Eckart Tolle

Eckart Tolle

Příspěvekod Monika » čtv 18. srp 2011 9:49:04

"Narodil se v Německu, žil ve Španělsku, studoval v Anglii, kde byl odborným asistentem a badatelem na univerzitě v Cambridge. Ze stavu sebevražedných tendencí, depresí a úzkostí dospěl až k duchovnímu osvícení. V určitém období se vzdal společenských vztahů a stal se bezdomovcem bez práce. Prostě se v pokoji vzdal všeho. Dva roky žil bez domova na ulici. Po nocích spával na lavičkách v parku a přesto dny trávil v největší blaženosti. Lidi začalo zajímat jak se mu podařilo dosáhnout úplného míru. Tak se Eckhart Tolle stal jedním z nejznámějších duchovních učitelů a šíří své učení po celém světě. Pořádá přednášky, semináře, píše kniy (Moc přítomného okamžiku, Ticho promlouvá, Nová země ...)"

Obrázek


"Tolleho poselství je jednoduché:

Když se spojíme s tichem ve svém nitru, překročíme hranice své aktivní mysli a emocí a objevíme hloubku trvalého klidu a spokojenosti.

Duchovní probuzení je probuzení ze snů myšlení.

Počátkem svobody je poznání, že nejste entitou, která vás ovládá – to jest nejste svou myslí.Toto poznání vám umožňuje mysl pozorovat. Jakmile ji začnete pozorovat, aktivujete vyšší úroveň vědomí.

Doporučuji vám nové duchovní cvičení: neberte své myšlenky vážně.

Mysl sama není dysfunkční. Je to úžasný nástroj. K porušení funkcí dochází, když v mysli hledáte své já a ztotožňujete se s ní. Pak se stane egoistickou myslí a začne vás ovládat.

Za nesčetným množstvím životních forem, které se rodí a umírají, existuje jeden věčný a všudypřítomný Život... já jej často nazývám Bytím. Slovo Bytí nic nevysvětluje, stejně jako slovo Bůh. Bytí má však tu přednost, že to je otevřený pojem. Nesnaží se redukovat neviditelnou nekonečnost na konečnou entitu... Nikdo není výlučným vlastníkem Bytí. Bytí je přítomnost, kterou bezprostředně vnímáte jako svou vlastní přítomnost. Takže od slova Bytí je jen krůček k prožitku bytí.

Stačí plně přijmout tento okamžik. Když to uděláte, najdete hluboký vnitřní klid.

Všechno, co přijmete bezvýhradně, vám přinese klid, dokonce i přijetí skutečnosti, že něco přijmout nemůžete a že se něčemu bráníte.

Zapomněli jsme něco, co stále ještě vědí kameny, rostliny a zvířata. Zapomněli jsme, jak být – jak být sami sebou, jak být tam, kde je život: tady a teď.

Poslouchejte zvuky přírody – šustění listů ve větru, šumění deště, bzukot hmyzu, zpěv ptáků za úsvitu. Naslouchejte celou svou bytostí. Pod hladinou zvuků je něco většího: posvátnost, již nelze pochopit myšlením."

ukázka z rozhovoru s ním:


"Paula Coppel: V knize Moc přítomného okamžiku jsi popsal svoji osobní dramatickou zkušenost duchovního probuzení. Co přesně myslíš, že se ti tenkrát přihodilo?

Eckhart Tolle: Po řadu let jsem žil hluboce ztotožňován se svým myšlením a bolestivými nepříjemnými emocemi, které jsem v sobě nashromáždil. Veškerá má myšlenková činnost měla převážně negativní směřování, podobně jako i mé pojetí sebe sama, ačkoliv jsem se navenek snažil sobě i světu tvrdou prací dokázat, že jsem k něčemu dobrý. Třebaže jsem však na akademické půdě dosáhl úspěchu, těšilo mě to tak dva tři týdny a poté se o slovo znovu přihlásila deprese a úzkost.

Oné noci jsem se vymanil z mého ztotožnění se s tímto nepříjemným snem myšlenek a zraněných citů. Noční můra se stala až tak nesnesitelnou, že to vyvolalo oddělení vědomí od ztotožnění se s formou. Probudil jsem se a náhle si uvědomil sebe sama jako „já jsem“, rozhostil se ve mne hluboký mír.

Paula Coppel: Také jsi uvedl, že tomu předcházela postupně krystalizující myšlenka, že: „Už to sám se sebou nedokážu déle vydržet.“ Řekni nám o tom.

Eckhart Tolle: Ano. Je pozoruhodné, že první krok za myšlenky byl ve skutečnosti iniciován myšlenkou samou. V ten okamžik se mé vědomí zaměřovalo na myšlenku „(já) už to se sebou nedokážu vydržet“ a uvědomil jsem si tak, že tu teda musíme být dva -„já“ a druhé já, „se kterým už nedokážu žít“. A z toho vzešla další nepatrná myšlenka: „Kdo je teda tím já, které již dále nesnesu?“ Odpověď se však neobjevila, byla to jen poslední otázka. Potom už to bylo jedno. Tento mír změnil i mé vnímání světa forem, tedy vnějšího světa. Když jsem se druhého dne probudil, vše bylo překrásné, jakoby intenzivně živoucí a mírumilovné.

Zbaví-li se člověk nazírání věcí skrze svůj starý filtr podmiňování minulostí a konceptualizace, může pociťovat vesmír jako neskonale živý. Dokonce i tzv. neživé věci – často si vezmu nějaký malý předmět a jen se tak na něj dívám a vnímám, že je živý. Fyzikové vám potvrdí, že to, co označujeme za neživou hmotu, není ve skutečnosti ani trochu mrtvé. Vše je intenzivně žijícím energetickým polem. Tato živost je však pouze aspektem živosti či života, kterým jsem.

Paula Coppel: Žiješ i nadále ve stavu blaženosti a míru, který jsi pocítil během tohoto probuzení?

Eckhart Tolle: Ano, v základě je tento mír neustále přítomen. Co se mění, je jeho intenzita. Na počátku to byla po velmi dlouhou dobu – týdny, měsíce, roky – velice intenzivní zkušenost. Jednalo se o určitý druh blaženosti, avšak bylo to blažeností pouze v porovnání s tím, co bylo předtím. Nyní je mi tento mír normálním stavem. Když se blaženost stane běžnou věcí, není to už vlastně blaženost, je to prostě mír.

Paula Coppel: Tvé probuzení se odehrálo dramaticky a stalo se trvalým. Většina z nás se také pokouší dostat se tam najednou. Neustále však sami sebe musíme přistihovat při tom, že něco posuzujeme či že naše jednání vychází pouze z ega, a pak se snažíme to korigovat. Musíš se i ty takto upomínat, anebo žiješ kontinuálně ve vyšším vědomí, aniž bys musel provádět nějaké podobné zásahy?

Eckhart Tolle: No, trvalo to hezkých pár let, než se transformace úplně integrovala do mého života. On ze začátku pokračoval na vnější úrovni úplně stejně, jako by se ani nic moc nestalo, třebaže něco se změnilo. Život mi naplňovaly různé věci a události, kterých se mi podařilo dosáhnout bez jakékoliv námahy. Někdy to byly maličkosti, někdy události většího významu. Pořád jsem však pokračoval ve svém starém životě a věřil jsem, že mojí cestou je akademická práce.

Byl jsem přijat na postgraduál v Cambridge, opět aniž bych musel vyvíjet větší úsilí, a na nějaký čas jsem z toho cítil radost. Pak jsem ale začal pociťovat stále rostoucí tíhu, protože všichni tam žili jen ve své hlavě a skrze ego. Takže to zabralo pár let, než jsem si byl ochoten připustit, že „tohle není to místo, kde mám být“. V to období jsem se znovu ocitl blízko propasti zármutku. Musel jsem se bezpodmínečně dostat zpátky do prožívání přítomnosti. Bylo to, jako by mě mysl tahala za rukáv a snažila se mě strhnout: „Pojď, tudy se dostaneme ke smutku a lítosti.“ A já se musel držet a pevně oponovat: „Ale ne, tam já nejdu.“

Paula Coppel: Zahrnuje tvoje duchovní praxe i meditaci či modlitbu, anebo se jedná více o samotný stav bytí?

Eckhart Tolle: Podobá se více stavu bytí. Nemodlím se pro nic, ale dříve jsem párkrát používal různé afirmace. Ty jsou trochu samotným dosažením, o které usilujeme, protože na určité úrovni se již vždy naplnily.

Například před tím, než vznikla Moc přítomného okamžiku, jsem měl vizi, že jsem tuto knihu již napsal a že ovlivnila celý svět. Cítil jsem, že už byla tajemným způsobem nějak součástí Projevu. Namaloval jsem na kus papíru kruh a tam stálo „kniha“. Pak jsem začal psát něco o tom, jaký dopad tato kniha má na celý svět, jak ovlivňuje můj život a životy jiných lidí, jak je překládána do mnoha jazyků a hovoří ke stovkám a tisícům lidí. Avšak to jsem nenakreslil – protože jsem si přál, aby se to stalo. Bylo to, jako bych na papír popisoval něco, co už se vlastně na určité úrovni reality odehrálo. Myslím, že někteří by to nazvali zhmotňováním či vizualizací (zákon dokonalého uskutečnění, jak to nazýváme a vyučujeme na kurzech integrální jógy – pozn. red.). Nefunguje to moc dobře, když chováte pocit, že aby se to mohlo uskutečnit, je třeba k tomu něco přidat nebo to nějak přitáhnout. Nejsilněji to účinkuje, pokud víte, že na určité skryté úrovni existence je to již realitou. Už to existuje. A když si zcela připustíte, že je to skutečnost, pocítíte nenadále sílu dané věci. V takovém stavu už není rozdílu mezi pocity, který ve vás probudí nález mapy pokladu a toho, když se takový poklad skutečně manifestuje v Projevu.

Paula Coppel: Mnoho lidí touží nalézt to, co nazýváš jejich „vnějších smyslem“ – tedy to, jak by měli naložit se svými životy. Jaký má ale toto vztah k „vnitřnímu smyslu“?

Eckhart Tolle: I když se ti podaří dovršit nějaký vnější smysl, nikdy tě nemůže naplnit, dokud nenalezneš svůj vnitřní smysl, což je probuzení, žití v přítomnosti, bytí v souladu se životem. Skutečná moc pochází z přítomnosti; je to přítomnost.

Někteří lidé jsou povoláni k uskutečnění velkých činů ve světě, aby vytvořili či založili nějaké nové struktury, které pak odráží jejich probouzející se vědomí. Jiní lidé, které někdy nazývám udržovateli frekvence, nejsou povoláni působit tolik ve vnějším světě a tvořit velká díla. Jejich smysl spočívá v tom nechat své vědomí vplynout do čehokoliv, co dělají – dělat vše posvátným způsobem.

Dělat vše posvátným způsobem znamená dělat vše v naprostém prožívání přítomného okamžiku. Cokoliv pak děláš, s čímkoliv pracuješ, ať už je to manuální práce či rozhovor, nakupování či prodej, každá drobnost je protknuta mocí a prostotou přítomnosti. Úroveň vědomí takovýchto lidí se nešíří jenom ke všem, se kterými přijdou do kontaktu, ale na neviditelné úrovni zasahuje také do kolektivního vědomí.

Každá velká snaha se koneckonců skládá z mnoha drobnějších krůčků. Zvedneš telefon a s někým mluvíš. Na druhé straně někdo mluví a poslouchá a ty řekneš, co říct máš. Takto vnímám svůj život. Nevidím se jako „Mmm, teď provádím úžasnou velkou věc, pronesu řeč a každý odteď bude transformován.“ Kdybych měl takové myšlenky, musel bych žít v permanentním stresu, protože mysl by okamžitě kontrovala: „A co když tvá řeč nebude až tak inspirativní a nikdo se netransformuje?“ Realita je taková, že je pouze každý přítomný okamžik: Jsi pozvána, abys pronesla řeč. Vyjdeš ven z budovy a nasedneš do auta. Díváš se z okna. Přijedeš na místo. Sedíš v křesle, čekáš, vstupuješ na scénu. Každý prostý jednotlivý moment. Jenom to.

Paula Coppel: Mnoho lidí tvrdí, že nejsou šťastni, avšak odmítají se nějak změnit. Proč lidé zůstávají tak rádi spjati se svým strádáním?

Eckhart Tolle: Protože nešťastné já, či nešťastné mně, se stalo součástí jejich vnímání sebe sama, jejich vlastní identity. Neustále jim to potvrzuje, kdo jsou anebo jak (moc) nešťastní jsou. Nechtějí se oprostit, jelikož mají strach, že tak ztratí sama sebe.

Je třeba jim ukázat, že nejsou svými myšlenkovými pochody. Pro někoho je začátkem probouzení třeba jen to, když slyší či čte, že: „Máte v hlavě hlas, který neustále hovoří. Všimli jste si toho?“ A najednou si uvědomí, že myšlenky jen prochází jeho hlavou, zatímco dříve s nimi byl natolik ztotožněn, že těmi myšlenkami byl.

Paula Coppel: Takže jedna z cest je všimnout si, že se jedná pouze o pohyby mysli a raději je pozorovat než se s myšlenkami identifikovat?

Eckhart Tolle: Ano, každý, kdo toto čte a dává mu to smysl, se již začal probouzet. Pokud někdo čte tento rozhovor a žádný smysl mu to nedává, znamená to, že probouzení ještě nenastalo. Abychom pochopili podstatnou pravdu vyjádřenou těmito slovy, musí k ní být v nitru od začátku určitá otevřenost, protože může existovat, pouze pokud ji dokážete rozpoznat. Samotná myšlenka nedokáže uchopit žádné duchovní pravdy, bez ohledu na to, o jak hlubokou myšlenku se jedná. Není to možné. To proto jsou média plná vzdělaných lidí, kteří poukazují na duchovní knihy, ale jsou natolik ztotožněni se svými myšlenkovými pochody, že jsou vedle. Píšou recenze nebo články a přitom minuli holou podstatu. Nevidí esenci toho všeho. Není to jejich chyba, nejde o ně osobně. Příčinou je lidská podmíněnost a stav ztotožnění se s myslí. Inteligence sama o sobě nepomůže. Můžete mít dva nebo tři tituly, ale to vás nepřiblíží duchovní realizaci. Ve skutečnosti vás to od ní může ještě více vzdálit.

Jedna z možností přiblížení se uskutečnění, když máte pocit, že vás trápí velké problémy, je zeptat se „Jaký problém mě právě teď sužuje?“ Většinou zjistíte, že v tento okamžik ve skutečnosti žádný problém nemáte. Prostě si tu sedíte, dýcháte, koukáte z okna - a vše je fajn. Vzduchu je dost. Dokonce máte pro dnešek dostatek jídla, a ani kdybyste neměli žádné jídlo, nebyl by to problém, spíše výzva. Takže výzvy existují, avšak problémy jsou myšlenkové konstrukce. Výzvou je něco, co je možné vyřešit teď a co vyžaduje nějakou akci.

Pokud nemáš peníze, použij svou mysl a řekni si „Co můžu provést?“ A potom se vrať do klidového stavu. Nepoužívej mysl bez klidu, protože když začneš používat mysl bez klidu, velice snadno se v ní můžeš ztratit a objeví se starosti. Starost znamená, že to mysl kontroluje tebe. Starost nemá nikdy žádný význam. Žádné reálné řešení nikdy ze starosti nevzejde.

Paula Coppel: A přesto si pořád nalháváme, že vzejde, že mít obavy může být plodnou záležitostí, kterou je třeba dělat.

Eckhart Tolle: Ano, mysl ti namluví, že na to musíš nutně myslet, protože jinak vše zkolabuje. Ve skutečnosti je však právě tato nekontrolovatelná aktivita mysli tím, co ti brání najít řešení. Jenom když učiníš krok za mysl, zůstaneš klidná a uvědomíš si, že teď žádný skutečný problém na blízku není, můžeš nalézt jeho řešení. Může se stát, že díky prodlévání ve sféře míru se ti to, co můžeš nebo musíš udělat, najednou zjeví samo, aniž bys řešení zrovna aktivně hledala. "

zdroj: internet
Uživatelský avatar
Monika
 
Příspěvky: 1134
Registrován: čtv 05. lis 2009 22:14:16
Poděkoval: 553
Poděkováno: 368-krát v 288 příspěvcích

Následující uživatelé by rádi poděkovali uživateli Monika za tento příspěvek:
jamajsky.drap, Lída, Martin, PánBů, rosada, teo

Re: Eckart Tolle

Příspěvekod flpbb » sob 20. srp 2011 21:19:18

Určitě je Tolle osvíceným člověkem, tu noc před sebevraždou si uvědomil, že monology a dialogy v jeho hlavě nejsou ON. Celé védské učení a upanišády má nastudované, muselo se to nutně stát... Ale má jiné hodnoty, než my lidé západní, konzumní a rozmazlené civilizace.
Moniko, nemůžeš v pondělí přijít do práce a říct tam kolegům: "Já žiju v přítomném okamžiku a ve symslu Tolleho - změn/uteč/přijmi- vás opuštím, protože tímhle stresujícím způsobem již to dál nedokážu. A až budete před smrtí, pochopíte sami pomíjivost všeho majetku a peněz a kariéry, pak teprve mi dáte za pravdu, nezasvěcenci!"
S tímhle systémem, který jsme dobrovolně přijali, jsme tak propojení, že prostě nelze utéct. Takže jen přijímat...
Tolle mi dal jako hloupému fyzikovi do hlavy jeden rozpor:
Proč vůbec tenhle vesmír vznikl? Abysme se vyvíjeli do psychopatů, co ničí tuhle krásnou planetu a vyvraždili miliony příslušníků své rasy? A aby nakonec rozpínáním vesmíru skončilo vše jako "fotonový věk"? Bez energie a života? K tomu, co bylo před Planckovým čase, se totiž vyjadřují jen církve, já si to nedovolím...
Uživatelský avatar
flpbb
 
Příspěvky: 439
Registrován: sob 20. srp 2011 20:28:31
Poděkoval: 3
Poděkováno: 40-krát v 30 příspěvcích

Re: Eckart Tolle

Příspěvekod PánBů » ned 21. srp 2011 11:24:54

flpbb píše:S tímhle systémem, který jsme dobrovolně přijali, jsme tak propojení, že prostě nelze utéct. Takže jen přijímat...

Tohle je klasika ne? Utíkám někam jenže ani nevim kam protože ani nevim kde jsem. Takže zbývá jen přijmat to co už je. Apak až najdu kde jsem najdu sám sebe a pak se objeví spousta cest kam dál.

flpbb píše:
Proč vůbec tenhle vesmír vznikl?

To je to samý.
Navrni lepší když ti tenhle nevyhovuje.
Doporučuju ty pasáže z abraháma kde hovoří o důležitosti kontrastu v tomto světě.(nepamatuju se přesně který to jsou ale myslim že většina :) )
Uživatelský avatar
PánBů
 
Příspěvky: 179
Registrován: pát 22. říj 2010 14:11:16
Poděkoval: 84
Poděkováno: 51-krát v 37 příspěvcích

Re: Eckart Tolle

Příspěvekod flpbb » ned 21. srp 2011 12:26:33

Thank za poučku Bů, ale myslím, že Tolle nehovoří o Hicksovi, chanelingu atd.
Je-li dáno vše Velkým třeskem, nezměním nic, není-li, měnit to budeme doufám spolu...
Uživatelský avatar
flpbb
 
Příspěvky: 439
Registrován: sob 20. srp 2011 20:28:31
Poděkoval: 3
Poděkováno: 40-krát v 30 příspěvcích

Re: Eckart Tolle

Příspěvekod PánBů » ned 21. srp 2011 20:02:21

Sorry já nevěděl že neuznáváš Abrahama jako duchovní kapacitu :) Co říká Tolle o velkym třesku? Já Tolleho celkem beru ale tohle jsem nepochytil.
Uživatelský avatar
PánBů
 
Příspěvky: 179
Registrován: pát 22. říj 2010 14:11:16
Poděkoval: 84
Poděkováno: 51-krát v 37 příspěvcích

Re: Eckart Tolle

Příspěvekod flpbb » ned 21. srp 2011 21:52:47

Nic podstatnýho. Alespon, co by bylo naprosto pochopitelné a nezpochybnitelné, protože když před milionem let vyryju na skálu A je B, církev z toho udělá dogma...
Celé toto forum stojí a padá s Abrahámem? Mám dejavu, musím to napsat: co kdyby se buddha narodil v AF a uměl jen česky?
Asi jen ta mlčící Monika vidí tu kvantovou polévku, kterou s Bů srkáme...
Uživatelský avatar
flpbb
 
Příspěvky: 439
Registrován: sob 20. srp 2011 20:28:31
Poděkoval: 3
Poděkováno: 40-krát v 30 příspěvcích

Re: Eckart Tolle

Příspěvekod Monika » pon 22. srp 2011 12:27:13

flpbb píše: ...Moniko, nemůžeš v pondělí přijít do práce a říct tam kolegům: "Já žiju v přítomném okamžiku a ve symslu Tolleho - změn/uteč/přijmi- vás opuštím, protože tímhle stresujícím způsobem již to dál nedokážu. A až budete před smrtí, pochopíte sami pomíjivost všeho majetku a peněz a kariéry, pak teprve mi dáte za pravdu, nezasvěcenci!"
S tímhle systémem, který jsme dobrovolně přijali, jsme tak propojení, že prostě nelze utéct. Takže jen přijímat...
...


shodou okolností jsem před chvílí četla citaci od Raméše Balsekara souvisí to s tím jak vnímá probuzený člověk, tak třeba vnese více jasnosti k tomu poselství Tolleho a k tomu, jak zásadní změna vystane ve vnímání:

" ... To, nad čím bychom měli zauvažovat, je: co je osvícení a co je sebepoznání, o němž se předpokládá, že mudrcovi dává po celý zbytek jeho života něco, co do té doby neměl?! Sebepoznání podle mého pojetí znamená plně vnímat „Události se dějí, dochází k jednání, není tu ale žádný jednotlivec, který by cokoliv dělal“; že to jediné, co tu je, je Vědomí, které je v podobě Prvotní Energie činné a vnáší všechno dění do projevu; že právě Vědomí pozoruje prostřednictvím bilionů vnímajících bytostí chod projevení, tedy život, jak ho znají lidské bytosti."

flpbb píše: ...Tolle mi dal jako hloupému fyzikovi do hlavy jeden rozpor:
Proč vůbec tenhle vesmír vznikl? ...


proč rozpor? v kontextu výše uvedeného je tu Vesmír uvědomován, jakožto neustále se vyvíjející a měnící zkušenost Vědomí samého ... uvědomování probíhá prostřednictvím různých organismů ...
Uživatelský avatar
Monika
 
Příspěvky: 1134
Registrován: čtv 05. lis 2009 22:14:16
Poděkoval: 553
Poděkováno: 368-krát v 288 příspěvcích

Re: Eckart Tolle

Příspěvekod Monika » pon 22. srp 2011 13:45:36

flpbb píše:Nic podstatnýho. Alespon, co by bylo naprosto pochopitelné a nezpochybnitelné, protože když před milionem let vyryju na skálu A je B, církev z toho udělá dogma...
...


dogma lze udělat z čehokoliv ... a je to i hojně využíváno v rámci manipulačních technik - všechny možné systémy církevní, náboženské i společenské se o to více méně snaží a vnucují lidem žít podle žádoucích pravidel a dogmat, které pomáhají systém udržovat a vyživovat ... prohlédnout různé techniky manipulace a ověřováním toho co nás oslovilo přímo v praxi tj. u sebe samých se zdá být docela rozumné ...

flpbb píše: ... Celé toto forum stojí a a padá s Abrahámem? ...


vůbec ne, tady máme od Petra, co založil a spravuje toto fórum, volný prostor k vyjádření :poklona:

flpbb píše: ...Mám dejavu, musím to napsat: co kdyby se buddha narodil v AF a uměl jen česky?
...


pokud dojde k prohlédnutí iluze a k sebe - uvědomění, tak výsledkem je stejná změna vnímání ... nezáleží na tom kdo se kde narodil a jakým hovoří jazykem ... nedávno jsem si poslouchala rozhovor se Stojícím medvědem viz http://www.cestyksobe.cz/novinky/novinky/820.html a http://www.cestyksobe.cz/novinky/novinky/838.html a sděluje to samé co Tolle, Balsekar, Marta Jansen a Gáia co v současné době navštěvují i ČR a na co s nekonečnou trpělivostí upozorňují další probuzení lidé ...

akorát v následném popisu toho se dá použít různých pojmů a pak se může vyskytnout jisté zmatení ... a výrazivo již může být ovlivněné buď směrem kterým člověk prošel, kulturou či pod. ... tak pod stejným pojem například "já" může být používán k popisu naprosto rozdílných záležitostí, jak se tu nedávno ukázalo v komunikaci na vlákně, které založil Gorodeckyj :)
Uživatelský avatar
Monika
 
Příspěvky: 1134
Registrován: čtv 05. lis 2009 22:14:16
Poděkoval: 553
Poděkováno: 368-krát v 288 příspěvcích

Re: Eckart Tolle

Příspěvekod flpbb » pon 05. zář 2011 22:37:05

Kód: Vybrat vše
http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/New-Age-nabozenstvi-bez-Boha.html
Uživatelský avatar
flpbb
 
Příspěvky: 439
Registrován: sob 20. srp 2011 20:28:31
Poděkoval: 3
Poděkováno: 40-krát v 30 příspěvcích

Re: Eckhart Tolle, dogma a tak

Příspěvekod MuadDib » pát 13. led 2012 14:28:23

Zdravím Moniku ;) E.T. mě stále těší tím, že (kromě toho jaký je komediant) jde cestou náznaků a ukazatelů. Snad proto by si zasloužil aby i příspěvek o něm byl kratší (spíš odkazy než kopírovat z jogina).

Já osobně jsem se s E.T. seznámil v článku tady: http://www.jogin.cz/Eckhart-Tolle-zije- ... ostem-TED/ Pak jsem si přečetl začátek knihy Ticho tady: http://www.poznanie.sk/knihy/ticho-promlouva.php Podíval se párkrát na TolleTV a konec. To bylo vše podstatné, na knihy se mi už dva roky "práší" na polici a jdu svojí cestou.

Musím jen upřesnit, že Tolle nebyl ten první zásah, ten přišel chvíli předtím, "odtamtud". Projevilo se to téměř vitariánstvím, takovou tou citlivostí k "energiím" Slunce, Země, stromů, kamenů ap. Dneska se jen na chvíli vracím k E.T. pro to specificky lidské povzbuzení, které strom ani kámen dát nemůže.
Naposledy upravil MuadDib dne úte 17. led 2012 12:39:12, celkově upraveno 1
Uživatelský avatar
MuadDib
 
Příspěvky: 43
Registrován: stř 11. led 2012 11:48:34
Poděkoval: 5
Poděkováno: 1-krát v 1 příspěvku

(Eckhart Tolle) a smysl vesmíru

Příspěvekod MuadDib » pát 13. led 2012 15:13:36

flpbb píše:Proč vůbec tenhle vesmír vznikl?


