Království nebeské podle Jana Křtitele a Ježíše

Království nebeské podle Jana Křtitele a Ježíše

Příspěvekod Trini » úte 05. lis 2019 11:18:52

:idea2:
Království nebeské, Boží království jsou pojmy, které se objevují v evageliích.

Na tomto vlákně nejde o to, jak si kdo Boží království představuje. Ale může se diskutovat o tom, jak si kdo Ježíšova slova osobně vysvětluje.

První zmínka v Matoušově evangelium:

Matouš 3 Jan Křtitel

3/1-3

Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: "Činte pokání, nebot' se přiblížilo království nebeské." To je ten, o němž je řečeno ústy proroka Izaiáše:

"Hlas volajícího na poušti:
Připravte cestu Páně,
vyrovnejte mu stezky!"


Matouš 4

Počátek Ježíšovy činnosti

4/12
Když Ježíš uslyšel, že je Jan uvězněn, odebral se do Galileje.

4/17
Od té chvíle začal Ježíš kázat: "Činte pokání, nebot' se přiblížilo království nebeské."

..............................................................................................................................................................................

Co je pokání?

https://cs.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A1n%C3%AD

Pokání je v běžné řeči i v náboženském významu symbolická činnost, kterou člověk dává najevo, že pochybil, a snaží se své viny zbavit. V křesťanském pojetí znamená výraz lítosti, vnitřního obrácení k Bohu a proměny dosavadního života.


:)

P.S. Království nebeské se přiblížilo.
Naposledy upravil Trini dne úte 05. lis 2019 13:49:37, celkově upraveno 1
Uživatelský avatar
Trini
 
Příspěvky: 3574
Registrován: úte 25. říj 2011 16:26:14
Poděkoval: 159
Poděkováno: 73-krát v 63 příspěvcích

Re: Království nebeské podle Jana Křtitele a Ježíše

Příspěvekod Trini » úte 05. lis 2019 13:47:55

:idea2:
Matouš 4

Zástupy kolem Ježíše

4/23-24

Ježíš chodil po celé Galileji, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. Pověst o něm se roznesla po celé Sýrii; přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, náměsíčné, ochrnuté, a uzdravoval je.

Matouš 5

Blahoslavenství

5/2-3

Tu otevřel ústa a učil je:

"Blaze chudým v duchu,
nebot' jejich je království nebeské.


5/10
Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost,
nebot' jejich je království nebeské.

................................................................................................................

:)

P.S. Království nebeské je jejich.
Uživatelský avatar
Trini
 
Příspěvky: 3574
Registrován: úte 25. říj 2011 16:26:14
Poděkoval: 159
Poděkováno: 73-krát v 63 příspěvcích

Re: Království nebeské podle Jana Křtitele a Ježíše

Příspěvekod Trini » úte 05. lis 2019 14:25:03

Alaja píše:
Trini píše:Jenomže v těch čtyřech evageliích není právě nic konkrétního. Je to svědectví čtyřech lidí o tom, co Ježíš řekl, a to velmi shodné. Prostředník je podle mě ten, kdo se snaží z toho udělat něco konkretního - pro ostatní. Tím je většinou manipuluje, nezřídka za účelem, aby je mohl ovládat.


Mě to jejich Boží království nějak neláká.


Mě to taky nikdy nezajímalo. Ale zřejmě pro utrápené, beznadějné nebo nespokojené lidi to může být útěcha, když na to mohou věřit.
Na Boha jsem nevěřila, tak nebyl důvod věřit na Boží království. ;)

Ježíše vidím jako zcela vyjímečného, nesmírně dobrého, soucitného a láskyplného člověka. Vždy jsem byla přesvědčena, že nebyl z tohoto světa (pozemského), ale že přišel z nějakého jiného světa /z nádherné planety, kde všechny bytosti dokážou žít v harmonii a v lásce. (Vůbec nepochybuji, že takový svět existuje. ;) :) ) A že chtěl lidem pomoci.

:)
Uživatelský avatar
Trini
 
Příspěvky: 3574
Registrován: úte 25. říj 2011 16:26:14
Poděkoval: 159
Poděkováno: 73-krát v 63 příspěvcích

Re: Království nebeské podle Jana Křtitele a Ježíše

Příspěvekod Alaja » úte 05. lis 2019 19:22:50

Lukáš


1
1Už mnozí se pokusili sepsat vyprávění o věcech, které se mezi námi udály, 2tak jak nám je předali ti, kdo byli od počátku očitými svědky a služebníky Slova. 3I já jsem se proto rozhodl po pořádku ti o tom napsat, vznešený Teofile, neboť jsem to všechno znovu pečlivě prozkoumal, 4abys poznal, jak spolehlivé je učení, které jsi přijal.
Radostná novina
5Za dnů judského krále Heroda žil jeden kněz, jménem Zachariáš, z Abiášova kněžského oddílu. Jeho manželka byla z dcer Áronových a jmenovala se Alžběta. 6Ačkoli byli oba v Božích očích spravedliví a žili bezúhonně podle všech Hospodinových přikázání a ustanovení, 7neměli dítě. Alžběta byla neplodná a oba už byli v pokročilém věku.
8Jednou, když přišla řada na jeho oddíl, Zachariáš konal před Bohem kněžskou službu. 9Podle zvyku kněžského úřadu na něj padl los, aby vešel do Hospodinova chrámu a obětoval kadidlo. 10V čase zapalování kadidla se venku sešlo veliké množství lidí k modlitbě.
11Vtom se Zachariášovi ukázal Hospodinův anděl; stál vpravo od kadidlového oltáře. 12Když ho Zachariáš spatřil, byl ohromen a přemožen strachem. 13Anděl mu však řekl: „Neboj se, Zachariáši! Tvá prosba byla vyslyšena. Tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. 14Budeš se z toho radovat a veselit a z jeho narození budou mít radost mnozí, 15neboť bude v Hospodinových očích veliký. Nebude pít víno ani opojný nápoj a už z lůna své matky bude naplněn Duchem svatým. 16Mnohé ze synů Izraele obrátí k Hospodinu, jejich Bohu. 17Před jeho tváří půjde v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a nepovolné k moudrosti spravedlivých, aby přichystal Pánu připravený lid.“
18„Podle čeho to poznám?“ zeptal se anděla Zachariáš. „Vždyť jsem stařec! I moje manželka je v pokročilém věku.“
19Anděl mu odpověděl: „Já jsem Gabriel, který stojí před Boží tváří! Byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tu radostnou novinu. 20Protože jsi neuvěřil mým slovům, která se ve svůj čas naplní, hle, budeš němý a nepromluvíš až do dne, kdy se ty věci stanou.“
21Lidé zatím čekali na Zachariáše a divili se, že se tak dlouho zdržuje v chrámu. 22Když konečně vyšel, nemohl s nimi mluvit, a tak poznali, že musel mít v chrámu vidění. Zůstával totiž němý a dorozumíval se s nimi posunky.
23Po uplynutí své týdenní služby se pak vrátil domů. 24Jeho manželka Alžběta zanedlouho počala, ale pět měsíců to tajila. Říkala si: 25„Takto se ke mně zachoval Hospodin – přišel čas, kdy na mě pohlédl a zbavil mě veřejné pohany!“
Nic není nemožné
26Když byla Alžběta v šestém měsíci, poslal Bůh anděla Gabriela do galilejského města jménem Nazaret 27k panně zasnoubené muži jménem Josef, z domu Davidova. Ta panna se jmenovala Marie. 28Když k ní přišel, řekl: „Zdravím tě, milostí obdařená, Hospodin s tebou!“
29Ta slova ji rozrušila. Co to bylo za pozdrav? přemýšlela. 30Anděl jí ale řekl: „Neboj se, Marie, vždyť jsi nalezla milost u Boha! 31Hle, počneš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. 32Bude veliký, bude nazýván Synem Nejvyššího a Hospodin, náš Bůh, mu dá trůn jeho otce Davida. 33Bude navěky kralovat nad domem Jákobovým a jeho kralování bude bez konce.“
34„Jak se to stane?“ zeptala se Marie anděla. „Vždyť jsem ještě nepoznala muže.“
35„Sestoupí na tebe Duch svatý a zastíní tě moc Nejvyššího,“ odpověděl jí anděl. „To svaté dítě, které se narodí, proto bude nazýváno Syn Boží. 36A hle, tvá příbuzná Alžběta, o níž se říkalo, že je neplodná, i ona přes své stáří počala syna a je v šestém měsíci. 37U Boha přece není nic nemožné.“
38Marie řekla: „Hle, jsem služebnice Páně. Ať se mi stane podle tvého slova!“ Tehdy od ní anděl odešel.
.....

https://www.bible21.cz/online#lukas/1
Proti záři neomezeného prostoru jsou i ty nejkrásnější zážitky neúplné...
Uživatelský avatar
Alaja
 
Příspěvky: 4284
Registrován: stř 09. zář 2015 10:07:22
Poděkoval: 228
Poděkováno: 303-krát v 291 příspěvcích

Re: Království nebeské podle Jana Křtitele a Ježíše

Příspěvekod Alaja » úte 05. lis 2019 19:46:11

Gabriel v islámu

Gabriel (جبريل‎‎ arabsky Džibril) je v islámu nazýván též jako duch svatosti (روح القدس‎‎ rúh al-qudus též duch svatý). Gabriel je považován v islámu za téhož anděla zmíněného v Bibli.[4] Džibril je poslem (andělem) zjevení, který uděluje inspiraci proroku Mohamedovi při sepsání Koránu.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gabriel_(archand%C4%9Bl)#Gabriel_v_isl%C3%A1mu
Proti záři neomezeného prostoru jsou i ty nejkrásnější zážitky neúplné...
Uživatelský avatar
Alaja
 
Příspěvky: 4284
Registrován: stř 09. zář 2015 10:07:22
Poděkoval: 228
Poděkováno: 303-krát v 291 příspěvcích

Re: Království nebeské podle Jana Křtitele a Ježíše

Příspěvekod Alaja » úte 05. lis 2019 19:50:03

No a máme to tu pěkně pohromadě....
Jan Kř, Ježíš K.,...Gabriel stál u jejich početí....a Mohamed, tomu zase nadiktoval Korán....

:donknow:

A to se zatím nehodlám hrabat ve Starém Zákoně, tam bylo podivných početí vyvolených pod dozorem Gabriela také dost.....


:lol:
Proti záři neomezeného prostoru jsou i ty nejkrásnější zážitky neúplné...
Uživatelský avatar
Alaja
 
Příspěvky: 4284
Registrován: stř 09. zář 2015 10:07:22
Poděkoval: 228
Poděkováno: 303-krát v 291 příspěvcích

Re: Království nebeské podle Jana Křtitele a Ježíše

Příspěvekod Alaja » úte 05. lis 2019 20:03:09

....
Již v roce 1995 jsem navštívil přednášku jistého pana Ch. z Prahy, jenž kolem sebe shromáždil několik desítek souvěrců, kteří se s učením Aštarovců ztotožnili. Dnes je jejich modla, mimozemšťan Aštar Sheran, i u nás jakýmsi symbolem UFO kontaktérství. Tento tajemný vesmířan je údajně velitelem kosmické flotily, mířící k Zemi, aby ji mimozemšťané pozdvihli do „jiné dimenze“, není ovšem osamocený. Aštarovci mají podobných modelů několik. Další z nich je třeba Semjase, mimozemšťanka z Plejád. Aštar Sheran je podle členů této UFO sekty zároveň pověřen provést na Zemi globální duchovní očistu před velikou evakuací z naší zdevastované planety. Pamatuji se dobře i na vystoupení jisté paní N., která Aštara Sherana označila za archanděla Gabriela a nabádala ostatní shromážděné, aby žili v duchu biblických přikázání, což je prý základní podmínka k jejich budoucímu kontaktu s mimozemskými vyslanci. Z reakcí zúčastněných jsem zároveň jasně vyrozuměl, že Aštar Sheran a další mimozemšťané se „telepaticky“ kontaktují s vybranými lidskými jedinci, jejichž senzibilita a jakési blíže nespecifikované pozitivní „vibrace“ je k takovému kontaktu předurčují. Mezi jinými tu ale byla další podmínka. Tito vybraní kontaktéři měli vyznávat Bibli, meditovat a očišťovat svou duši od negativních myšlenek. Měli z nich být zastánci a zároveň propagátoři pozitivního morálního kodexu, a tak se stávali „Pracovníky světla“. Úkolem těchto kontaktérů pak bylo šířit poselství Aštara Sherana a dalších vesmířanů mezi ostatními lidmi. Učení Aštarovců je navíc spojeno s věroukou o vyšších úrovních lidské existence (astrálních rovin – pozn. aut.) i o novém duchovním rozměru lidstva. Součástí jejich propagandistické činnosti jsou i výzvy vládám světa k zastavení všech procesů, které z pohledu mimozemských telepatických poselství vedou k devastaci této civilizace. Aštarovci však jdou ještě dál. Podle jejich učení se každý člověk může stát „Pracovníkem světla“, pokud se obrátí k dodržování biblického kodexu božích přikázání a bude provádět meditace za účelem svého duchovního očištění a k dosažení pozitivního myšlení. Teprve až toto pozitivní myšlení ve světě převládne, dojde ke globálnímu kontaktu lidstva s mimozemšťany, kteří zde přistanou světelnými tunely, vytvořenými vyzařováním pozitivní energie „Pracovníků světla“. Aštarovci navíc věří, že někteří „Pracovníci světla“ jsou už dnes ve skutečnosti inkarnovanými mimozemšťany, kteří mají za úkol být předvojem budoucího globálního kontaktu. Nevím sice, zda tato odnož Aštarovců pod vedením pana Ch. ještě v Praze působí, ale je zcela zjevné, že tahle ufomanská skupina spoluvytvářela ideovou základnu společenství VESMÍRNÝCH LIDÍ SIL SVĚTLA, které na jejich ideje navázalo a dokonce je rozvinulo v ucelenou ufomanskou nauku. „Vesmírní lidé“ nejenže pražskou odnož Aštarovců dnes plně nahradili, ale svojí organizovaností a propagační aktivitou ji předčili. V sektě Aštarovců se propojují všechny základní atributy ufománie, která se vyvíjela souběžně s ufologií a do značné míry na ní i parazitovala. První nárůst ufomanských představ a idejí lze v České republice vysledovat od roku 1993, kdy zároveň roste i počet lidí, údajně provozujících telepatické UFO kontakty. Nebyla to ovšem žádná náhoda.
...
http://www.kpufo.cz/oblasti/ufo/kont.k/c_vesm.htm


:D
Proti záři neomezeného prostoru jsou i ty nejkrásnější zážitky neúplné...
Uživatelský avatar
Alaja
 
Příspěvky: 4284
Registrován: stř 09. zář 2015 10:07:22
Poděkoval: 228
Poděkováno: 303-krát v 291 příspěvcích

Re: Království nebeské podle Jana Křtitele a Ježíše

Příspěvekod Trini » úte 05. lis 2019 21:02:28

:idea2:

Matouš 5

5/19-20

Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázáních a tak učil lidi, bude v královstvím nebeském vyhlášen za nejmenšího; kdo by je však zachovával u učil, ten bude v královstvím nebeském vyhlášen velkým. Nebot' vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.

Matouš 6

6/9-13

Modlitba Páně

Vy se modlete takto:

Otče náš, jenž jsi v nebesích,
bud' posvěceno tvé jméno.
Přijd' tvé království.
Stan se vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Náš denní chléb dej nám dnes.
A odpust' nám naše viny,
jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.
A nevydej nás v pokušení, ale vysvobod' nás od zlého.


:)
Naposledy upravil Trini dne úte 05. lis 2019 21:24:53, celkově upraveno 1
Uživatelský avatar
Trini
 
Příspěvky: 3574
Registrován: úte 25. říj 2011 16:26:14
Poděkoval: 159
Poděkováno: 73-krát v 63 příspěvcích

Re: Království nebeské podle Jana Křtitele a Ježíše

Příspěvekod Trini » úte 05. lis 2019 21:13:16

:idea2:

Matouš 6

O zabezpečení života

6/31-34

Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete, Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si tedy starost o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost vlastního trápení.

.............................................................................................................................................................................................................................................

P.S. Hledejte jeho království.

:)
Uživatelský avatar
Trini
 
Příspěvky: 3574
Registrován: úte 25. říj 2011 16:26:14
Poděkoval: 159
Poděkováno: 73-krát v 63 příspěvcích

Re: Království nebeské podle Jana Křtitele a Ježíše

Příspěvekod Alaja » úte 05. lis 2019 21:24:31

A sakra....on to není archanděl Gabriel, ale archandělka Gabrielka....je to ženská... :koukam:

https://www.nakridlechandelu.cz/archandel-gabriel/
Proti záři neomezeného prostoru jsou i ty nejkrásnější zážitky neúplné...
Uživatelský avatar
Alaja
 
Příspěvky: 4284
Registrován: stř 09. zář 2015 10:07:22
Poděkoval: 228
Poděkováno: 303-krát v 291 příspěvcích

Re: Království nebeské podle Jana Křtitele a Ježíše

Příspěvekod Trini » úte 05. lis 2019 22:35:23

:idea2:

Matouš 7

O pravém učedníku

7/21-23

Ne každý, kdo mi říká 'Pane, Pane, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?' A tehdy jim prohlásím: ' Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.''

:)
Uživatelský avatar
Trini
 
Příspěvky: 3574
Registrován: úte 25. říj 2011 16:26:14
Poděkoval: 159
Poděkováno: 73-krát v 63 příspěvcích

Re: Království nebeské podle Jana Křtitele a Ježíše

Příspěvekod Alaja » úte 05. lis 2019 23:52:18

Jan Křtitel...nar. 24.6. (letní slunovrat)
Ježíš Kristus...nar. 24.12. (zimní slunovrat)
......Takže...K.Kř. byl počat někdy kolem podzimní rovnodennosti a J.K. kolem jarní rovnodennosti.....to jsou věci... :koukam:
Proti záři neomezeného prostoru jsou i ty nejkrásnější zážitky neúplné...
Uživatelský avatar
Alaja
 
Příspěvky: 4284
Registrován: stř 09. zář 2015 10:07:22
Poděkoval: 228
Poděkováno: 303-krát v 291 příspěvcích

Re: Království nebeské podle Jana Křtitele a Ježíše

Příspěvekod Trini » stř 06. lis 2019 7:49:32

Alaja píše:Jan Křtitel...nar. 24.6. (letní slunovrat)
Ježíš Kristus...nar. 24.12. (zimní slunovrat)
......Takže...J.Kř. byl počat někdy kolem podzimní rovnodennosti a J.K. kolem jarní rovnodennosti.....to jsou věci... :koukam:Mně je jedno, kdy a jak byl Ježíš počat. Mně jde o to, jaký byl člověk a co říkal. Momentálně mne zajímá, co všechno řekl o Královstvím nebeském.

Cirkevní dogmata o neposkvrněném početí, Kristus nebo otec, syn a duch svatý jsou mi šulibrk. ;)

:)

P.S. Snažím se vcítit do té doby, kdy to říkal. Jak tenkrát lidé žili, jak mysleli, jak se cítili. Judea byla tenkrát římská provincie. Normální bylo otrokářství, více manželek, konkubíny, brutální soudnictví, brutální tresty atd. A zcela všichni věřili na Jehovu. Lid byl veden kněžími a farizeji.
Nechtěla bych se tam narodit. Ježíš se tam narodil a chtěl něco změnit, pomoci lidem. Tak přemýšlím, jaké měl v takové situaci možnosti.
Naposledy upravil Trini dne stř 06. lis 2019 15:01:50, celkově upraveno 2
Uživatelský avatar
Trini
 
Příspěvky: 3574
Registrován: úte 25. říj 2011 16:26:14
Poděkoval: 159
Poděkováno: 73-krát v 63 příspěvcích

Re: Království nebeské podle Jana Křtitele a Ježíše

Příspěvekod Trini » stř 06. lis 2019 14:43:28

Trini píše:
Alaja píše:Jan Křtitel...nar. 24.6. (letní slunovrat)
Ježíš Kristus...nar. 24.12. (zimní slunovrat)
......Takže...J.Kř. byl počat někdy kolem podzimní rovnodennosti a J.K. kolem jarní rovnodennosti.....to jsou věci... :koukam:Mně je jedno, kdy a jak byl Ježíš počat.


:idea2:
P.S. Ale ted' vím, že mě rodiče počali někdy kolem podzimní rovnodennosti :roll: , nebot' jsem narozená na Jana Křtitele. :lol:

:)
Uživatelský avatar
Trini
 
Příspěvky: 3574
Registrován: úte 25. říj 2011 16:26:14
Poděkoval: 159
Poděkováno: 73-krát v 63 příspěvcích

Re: Království nebeské podle Jana Křtitele a Ježíše

Příspěvekod Trini » stř 06. lis 2019 14:59:23

Trini píše:
:idea2:
P.S. Ale ted' vím, že mě rodiče počali někdy kolem podzimní rovnodennosti :roll: , nebot' jsem narozená na Jana Křtitele. :lol:

:)


A tak strašně miluju svatojánské broučky. Letos jsem jich viděla dost. Nejradši bych si je pochytala a nechala je svítit v pokoji. :srdce: :star: :star: :star: :star: :srdce: :happyturn:

Ale zlaté kapradí jsem ještě žádné nenašla. :?

:)
Uživatelský avatar
Trini
 
Příspěvky: 3574
Registrován: úte 25. říj 2011 16:26:14
Poděkoval: 159
Poděkováno: 73-krát v 63 příspěvcích

Re: Království nebeské podle Jana Křtitele a Ježíše

Příspěvekod Alaja » stř 06. lis 2019 17:10:31

Trini píše:
Trini píše:
:idea2:
P.S. Ale ted' vím, že mě rodiče počali někdy kolem podzimní rovnodennosti :roll: , nebot' jsem narozená na Jana Křtitele. :lol:

:)


A tak strašně miluju svatojánské broučky. Letos jsem jich viděla dost. Nejradši bych si je pochytala a nechala je svítit v pokoji. :srdce: :star: :star: :star: :star: :srdce: :happyturn:

Ale zlaté kapradí jsem ještě žádné nenašla. :?

:)


:D
Letos mi na zahradě broučci nějak nelétali, roky předtím jich tam však bývalo hodně. A kapradí, co mi tam roste, zlátne pouze na podzim, když usychá... :donknow:
Proti záři neomezeného prostoru jsou i ty nejkrásnější zážitky neúplné...
Uživatelský avatar
Alaja
 
Příspěvky: 4284
Registrován: stř 09. zář 2015 10:07:22
Poděkoval: 228
Poděkováno: 303-krát v 291 příspěvcích

Re: Království nebeské podle Jana Křtitele a Ježíše

Příspěvekod Alaja » stř 06. lis 2019 17:22:23

Trini píše:Mně je jedno, kdy a jak byl Ježíš počat.


To mě zase jo...nejen kdy, ale i jak...případně kým... :lol:

Když tedy arch. Gabriel je ženského pohlaví, tak to vypadá jen na tu inseminaci.....
A tím pádem se to zase vrací k těm mimoňům......k šedivánům....tam vedoucí jednotlivých genetických partiček malých šediváků bývá velký bílý šedivák, co je ovládá mentálně a také dohlíží na to (mentálně), aby vyšetření proběhlo bez následných vzpomínek. Používá k tomu konejšivou mateřskou energii - Mám dojem, že jsou tedy ženského pohlaví.....
Někde jsem četla od nějakého kontaktéra, že prý na tyhle genetické mise jsou vysílány hlavně mimoušské ženy....

Už se nedivím, že se ten "anděl", co se kontaktoval s Mohamedem, tolik bál psů..... :lol:
Proti záři neomezeného prostoru jsou i ty nejkrásnější zážitky neúplné...
Uživatelský avatar
Alaja
 
Příspěvky: 4284
Registrován: stř 09. zář 2015 10:07:22
Poděkoval: 228
Poděkováno: 303-krát v 291 příspěvcích

Re: Království nebeské podle Jana Křtitele a Ježíše

Příspěvekod Alaja » stř 06. lis 2019 17:28:23

Trini píše:P.S. Snažím se vcítit do té doby, kdy to říkal. Jak tenkrát lidé žili, jak mysleli, jak se cítili. Judea byla tenkrát římská provincie. Normální bylo otrokářství, více manželek, konkubíny, brutální soudnictví, brutální tresty atd. A zcela všichni věřili na Jehovu. Lid byl veden kněžími a farizeji.
Nechtěla bych se tam narodit. Ježíš se tam narodil a chtěl něco změnit, pomoci lidem. Tak přemýšlím, jaké měl v takové situaci možnosti.


Hmmm, římané je chtěli obrátit na své bohy, JK zase aby římany milovali jako své bližní....ale pere se to tam dodnes.... :donknow:
Ti, co nyní bydlí v Izraeli, to jsou židé, co se tam přistěhovali z různých koutů zeměkoule, hlavně z Evropy a Ruska....takže si přivezli současnou civilizaci s sebou. Ono je to i vidět, když se podíváš na podrobnější mapy na google....v Izraeli jsou pole poněkud větší, aby se dala používat technika, kdežto za hranicemi je to samé malé úzké arabské políčko... :donknow:
Proti záři neomezeného prostoru jsou i ty nejkrásnější zážitky neúplné...
Uživatelský avatar
Alaja
 
Příspěvky: 4284
Registrován: stř 09. zář 2015 10:07:22
Poděkoval: 228
Poděkováno: 303-krát v 291 příspěvcích

Re: Království nebeské podle Jana Křtitele a Ježíše

Příspěvekod Alaja » stř 06. lis 2019 20:01:33


sv. Jan Křtitel

Ioannes Baptista, nativitas


24. června, slavnost
Postavení: prorok, Kristův předchůdce
Patron: Malty, Burgundska, Provence, Florencie, Amiens; tkalců, krejčích, kožešníků, koželuhů, barvířů, sedlářů, vinařů, hospodských, bednářů, kominíků, kovářů tesařů, architektů, zedníků, kameníků, vlastníků kin, pastýřů, sedláků, hudebníků, tanečníků, zpěváků;
Atributy: beránek, kříž, kožešina, křest, nápis Ecce agnus Dei, řeka, sekera

ŽIVOTOPIS
Oslavujeme jeho příchod na svět. Svým narozením otevřel svému otci ústa, která on měl zavřená pro nedostatek víry při zprávě, že bude mít syna. Jan odešel již v dětském věku na poušť, kde později připravoval lid na Mesiáše nekompromisním požadavkem: "Čiňte pokání". Byl na břehu Jordánu hlasem, který ukázal na Krista slovy: "Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa". Za nezištnou věrnost svému poslání položil život.
ŽIVOTOPIS PRO MEDITACI

HLAS VYZÝVAJÍCÍ K OBRÁCENÍ

Na rozdíl od ostatních světců je u Jana slaveno přednostně jeho narození na svět, zatímco u ostatních odchod do nebeské vlasti. Ten je u Jana připomínán jako jeho umučení 29.srpna pouhou památkou. Důvodem je význam jeho povolání, pro které byl předurčen a posvěcen již před svým narozením a které církev slavnostně připomíná i vigílií.

Jeho rodiči byli židovský kněz Zachariáš a Alžběta, manželé, kteří žili ve vesnici Ain Karim, asi 7 km západně od Jeruzaléma. Velmi dlouho se jim nedařilo mít dítě, které bylo v Izraeli ceněno jako Boží požehnání a pro pokročilý věk se již vzdali naděje. Tehdy se Zachariášovi při jeho službě v chrámě zjevil anděl a oznámil mu: "Tvá prosba byla vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína bude naplněn Duchem svatým. A mnohé ze synů izraelských obrátí k Pánu, jejich Bohu; sám půjde před ním v duchu a moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový." (Lk 1,13-17) Zachariáš, místo aby se zaradoval, zdráhal se uvěřit a byl zato potrestán přechodnou němotou, která trvala až do obřízky Jana.

Při návštěvě Panny Marie se Janovi dostalo mimořádné milosti již v matčině lůně. Narodil se pak půl roku před Ježíšem. Církev si denně v modlitbách breviáře připomíná Zachariášův chvalozpěv při Janově obřízce. O Janově dětství a mládí je v evangeliu dál pouze uvedeno: "Chlapec rostl a sílil na duchu; a žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před Izrael.

Jan jako omilostněné dítě si velmi brzy zvolil asketický život v Judské poušti. Živil se stepními kobylkami a medem divokých včel. Na sobě nosil jednoduchý kus oděvu z velbloudí srsti a kolem boků kožený pás. Už Janův vnější vzhled a způsob života vzbuzoval pozornost, když asi kolem r. 28, přesně v patnáctém roku vlády císaře Tibéria, veřejně vystoupil.

Pobýval v blízkosti přechodů přes řeku Jordán a tam lidi vyzýval k pokání. Hlásal blízký příchod Mesiáše a potřebu obrácení. Ponejvíce o něm čteme ve třetích kapitolách evangelií Matouše a Lukáše. Markovo stručnější evangelium začíná tím, co je o Janovi psáno u Izaiáše.

Jan stál v řece Jordánu a kajícníci, kteří se od něj dávali křtít na znamení pokání, vyznávali své hříchy, kterých pod vlivem Janových slov litovali. Jan zdůrazňoval, on křtí jen vodou, ale po něm přijde někdo mocnější, kdo bude křtít Duchem svatým. Vystupoval jako prorok, který je nesmlouvavý a říká každému co má dělat, jakoby mu viděl do srdce, a rovněž jako pokorný služebník Boží, který se považoval za nehodného Mesiáši rozvázat řemínek u obuvi. "Druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu a řekl: Hle Beránek Boží, který snímá hřích světa. To je ten, o němž jsem řekl: Za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve než já. Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal Izrael." (Jan 1,29-31)

Ježíš přišel, aby se s hříšníky dal pokřtít na znamení pokání. Jan mu chtěl bránit slovy: "Já bych měl být pokřtěn od tebe, a ty jdeš ke mně?" Ježíš mu však zdůraznil, že je třeba, aby naplnili všecko, co Bůh žádá. Tu Jan poslechl a když byl Ježíš pokřtěn, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje v podobě holubice a z nebe se ozval hlas: "Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil." A Jan to dosvědčoval.

Když Ježíš začal veřejně vystupovat, Jan o něm řekl: "On musí růst, já však se menšit." (Jan 3,30) Totéž s Janem může snad říci i každý opravdový křesťan. Za přirozenou křesťanskou touhu může každý z nás považovat touhu, aby v něm rostl Ježíš. To je však možné jen tehdy, když mu ve svém životě budeme uvolňovat prostor umenšováním vlastního ega.

Ježíš o Janovi dosvědčil: "Pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší než Jan; avšak i ten nejmenší v království Božím jest větší nežli on." (Lk 7,28) Tato slova mají mít význam i pro naši touhu po nebi, kam nás chce Ježíš dostat. Půjdeme podle rad evangelia?

PŘEDSEVZETÍ, MODLITBA
Zamyslím se nad sebou, jak opravdově to myslím se svým obrácením. V čem se mám změnit? Za hlavní obecnou povinnost Jan označil citlivou a pozornou blíženskou lásku. Pak také každému radil dle jeho stavu. Co mám dělat? Vezmu si příklad z Janových kajícníků, kteří nespoléhali sami na sebe a v prorokovi od Jordánu viděli tlumočníka Boží vůle. Nebudu spoléhat na sebe, ale podřídím se vedení duchovního rádce, o kterého Boha poprosím.
Bože, Tys vyvolil svatého Jana Křtitele, aby připravil lid ochotný přijmout Krista; dej svému lidu pravou radost a veď všechny, kdo v Tebe věří, po cestě pokoje a spásy. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen

(závěrečná modlitba z breviáře)

http://catholica.cz/?id=2657
Proti záři neomezeného prostoru jsou i ty nejkrásnější zážitky neúplné...
Uživatelský avatar
Alaja
 
Příspěvky: 4284
Registrován: stř 09. zář 2015 10:07:22
Poděkoval: 228
Poděkováno: 303-krát v 291 příspěvcích

Re: Království nebeské podle Jana Křtitele a Ježíše

Příspěvekod Trini » čtv 07. lis 2019 11:50:30

:idea2:

Matouš 8

Uzdravení setníkova sluhy

8/10
"Amen, pravím vám, tak velikou víru jsem v Izraeli nenalezl u nikoho. Pravím vám, že mnozí od východu i západu přijdou a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v královstvím nebeském; ale synové království budou vyvrženi ven do tmy; tam bude pláč a skřipění zubů.


9/35
Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu.

Matouš

Vyslání Dvanácti

10/5-10
Těchto dvanáct Ježíš vyslal a přikázal jim: "Na cestu k pohanům nevstupujte, do samařské obce nechod'te; jděte raději ke ztraceným ovcím z lidu izraelského. Jděte a kažte, že se přiblížilo království nebeské. Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očist'ujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte. Neberte od nikoho zlato, stříbro ani měd'áky do opasků; neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty ani obuv ani hůl, nebot' 'hoden je dělník své mzdy'.

:)
Uživatelský avatar
Trini
 
Příspěvky: 3574
Registrován: úte 25. říj 2011 16:26:14
Poděkoval: 159
Poděkováno: 73-krát v 63 příspěvcích

Další

Zpět na Úvahy a zamyšlení

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 3 návštevníků

cron