍŠ,
ALE NEPROBUDÍŠ SE ZE SNA, ALE PROBUDÍŠ SE DO SNA (sen tedy pokračuje):

tedy ten voják za kterého se považuješ si uvědomí,
že on není žádným vojákem, ale že je vědomím který sní tento sen,
že on není tou omezenou postavičkou, ale že je vědomím, které to celé
samo ze sebe a samo v sobě vytvořilo...

A pak tedy můžeš říct to, co říká Adyashanti...
Uživatelský avatar
vostalpetr
 
Příspěvky: 4326
Registrován: úte 20. led 2009 13:57:12
Poděkoval: 95
Poděkováno: 597-krát v 443 příspěvcích

Re: Adyashanti: Jaké je to žít probuzený život?

Příspěvekod vostalpetr » stř 28. pro 2011 12:33:01

Svoboda znamená uvědomění, že všechno a všichni jsou právě takoví jací mají být. Pokud jsme si tohle neuvědomili, pokud si neuvědomujeme, že tohle je opravodová realita, vlastně bráníme světu být opravdu svobodný.


Tady jde o to, že čím více se stavíš proti tomu, že (snový) svět je takovej jakej je,
tím více se s ním ztotožnuješ, tím více samozřejmě do něj dáváš dynamiky,
víc se toho děje,
takže zůstáváš čímdáltímvíc uvězněn v tom snu,
a tak bráníš sobě i světu být svobodný,

jinak řečeno, čím víc bojuješ za (snovou) svobodu, tím víc jsi uvězněn ve snu jenž je nesvobodou...
Uživatelský avatar
vostalpetr
 
Příspěvky: 4326
Registrován: úte 20. led 2009 13:57:12
Poděkoval: 95
Poděkováno: 597-krát v 443 příspěvcích

Re: Adyashanti: Jaké je to žít probuzený život?

Příspěvekod flpbb » stř 28. pro 2011 12:35:07

K tomu vysvětlení můžu říct jako racionální člověk jen jedno: "Jsi dobrá pakárna, nebereš to s VYC?"
To co popisuješ, je lucidní snění, který vlastně vyvrátilo několik teorií a modelů snů nejpřednějších psychologů.
Uživatelský avatar
flpbb
 
Příspěvky: 439
Registrován: sob 20. srp 2011 20:28:31
Poděkoval: 3
Poděkováno: 40-krát v 30 příspěvcích

Re: Adyashanti: Jaké je to žít probuzený život?

Příspěvekod vostalpetr » stř 28. pro 2011 13:32:41

:D :D :D

No pakárna to bezesporu je,
a jestli to beru jako VYC to nevím, já jej tak dobře neznám...

Takže, za prvé: je to jen PŘÍMĚR

A za druhý, vcelku realisticky, kdybychom právě ted oba byli ve snu a já ti v tom snu řekl právě toto,
tak co bys mě asi tak řekl ? Nejspíš, že je to pakárna...
Uživatelský avatar
vostalpetr
 
Příspěvky: 4326
Registrován: úte 20. led 2009 13:57:12
Poděkoval: 95
Poděkováno: 597-krát v 443 příspěvcích

Re: Adyashanti: Jaké je to žít probuzený život?

Příspěvekod vostalpetr » stř 28. pro 2011 13:41:46

Lucidní snění (vědomé snění, bdělý, vědomý spánek) je pojmenování pro stav, kdy si spící člověk uvědomí, že sní a to mu dá možnost se ve svém snu vědomě a bez omezení (záleží na jednotlivých dispozicích) pohybovat či ho měnit. Zjednodušeně řečeno jde o „probuzení ve snu“. Užívá se i zkratka „LD“ - z anglického Lucid Dreaming.


No duchovní probuzení není to samé co lucidní snění,
nemáš zde možnost něco měnit ani nějak hýbat se svou osobou,

prostě to je asi jako kdyby jsi si uvědomil ke svému třírozměrnému vnímá světa ještě jeden rozměr,
svět je stále tentýž,
ale vlastně je tebou - vědomím, ty jsi tím vším co si uvědomuješ, a zároven jsi i něčím jiným- vědomím
Uživatelský avatar
vostalpetr
 
Příspěvky: 4326
Registrován: úte 20. led 2009 13:57:12
Poděkoval: 95
Poděkováno: 597-krát v 443 příspěvcích

Re: Adyashanti: Jaké je to žít probuzený život?

Příspěvekod Radek » stř 28. pro 2011 23:38:58

flpbb píše:
…všichni lidé mají svobodu být tím kým jsou, nezáleží na tom, zda jsou probuzení nebo ne, žijí v iluzi nebo…

Konkrétně s tímto nesouhlasím, protože jako neosvícený nemám svobodu, sice jí podle výše uvedeného výroku mít mám.


Máš tu svobodu od osvícených, oni ti dávají svobodu být tím kým seš, nikdo jiný. Aspoň tak to chápu já.
Uživatelský avatar
Radek
 
Příspěvky: 76
Registrován: ned 01. srp 2010 10:06:05
Poděkoval: 58
Poděkováno: 28-krát v 20 příspěvcích

Re: Adyashanti: Jaké je to žít probuzený život?

Příspěvekod flpbb » čtv 29. pro 2011 9:09:17

Máš tu svobodu od osvícených, oni ti dávají svobodu být tím kým seš, nikdo jiný. Aspoň tak to chápu já.

Nikdo - rozumíš NIKDO mi žádnou svobodu nemůže dávat. Může mi ji ukazovat, ale najít si to v srdci musím sám!
Uživatelský avatar
flpbb
 
Příspěvky: 439
Registrován: sob 20. srp 2011 20:28:31
Poděkoval: 3
Poděkováno: 40-krát v 30 příspěvcích

Re: Adyashanti: Jaké je to žít probuzený život?

Příspěvekod Radek » čtv 29. pro 2011 12:04:44

flpbb píše:Nikdo - rozumíš NIKDO mi žádnou svobodu nemůže dávat. Může mi ji ukazovat, ale najít si to v srdci musím sám!


Nevím jak ty, ale já od některých lidí tu svobodu cítím, svobodu být tím kým jsem a od některých naopak cítím, že by si mě nejradši předělali k obrazu svému a bojují s tím jaký jsem. To pak hodně oceňuju tu první skupinu, a nic nikde hledat nemusím, prostě to cítím, prostě to je, není to nic ukryté co musím složitě hledat.
Uživatelský avatar
Radek
 
Příspěvky: 76
Registrován: ned 01. srp 2010 10:06:05
Poděkoval: 58
Poděkováno: 28-krát v 20 příspěvcích

Re: Adyashanti: Jaké je to žít probuzený život?

Příspěvekod vostalpetr » čtv 29. pro 2011 12:48:42

No předpokládám,
že nemáš na mysli ten pocit svobody který třeba dával Adolf Hitler svými vizemi mnohým němcům...

Takovej satguru sice dokáže rozhrnout mraky ztotožnění a i mnohá ta ztotožnění rozpustit,
takže se někam posuneš,
otázkou ale je, jestli si dokážeš tuto rovinu pak udržet a nespadnout zpět ???

Myslím, že nejlepší je naučit se sám, jak toto udělat, neb spíše udělat, aby se toto stalo,
pak je to vcelku vědomá zkušenost, co ti nikdo nemůže vzít...
Uživatelský avatar
vostalpetr
 
Příspěvky: 4326
Registrován: úte 20. led 2009 13:57:12
Poděkoval: 95
Poděkováno: 597-krát v 443 příspěvcích

Další

Zpět na Inspirativní osobnosti

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků