Chogyam Trungpa - Láska a soucit

Knihy, které rozšiřují naše poznání o nás samých, podněcují nás a dávají nám návody k dalšímu rozvoji.

Chogyam Trungpa - Láska a soucit

Příspěvekod armin » úte 25. led 2022 17:26:40

Otázka: Mohl byste probrat rozdíl mezi láskou a soucitem a říct v jakém vztahu jsou k sobě navzájem?

Odpověď: Láska a soucit jsou neurčité termíny. Můžeme je pojímat rozdílným způsobem. Obvykle máme sklon všechno ve svém životě uchopit a sevřít, snažíme se přilnout k různým situacím, abychom získali bezpečí. Můžeme někoho považovat za své dítě, nebo na druhé straně bychom rádi sami sebe považovali za bezmocné dítě a přitiskli se k někomu do klína. Tento klín může patřit jednotlivci, organizaci, společenství, učiteli nebo jakékoli rodičovské postavě. Vztah, který nazýváme "láska", má obvykle jednu z těchto dvou charakteristik. Buď nás někdo živí, nebo my živíme ostatní.

To jsou falešné a pokroucené druhy lásky nebo soucitu. Sklony k závazku, k tomu, abychom někomu "patřili", abychom byli něčí dítě nebo naopak, aby ostatní byli našimi dětmi - jsou zdánlivě silné. Jedinec, instituce, organizace nebo cokoli jiného se může stát našim dítětem. Můžeme je chovat, život, kojit a povzbuzovat jejich růst. Nebo naopak - organizace může být velká matka, která nás neustále živí. Bez své "matky" nemůžeme existovat, nemůžeme přežít. Tyto dvě charakteristiky je možné najít v každé životní energii, která má schopnost nás udržovat. Může to být jednoduchá energie, jako je například náhodné přátelství, nebo vzrušující činnost, kterou bychom rádi podnikli, ale může být také komplikovaná, jako je manželství nebo výběr životní kariéry. Buď bychom rádi vzrušení ovládli, nebo se chceme stát jeho součástí.

Ale ještě existuje jiný druh lásky a soucitu, třetí způsob.

Jsme prostě tím, co jsme. Nezmenšujeme se na úroveň dítěte ani nevyžadujeme, aby se jiná osoba schovávala a tiskla v našem klíně. Jsme prostě tím, čím jsme v životě a ve světě. Když můžeme být tím, čím jsme, vnější situace se automaticky také stanou tím, čím jsou. Můžeme pak komunikovat přímo a přesně, aniž bychom se oddávali nějakému druhu nesmyslnosti, nebo nějakým citovým, filosofickým nebo psychologickým výkladům. Tento třetí přístup je vyvážený přístup otevřenosti a komunikace, který automaticky navozuje úžasný prostor, místo pro tvůrčí rozvoj, prostor pro tanec a vzájemnou výměnu.

Soucit znamená, že nehrajeme hru pokrytectví a sebeklamu.

Například když od někoho něco chceme a řekneme "miluji tě", často doufáme, že ho budeme schopni vlákat do svého teritoria, získat ho na svou stranu. Tento druh lásky, obracející na víru, je velmi omezený. "Měl bys mě milovat, dokonce i když mě nenávidíš, protože jsem plný lásky, jsem vzrušený láskou, jsem jí úplně opojený!"

Co to však znamená? Jenom to, že druhý by měl vejít na naše území, protože mu říkáme, že ho milujeme, že nemáme v úmyslu mu škodit. To je však velice podezřelé a žádný inteligentní člověk se takovým trikem nedá svést. "Když mě skutečně miluješ takového, jaký jsem, tak proč ode mě chceš, abych vstoupil na tvoje území? Proč se zde vůbec objevuje otázka požadavků a území? Co ode mě chceš? Jak mohu vědět, že když na tvoje území "lásky" vstoupím, nebudeš mě chtít ovládnout a nevytvoříš svými tíživými požadavky lásky klaustrofobickou situaci?" Když je s láskou člověka spojeno nějaké teritorium, ostatní lidé budou k jeho milujícímu a soucitnému postoji podezřívaví. Jak si můžeme být jisti, když je hostina připravena pro nás, že v potravě není přimíchán jed? Pochází tato otevřenost z člověka zaměřeného na sebe, nebo je to úplná otevřenost?

Hlavním rysem skutečného soucitu je čistá a nebojácná otevřenost bez územních omezení. Není nutné být milujícím a laskavým ke svým bližním, není nutné mluvit s lidmi laskavě a mít na rtech milý úsměv. Tyto malé hry nejsou k ničemu a ve skutečnosti jsou trapné. Skutečné otevření má mnohem větší rozměr, revolučně velký a otevřený rozměr, kosmický rozměr.