I tahle otázka "z pohledu fyzika" mi ve stejném čase s E.T. přišla pod ruku. Prošel jsem toho víc, od Briana Greena po Junga, od Miloslava Krále (kompilace na pomezí vědy a víry) až třeba po tu milou inspiraci "Szeruda: Kvantová duše". Kdo chce být up-to-date asi se ponoří do cizáckých zdrojů: http://imaginingthetenthdimension.blogspot.com/ Poselství jsou tam zajímavá, užitečná, nicméně finální výsledek v čistě vědeckém provedení (M-teorie) je samozřejmě v nedohlednu. A to je OK. Je to totiž celé trošku jinak. :roll:
Naposledy upravil MuadDib dne sob 14. led 2012 20:39:46, celkově upraveno 2
Uživatelský avatar
MuadDib
 
Příspěvky: 43
Registrován: stř 11. led 2012 11:48:34
Poděkoval: 5
Poděkováno: 1-krát v 1 příspěvku

A ještě troška telekineze

Příspěvekod MuadDib » pát 13. led 2012 16:17:22

MuadDib píše:"Szeruda: Kvantová duše"

Při hledání knihy jsem naopak narazil na: http://zerooospace.blogspot.com/2010/01/szeruda-kvantova-duse.html
Líbí se mi to minutové Matrix video hned na začátku. Neo si právě nechal poradit jak ohnout lžičku.

Ohýbání lžiček se vůbec stává běžnou dětskou zábavou snad i u nás: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/tenaruv-blog.php?itemid=8771 Aspoň teda pod vedením Jacka Houcka, metalurga, který se nezabýval jen telekinezí: http://www.jackhouck.com/pkmf.shtml Holt bublinky nebo zlomy ve struktuře lisovaných nerezových lžiček spolu s jejich menší tepelnou vodivostí vykonají své. No a to ostatní je už... asi jen na vás.
(Třeba si prostudujte videa, ověříte si Jacka, možná se i nachomýtnete na jeho PK párty a zjistíte že je to celé nesmysl... ;) )

Jen na vás pak záleží, kterou pilulku si vyberete: http://www.youtube.com/watch?v=tZ4OQVXDYmM :yes: :no:
Morfeus říká: "Pamatuj si, já ti nabízím jen pravdu nic víc."
Uživatelský avatar
MuadDib
 
Příspěvky: 43
Registrován: stř 11. led 2012 11:48:34
Poděkoval: 5
Poděkováno: 1-krát v 1 příspěvku

Re: Eckart Tolle

Příspěvekod flpbb » pát 13. led 2012 22:20:52

MuadDib, jsi snad cizinec?
Szerudovu Kvantovou duši zde četl snad každý, je to derivát C.G. Junga a Grofa. Zkus Braden Gragg Božský zdroj, odkaz raději dávat nebudu, protože admin by zase byl nervní. Myslel jsem, že se utopí v Karibiku a on se nám vrátil... :)
Uživatelský avatar
flpbb
 
Příspěvky: 439
Registrován: sob 20. srp 2011 20:28:31
Poděkoval: 3
Poděkováno: 40-krát v 30 příspěvcích

Re: Szeruda

Příspěvekod MuadDib » sob 14. led 2012 21:16:37

Jistě. Při letmém pohledu do zrcadla jsem zahlédl nejdřív inostrance, pak अजनबी a nakonec tam zbyl už jen šedý dým, takže v určitém aspektu cizinec určitě jsem.

Navíc strašně nerad čtu. Vždycky když utřu prach, zbude mi na poličce jen kus křišťálu a pak ta tenká Avadhúta Gíta, ale to jen proto, že se s ní dobře plácají mouchy. Takže ze Szerudovy kompilace mi v hlavě zbylo právě to, co se mi líbilo. Sviňuchy a rozviňuchy, trošku upgradované na dnešní stav věcí, co Jung ještě nezažil.

http://www.matrix-neo.cz/autori/gregg-b ... -zdroj.htm - takže Matrix, Gregg Braden, "vesmír jako hologram", hm... (ale vůbec není proč být nervní), snad jen...
...bože :Studuji: a na které straně je ten návod na ohýbání lžiček? Nerad bych četbou na nevhodném místě způsobil železniční neštěstí. :? To taková Aluška, ta je aspoň neohrožený praktik - http://karolinaloskotova.blog.cz/rubrik ... emi-serial

:) :happy: :happy: ;) ;) ;) :koukam: :koukam: :koukam: :?: :?: :?: 8-) 8-) 8-) :lol: :lol: :lol:

...té bych se nerad postavil do cesty :sek: - brr - jdu radši vyrábět kámen mudrců. :church:
Naposledy upravil MuadDib dne úte 17. led 2012 12:30:11, celkově upraveno 2
Uživatelský avatar
MuadDib
 
Příspěvky: 43
Registrován: stř 11. led 2012 11:48:34
Poděkoval: 5
Poděkováno: 1-krát v 1 příspěvku

Re: Eckart Tolle

Příspěvekod flpbb » ned 15. led 2012 0:42:28

Hlavně aby sis to Om mani padme húm opakoval několikrát denně...
Že čteš nerad je vážný problém. Myslím si, že nic než kniha tě více nepovznese, ale je to jen můj názor...
Lžičky se ohýbaly ve filmu, tato kniha je o něčem jiném a je škoda, že jsi ji nečetl...
Pokud sem budeš dávat desítky odkazů, stane se ti to, čemu se říká profanace - nikdo už na ně nebude reagovat.
Máš kliku, že zde není zatím Vostálík...
Nevěděl jsem, že po Reiky se musí procházet ohněm... To jako myslíš vážně?
Obrázek
Uživatelský avatar
flpbb
 
Příspěvky: 439
Registrován: sob 20. srp 2011 20:28:31
Poděkoval: 3
Poděkováno: 40-krát v 30 příspěvcích

Re: Eckart Tolle

Příspěvekod MuadDib » úte 17. led 2012 12:42:28

Moc čteš. Zkazíš si oči. ;)
Monika to snad pochopí líp.

Sbohem a dík za všechny ryby.
Uživatelský avatar
MuadDib
 
Příspěvky: 43
Registrován: stř 11. led 2012 11:48:34
Poděkoval: 5
Poděkováno: 1-krát v 1 příspěvku

Re: Eckart Tolle

Příspěvekod Ladislav » stř 18. led 2012 10:05:33

flpbb píše:MuadDib, jsi snad cizinec?
Szerudovu Kvantovou duši zde četl snad každý, je to derivát C.G. Junga a Grofa. Zkus Braden Gragg Božský zdroj, odkaz raději dávat nebudu, protože admin by zase byl nervní. Myslel jsem, že se utopí v Karibiku a on se nám vrátil... :)


Tak to vidíš, já jsem to nečetl....a proto mohu doporučit Deepaka Chopru (toho jsem četl :thumb: ) "Jak poznat boha" nebo "Život po smrti". I když jsou názvy jeho knih trochu zavádějící, mě osobně je jeho "vhled" velmi blízký :ahoj4:
Uživatelský avatar
Ladislav
 
Příspěvky: 180
Registrován: čtv 06. kvě 2010 9:57:30
Bydliště: Ústí nad Labem
Poděkoval: 136
Poděkováno: 86-krát v 54 příspěvcích

Re: Eckart Tolle

Příspěvekod flpbb » pát 27. led 2012 20:15:08

Tak to vidíš, já jsem to nečetl....

Přečti, uvidíš tenhle svět zase z jiného úhlu.
Chopru jsem četl, vychází z hinduismu a véd, ale myslím si /je to jen můj subjektivní názor/, že buddhismus, který z nich rovněž vycházel, vznikl právě proto, že bylo potřeba tuto nauku rozvinout a posunout někam dál. V každém případě jde ale o kvalitní literaturu. Nejvíc se mi líbilo, jak v jedné knize psal o té výchově dětí a co se jim má od dětství říkat. Akademická psychologie by to označila za blábol, ale ono to funguje, nic lepšího vlastně dětem do života ani dát nemůžeš.

Obrázek
Uživatelský avatar
flpbb
 
Příspěvky: 439
Registrován: sob 20. srp 2011 20:28:31
Poděkoval: 3
Poděkováno: 40-krát v 30 příspěvcích

Re: Eckart Tolle

Příspěvekod Monika » pon 13. úno 2012 15:56:48

"PŘÍRODA

Na přírodě jsme závislí nejen kvůli fyzickému přežití. Potřebujeme ji také proto, aby nám ukázala cestu domů, cestu z vězení naší vlastní mysli. Jsme totiž ztraceni ve své činnosti a myšlení – ztraceni v bludišti zdánlivě neřešitelných problémů.
Zapomněli jsme něco, co stále ještě vědí kameny, rostliny a zvířata. Zapomněli jsme, jak být – jak být sami sebou, jak být tam, kde je život: tady a teď.
Kdykoli soustředíte svou pozornost na něco přírodního, na něco, co vzniklo bez lidské pomoci, opouštíte vězení pojmového myšlení a v jistém smyslu vstupujete do sféry Bytí, ve které existuje všechno přirozené.
Soustředíte-li svou pozornost například na kámen, neznamená to, že byste o kameni přemýšleli, znamená to, že jej prostě vnímáte a udržujete ve svém vědomí.
Tehdy se na vás přenáší něco z jeho esence. Vnímáte, jak je kámen nehybný a klidný, a klid naplňuje vaše nitro. Uvědomíte si, jak hluboce kámen spočívá v Bytí – jak dokonale je v souladu s tím, čím je a kde je. Pokud si to uvědomíte, vstoupíte do prostoru hlubokého klidu ve svém nitru.Když jdete do přírody, vyjádřete svou úctu k této sféře tím, že se plně soustředíte. Buďte klidní. Naslouchejte. Dívejte se kolem sebe. Všimněte si, jak je každé zvíře a každá rostlina sama sebou. Na rozdíl od člověka nejsou zvířata ani rostliny rozpolcené na dvě části. Nemají o sobě žádné představy a nemusejí tyto představy chránit ani posilovat. Jelen je sám sebou. Narcis je sám sebou.
Všechno v přírodě je totožné nejen samo se sebou, ale také s totalitou přírody. Nic v přírodě se neodděluje od celku, nic si nedělá nárok na nezávislou existenci: tady jsem „já" a tam je zbytek vesmíru.
Pozorování přírody vás může osvobodit od vašeho „já", které vám způsobuje problémy.Poslouchejte zvuky přírody – šustění listů ve větru, šumění deště, bzukot hmyzu, zpěv ptáků za úsvitu. Naslouchejte celou svou bytostí. Pod hladinou zvuků je něco většího: posvátnost, jíž nelze pochopit myšlením.Své tělo jste nestvořili sami a také nejste schopni řídit jeho funkce. Tělo ovládá inteligence, která je větší než lidská mysl. Stejná inteligence udržuje při životě všechno v přírodě. Této inteligenci jste nejblíže, když si uvědomujete své vnitřní energetické pole – pokud vnímáte život ve svém těle.Hravost a radost psa, jeho bezpodmínečná láska a ochota oslavovat život v každém okamžiku ostře kontrastují s vnitřním stavem pána – který je stále sklíčený a nervózní, ponořený v myšlenkách a nepřítomný v jediném okamžiku, jenž existuje – tady a teď. Nabízí se otázka, jak pes dokáže zůstat tak zdravý a veselý, když žije s takovým pánem.Jestliže si uvědomujete přírodu jen prostřednictvím myšlení, nemůžete vnímat její bytí. Vidíte jen její formu a uniká vám její vnitřní život – ono posvátné tajemství. Myšlení redukuje přírodu na něco, co lze použít jen za účelem hromadění zisků nebo poznání. Starý prales se stává stavebním materiálem, pták předmětem zkoumání a hora zdrojem minerálů.
Když jdete do přírody, nechejte své myšlenky doma. Budete-li k přírodě takhle přistupovat, odpoví vám a zúčastní se evoluce lidského a planetárního vědomí.Všimněte si, jak je květina přítomná, jak plně se oddává životu.Už jste si někdy opravdu dobře prohlédli květinu, kterou máte doma v pokoji? Dovolili jste tomu známému a přesto tajemnému stvoření, jemuž říkáte květina, aby vám odhalilo svá tajemství? Všimli jste si, jak je květina klidná? Jak je obklopená polem ticha? Jakmile si uvědomíte ticho a klid, které z ní vyzařují, květina se stane vaším učitelem.