Soucit pro nás znamená, že jsme tak dospělí, jak jsme a současně přitom udržujeme dětské kvality. Jak jsem se již zmiňoval, je v buddhistickém učení symbolem soucitu měsíc, který září na obloze, zatímco jeho obraz se odráží ve stech číších s vodou. Měsíc nepožaduje: "Když se mi otevřeš, tak ti projevím svou přízeň a budu na tebe zářit." Měsíc pouze září. Věc není v tom, že chceme někomu prospívat, nebo se ho snažíme učinit šťastným. Nejsou zde žádní posluchači, žádné "já" nebo "oni". Je to věc otevřeného daru, úplné velkorysosti bez relativních pojmů, jako je dávání a přijímání. To je základní otevřenost soucitu: otevřenost bez požadavků. Prostě buďme to, co jsme, buďme pány situace. Jestliže prostě "jsme", pak život plyne kolem a skrze nás. To nás vede k práci a komunikaci s ostatními, což ovšem vyžaduje značnou vřelost a otevřenost. Když si můžeme dovolit být tím, čím jsme, pak nepotřebujeme žádné "pojištění" v podobě snahy být dobrým, zbožným a soucitným člověkem.

Otázka: Tento nelítostný soucit se zdá být krutý.

Odpověď: Běžný přístup k lásce se podobá otci, který je zcela naivní a snaží se splnit svým dětem všechna jejich přání. Snaží se jim dát všechno: peníze, pití, zbraně, jídlo a vše ostatní, co je dělá šťastnými. Ale může existovat ještě jiný druh otce, který se nejen snaží udělat své děti šťastnými, ale také pracuje pro jejich základní zdraví.

(Ukázku z knihy: Protnutí duchovního materialismu)
Uživatelský avatar
armin
 
Příspěvky: 1918
Registrován: pát 11. zář 2015 10:58:43
Poděkoval: 33
Poděkováno: 68-krát v 64 příspěvcích

Re: Chogyam Trungpa - Láska a soucit

Příspěvekod armin » úte 25. led 2022 22:12:46

K zamyšlení nad tím co je to soucit - soucit ega a co je soucit boddhisattvy.
Cituji názor - je to automatický překlad z angličtiny, takže nelpět na slovech a raději pochopit, co chtěl autor sdělit.
Je to podklad - názor k diskuzi na téma "soucit", který mnozí chybně chápou:

Buddhisté nemusí být milí: Vyhýbejte se idiotskému soucitu

"Buddhisté mají být milí." Kolikrát jste to slyšeli? O buddhistech se stereotypně říká, že jsou vždy příjemní, tiší a klidní, a my to tak vždy nejsme.

Buddha nás samozřejmě naučil pěstovat milující laskavost a soucit . Cvičení správné řeči vyžaduje zdržet se hrubého a urážlivého jazyka. Není to totéž jako být milý?

Možná ne. Mnoho buddhistických učitelů řeklo, že být soucitný a být „hodný“ jsou dvě různé věci. „Pěkné“ je většinou pouhá společenská konvence. Neříká to vůbec nic o vztahu k jiným lidem, leda na povrchní úrovni. I sociopati mohou být milí (to jsem viděl na vlastní oči). Někdy ten, kdo křičí a házet nábytkem kolem je ten, kdo se stará .

Idiotský soucit
„Idiotský soucit“ je termín připisovaný zesnulému Čogjamu Trungpovi Rinpočhemu, ačkoli si jej mohl vypůjčit od ruského duchovního učitele George Gurdjieffa. Idiotský soucit může mít několik podob.

Rinpočhe to spojoval s „konáním dobra“ jako akt sebeuspokojení.

„Idiotský soucit je vysoce konceptualizovaná myšlenka, že chcete někomu udělat dobro. V tomto bodě je dobro čistě spojeno s potěšením. Idiotský soucit také pramení z toho, že nemáte dost odvahy říct ne."

Trungpova studentka Pema Chodron rozvedla,

"Odkazuje na něco, co všichni hodně děláme a nazýváme to soucit." V některých ohledech se tomu říká povolení. Je to obecná tendence dávat lidem to, co chtějí, protože nemůžete snést, když je vidíte trpět. V podstatě jim nedáváte to, co potřebují. Snažíš se dostat pryč ze svého pocitu, že nesnesu, když je vidím trpět. Jinými slovy, děláte to pro sebe. Opravdu to neděláš pro ně."

„Pěkné“ je často strategie, jak se vyhnout konfliktu. Není ale vyhýbání se konfliktům dobrá věc? Ne vždy; jsou chvíle, kdy zapojit se do konfliktu je soucit. Někdy je nutkání být „milý“ o zachování zdvořilé a příjemné fasády nad situací, které nechceme čelit.

Například v západním buddhismu jsme měli několik situací, kdy učitel sexuálně zneužíval studenty. A někdy bylo dovoleno, aby situace nějakou dobu pokračovala, dokonce i poté, co se stala všeobecně známou, většinou proto, že si ostatní studenti mysleli, že by neměli být odsuzováni . Někdy je ale potřeba řešit problémy a říkat „bezpečné“ nebo „sociálně správné“, abyste mohli být součástí davu, má ke správné řeči velmi daleko.

Existuje rozdíl mezi „odsuzováním“, který sráží ostatní lidi, abychom se budovali, a vytvářením kvalitativního úsudku o situaci nebo chování. Pokud „Správná řeč“ znamená, že se máme usmívat, zatímco někdo kope do psa nebo ohrožuje dítě, můžete to mít. Naštěstí to není to, co to znamená.

Nicméně, mnoho z nás má dobré předpoklady k tomu, abychom udrželi nos mimo aktivity jiných lidí, a může být opravdu nepříjemné mluvit. Je mnohem snazší nad věcmi pokrčit rameny, odvrátit oči a říct si, že nejste odsuzující.

Ale to jsou chvíle, kdy opravdu nejste odsuzující, protože to není vaše ego, které vám říká, abyste promluvili. Pokud vám vaše nitro říká, že je třeba něco řešit, ale bojíte se, že to uděláte kvůli tomu, jak na vás budou reagovat ostatní lidé, pak je to vaše ego, které vám říká, abyste zůstali zticha. Pokud víte, že je něco špatně, ale musíte se probojovat vnitřní zdí podmíněnosti a strachu ze společenské nedůvěry, abyste promluvili, velmi pravděpodobně opravdu musíte promluvit. A ostatní lidé také potřebují, abyste promluvili.

Dalším příkladem idiotského soucitu je nevhodná reakce z neznalosti situace. Například po velkých katastrofách, jako jsou tsunami nebo hurikány, lidé přirozeně chtějí pomáhat. Pomocné organizace však tvrdí, že pomoc často věci zhoršuje. Lidé, kteří to myslí dobře, posílají plechovky s jídlem ze skříní a zbytky bot a oblečení ze skříní a humanitární pracovníci říkají, že třídění a distribuce těchto věcí je noční můra a vyčerpání jejich vlastních zdrojů. Navíc to, co se posílá, často není to, co je potřeba. Pokud chcete pomoci, je téměř vždy lepší najít charitativní nebo humanitární organizaci , které důvěřujete, a poslat nějaké peníze.

Obrázek
V tibetském buddhismu je Mahakala hněvivou emanací Avalokiteshvary, bódhisattvy soucitu.

Účinný soucit
Opravdový soucit je zakořeněn v moudrosti . Moudrost v buddhistickém smyslu spočívá v tom, že nebudeme lpět na tom, co nám dělá dobře, nebo dělat to, o čem si myslíme, že nás lidé budou mít rádi. Spíše je to vnímání situace tak, jak je, aniž by nám překážely naše vlastní zájmy. Moudrost nám pomáhá vhodně a s jasnou myslí reagovat na obtížnou situaci.

Ale nyní se vnořme do každodenních společenských situací, kde většina z nás pravděpodobně zakopne. Zjistíte, že diskutujete o politickém nebo společenském problému s někým, jehož názory vám připadají skutečně odporné. říkáš mu to?

Thich Nhat Hanh nám poskytuje příklad někoho, kdo se vyjádřil k obtížným otázkám, aniž by porušil své sliby. Když poprvé přišel na Západ, bylo to proto, aby vystoupil proti americké válce ve Vietnamu . Často čelil rozhněvaným lidem, kteří mu říkali, že se mýlil, přesto se mu podařilo neztratit klid a reagovat hněvem. Tento uctívaný učitel obhajuje školení všímavosti , které má vést naše jednání. Pomáhá také připomínat si, že osoba, se kterou mluvíme, je skutečná lidská bytost a ne jen plyšový pytel s názorem. Ale soucitná reakce na nenávistné názory neznamená, že nemůžeme vyjádřit pevný nesouhlas.
Uživatelský avatar
armin
 
Příspěvky: 1918
Registrován: pát 11. zář 2015 10:58:43
Poděkoval: 33
Poděkováno: 68-krát v 64 příspěvcích

Re: Chogyam Trungpa - Láska a soucit

Příspěvekod armin » úte 25. led 2022 22:22:51

P.S.
Píšu a cituji to sem - jako zdroj.
Kdybych to dal na vp. tak by to Vostál "zahladil" a zadupal jako vše živé mnoha svými "komentáři", že bych to pak už obtížně hledal, kdybych se k tomu chtěl vrátit.
Takže doporučuji případně reagovat na vp. nebo na poradně, ale klidně i tady. Ale tady to nebude s Vostálovou "aktivní" podporou.
:-)
Uživatelský avatar
armin
 
Příspěvky: 1918
Registrován: pát 11. zář 2015 10:58:43
Poděkoval: 33
Poděkováno: 68-krát v 64 příspěvcích

Re: Chogyam Trungpa - Láska a soucit

Příspěvekod honzam » čtv 27. led 2022 15:54:06

armin píše:Můžeme někoho považovat za své dítě, ... To jsou falešné a pokroucené druhy lásky nebo soucitu. ... , aby ostatní byli našimi dětmi - jsou zdánlivě silné.

Důrazně nesouhlasím. Trungpa nebyl těhotný a nezažil, jaké je to být matkou a cítit k dítěti mateřskou lásku. Podle mě mahánága Buddha původně učil o lásce takto:

Tak jako máma nága svým vlastním životem chrání své hadí dítě, měl by buddhista chovat všechny živé tvory.
E PLURIBUS UNUM
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2770
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 62
Poděkováno: 127-krát v 120 příspěvcích

Re: Chogyam Trungpa - Láska a soucit

Příspěvekod armin » čtv 27. led 2022 20:01:15

honzam píše:
armin píše:Můžeme někoho považovat za své dítě, ... To jsou falešné a pokroucené druhy lásky nebo soucitu. ... , aby ostatní byli našimi dětmi - jsou zdánlivě silné.

Důrazně nesouhlasím. Trungpa nebyl těhotný a nezažil, jaké je to být matkou a cítit k dítěti mateřskou lásku. Podle mě mahánága Buddha původně učil o lásce takto:

Tak jako máma nága svým vlastním životem chrání své hadí dítě, měl by buddhista chovat všechny živé tvory.


Je to složitější. Mateřská láska je instinkt, díky kterému tu teď jsme.
K tomu se ale u lidí k tomu často přidává ego (které zvířata nemají), které pak působí pro to potomstvo kontraproduktivně, hlavně když už ta mláďata jsou dospělá.
U zvířat to matky ve správný okamžik přirozeně samo přejde, ale u lidí se s tím spojí seberealizace ega, představy o tom co by děti měly nebo neměly dělat a podobně a to už je z pohledu duchovnosti i těch dětí v dospělosti obtěžující a patologické.
Uživatelský avatar
armin
 
Příspěvky: 1918
Registrován: pát 11. zář 2015 10:58:43
Poděkoval: 33
Poděkováno: 68-krát v 64 příspěvcích

Re: Chogyam Trungpa - Láska a soucit

Příspěvekod Eva Nada » čtv 27. led 2022 22:53:44

Tady souhlasím jak s Trungpou, tak s Miroslavem :-)

Hodně podnětná, ale jen pro připravené, je malinkatá knížečka Nelítostný soucit, zítra zkusím pohledat v knihovně, pokud by byl zájem, od koho, ale myslím, že ani nebude :-)
Uživatelský avatar
Eva Nada
 
Příspěvky: 878
Registrován: pát 23. dub 2010 15:47:39
Poděkoval: 34
Poděkováno: 27-krát v 26 příspěvcích

Re: Chogyam Trungpa - Láska a soucit

Příspěvekod honzam » pát 28. led 2022 14:08:06

Nesouhlasím. Zvířata mají ego. I zvířecí matka děti vychovává a učí, co je podle ní správné a pomůže jim přežít. Některá zvířata žijí ve skupinách, kde spolu udržuje vztah více generací.

Co je to "nelítostný soucit"?
E PLURIBUS UNUM
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2770
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 62
Poděkováno: 127-krát v 120 příspěvcích

Re: Chogyam Trungpa - Láska a soucit

Příspěvekod armin » pát 28. led 2022 18:09:56

honzam píše:Nesouhlasím. Zvířata mají ego. I zvířecí matka děti vychovává a učí, co je podle ní správné a pomůže jim přežít. Některá zvířata žijí ve skupinách, kde spolu udržuje vztah více generací.


Je fakt, že ty "rozumnější" zvířata už začínají mít ego (trochu rozvinuté latentní ego), zvláště ty, co přicházejí do styku s člověkem.
Mají různé vlastnosti (různé individuální vasany) mají schopnost se urážet, žárlit, být agresivnější či submisivnější atd.
Ale v tom jejich rodičovství se to moc neprojevuje, zdaleka ne tak jako u lidí.
Uživatelský avatar
armin
 
Příspěvky: 1918
Registrován: pát 11. zář 2015 10:58:43
Poděkoval: 33
Poděkováno: 68-krát v 64 příspěvcích

Re: Chogyam Trungpa - Láska a soucit

Příspěvekod Salmo1cz » sob 29. led 2022 17:12:53

Mateřská láska je podmíněná, je to fyziologická záležitost ke které vedou hormonální změny.
Samice která o plod přijde, nebo dítě zemře může být puzena a mládě třebas ukradne, nebo se ho jinak zmocní.
Zajímavá je souvislost, pokud samice nemůže mít mládě z nějakého důvodu, dojde k velké nerovnováze a její organizmus onemocní.
Láska i soucit jsou záležitosti ega a jsou přirozenou součástí projeveného.
Ego u zvířat se testuje testem zrcadla... delfín, slon, Pan paniscus-Bonobo, Pan troglodites.
Uživatelský avatar
Salmo1cz
 
Příspěvky: 2
Registrován: sob 29. led 2022 16:43:24
Poděkoval: 0
Poděkováno: 0-krát v 0 příspěvku

Re: Chogyam Trungpa - Láska a soucit

Příspěvekod Salmo1cz » sob 29. led 2022 17:27:57

Uživatelský avatar
Salmo1cz
 
Příspěvky: 2
Registrován: sob 29. led 2022 16:43:24
Poděkoval: 0
Poděkováno: 0-krát v 0 příspěvku

Re: Chogyam Trungpa - Láska a soucit

Příspěvekod Eva Nada » sob 29. led 2022 17:55:22

Co je to "nelítostný soucit"?


Když nedáš někomu něco (např. tvému dítěti), co díky své vnitřní moudrosti víš, že by mu v důsledku ublížilo.
Uživatelský avatar
Eva Nada
 
Příspěvky: 878
Registrován: pát 23. dub 2010 15:47:39
Poděkoval: 34
Poděkováno: 27-krát v 26 příspěvcích

Re: Chogyam Trungpa - Láska a soucit

Příspěvekod Eva Nada » sob 29. led 2022 17:56:49

Láska i soucit jsou záležitosti ega a jsou přirozenou součástí projeveného.


Znamená to, když láska, soucit není, není ani ego?
Uživatelský avatar
Eva Nada
 
Příspěvky: 878
Registrován: pát 23. dub 2010 15:47:39
Poděkoval: 34
Poděkováno: 27-krát v 26 příspěvcích

Re: Chogyam Trungpa - Láska a soucit

Příspěvekod Eva Nada » sob 29. led 2022 19:45:36

Eva Nada píše:
Co je to "nelítostný soucit"?


Když nedáš někomu něco (např. tvému dítěti), co díky své vnitřní moudrosti víš, že by mu v důsledku ublížilo.

Pohledala jsem v knihovně tu knížečku.

Kniha se jmenuje Nebojácný soucit.

Ne nelítostný soucit, to asi vzešlo z mé hlavy, ten výraz, pro mne by byl výstižnější :-)

Zde je odkaz na tu knížku https://www.databazeknih.cz/knihy/neboj ... ucit-72532

Kdyby někdo měl zájem, pošlu. Já ji nečetla, pro mne moc není, je o praktikování, je psána pro mne nevhodným "jazykem", není to příběh, který by se dal prožít.

Ale!

Souzním s "nelítostným soucitem", jako cestou, nutnou k nelezení sebe sama.... nejblíže má k tomu asi zen... a prožitý Okamžik...

V knížce Zasvěcení od Elisabeth Haich https://www.databazeknih.cz/knihy/zasveceni-54995, románu, kde se prolíná žitá přítomnost Elisabeth v jejím aktuálním světském životě a vzpomínky a život v dávném Egyptě, učení velkokněze Ptahhotepa, hlavní postava "musela" řešit pro ni velmi těžké rozhodnutí, týkající se jejího syna (v aktuálním světském životě), kterého "musela" nechat jít jeho vlastní cestou... a pro matku je to velice těžké rozhodnutí...
Uživatelský avatar
Eva Nada
 
Příspěvky: 878
Registrován: pát 23. dub 2010 15:47:39
Poděkoval: 34
Poděkováno: 27-krát v 26 příspěvcích


Zpět na Knihy

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků

cron