Pozorujte květinu nebo strom a všimněte si, jak hluboce spočívá v Bytí. Strom je sám sebou. Vyzařuje z něj nesmírná důstojnost, nevinnost a posvátnost. Chcete-li to vidět, musíte se zbavit svého návyku všechno klasifikovat. Jakmile to uděláte, ucítíte onu nepopsatelnou dimenzi přírody, již nelze pochopit myšlením ani vnímat smysly. Tato harmonická a posvátná dimenze, která prostupuje přírodou, je obsažena i ve vašem nitru.Vzduch, který vdechujete, je příroda, je to vlastní proces dýchání.
Vnímejte svůj dech a uvědomte si, že to nejste vy, kdo dýchá. To dýchá příroda. Kdybyste si měli pamatovat, jak máte dýchat, brzy byste umřeli, a kdybyste se snažili nedýchat, příroda by zvítězila.
S přírodou se spojíte nejintimněji tak, že se soustředíte na svůj dech. To je velmi léčivé a posilující cvičení, které vám usnadní přechod z pojmového světa myšlení do vnitřního světa nepodmíněného vědomí.Přírodu potřebujete jako učitelku, která vám pomůže spojit se s Bytím. Tento vztah však není jednostranný, neboť příroda zase potřebuje vás.
Od přírody nejste odděleni. Všichni jsme součástí jednoho Života projevujícího se v nesčetných formách, jež jsou vzájemně propojené. Když si uvědomíte posvátnost, krásu, důstojnost a neuvěřitelný klid, v němž existuje například květina, něčím ji obohatíte. Prostřednictvím vašeho vědomí poznává příroda sama sebe. Skrze vás poznává svou krásu a posvátnost!Celá příroda spočívá v obětí nesmírného tichého prostoru. V jeho obětí jste i vy.Jedině pokud v sobě máte hluboký klid, můžete vstoupit do sféry ticha, kde přebývají kameny, rostliny a zvířata. Jedině když se utiší vaše hlučná mysl, můžete se spojit s přírodou a překonat pocit odloučenosti způsobený přílišným přemýšlením.
Myšlení je jedno z evolučních stadií života. Příroda existuje v nevinném tichu, jež předchází vzniku myšlení. Strom, květina, pták a kámen si neuvědomují svou krásu a posvátnost. Jestliže se člověk uklidní, může překročit hranice myšlení. V tichu, které je za hranicí myšlení, existuje dimenze čistého vědomí.
Příroda vás může dovést do sféry ticha. To je dar, jejž vám příroda nabízí. Spojíte-li se s ní ve sféře ticha, naplní se vaším vědomím. To je váš dar přírodě.
Skrze vás si příroda uvědomí sama sebe. Proto na vás čeká už miliony let."

ukázka z knihy Ticho promlouvá
Uživatelský avatar
Monika
 
Příspěvky: 1134
Registrován: čtv 05. lis 2009 22:14:16
Poděkoval: 553
Poděkováno: 368-krát v 288 příspěvcích

Re: Eckart Tolle

Příspěvekod vostalpetr » úte 14. úno 2012 17:52:07

Jsme totiž ztraceni ve své činnosti a myšlení – ztraceni v bludišti zdánlivě neřešitelných problémů.


JÁ NEVÍM, ALE COPAK SE VŠICHNI ZBLÁZNILI ???

Budhovi prdlo v bedně, že je život utrpení, protože jednou umře,
a Tolle si připadá ztracenej,

no pocity může mít ze života každej jiný,
ale já si nijak nepřipadám ztracenej, já jsem rád na světě a pro mně život není žádný utrpení...

Kdyby se měl Tolle rád,
byl sám se sebou spokojen,
byl spokojený ego,
tak nemusí psát oslavný básně na přírodu,
protože může najít to samé v sobě co v přírodě,

jenže pak by taky ten přítomný okamžik nebo to ticho, o němž zde byla řeč, byl také láskou, nebo blažeností

Ale samozřejmě, nijak nepopírám, že si člověk může připadat blaženě když se dívá na prázdný prostor oblohy a že je to ticho...
Uživatelský avatar
vostalpetr
 
Příspěvky: 4326
Registrován: úte 20. led 2009 13:57:12
Poděkoval: 95
Poděkováno: 597-krát v 443 příspěvcích

Další

Zpět na Eckhart Tolle

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron